624x bekeken

Even een waarschuwing vooraf. Dit artikel staat niet stil bij de dalende koersgrafiek waar de ASN-fondsen in 2022 mee te maken hadden. Die is het gevolg van de oorlog in Oekraïne, daarmee samenhangende krapte op de gasmarkt en stijgende rentetarieven van centrale bankiers. Factoren die ertoe leiden dat het merendeel van de beleggingsfondsen (duurzaam én niet-duurzaam) 2022 met een negatief rendement gaat afsluiten.

Al 30 jaar lang (sinds de start van het ASN Duurzaam Aandelenfonds) is het een vraag die nieuwsgierige beleggers ons stellen: is het rendement van duurzaam beleggen lager dan dat van niet-duurzaam beleggen? De hoogste tijd voor een rondje langs onderzoeksvelden.

Monnikenwerk uit Hamburg: 2.200 studies gecombineerd

Het meest uitgebreide onderzoek komt uit Hamburg. Gunnar Friede, Timo Busch en Alexander Bassen - wetenschappers aan de Universiteit van Hamburg - keken naar de invloed van duurzaam ondernemerschap op de financiële prestaties van bedrijven. Daarvoor plozen ze maar liefst 2.200 bestaande studies uit. Onderzoeken die tussen 1970 en 2015 aan universiteiten over de hele wereld waren uitgevoerd. Hun conclusie: van de 2200 studies, tonen meer dan 2100 een neutraal tot positief verband aan tussen de duurzame inspanningen van een bedrijf en de financiële prestaties.

Duurzaamheid in 3 letters

Voordat we verder gaan is het goed om het begrip duurzaamheid nader te duiden. Drie letters die daarbij steeds terugkomen zijn E, S en G. De E staat voor environment en zegt iets over de mate waarin bedrijven zich inspannen om bijvoorbeeld hun CO2-uitstoot, hun waterverbruik en hun afval te verminderen. De S van social behelst de inspanningen die bedrijven doen om mensen- en arbeidsrechten in hun bedrijfsketen te respecteren. De G van governance gaat over bestuurlijke zaken als een goede man-vrouw-balans in de Raad van Bestuur, bestuurders die een pet in plaats van twee petten dragen en openheid over vergoedingen aan bestuurders.

Fondsvergelijking: duurzaam vs niet-duurzaam

Het eerder aangestipte onderzoek uit Hamburg had een brede basis: het ging om de ESG-prestaties van beursgenoteerde bedrijven over de hele wereld. Het is ook interessant om uit te vinden hoe de prestaties van duurzame beleggingsfondsen zich verhouden tot die van niet-duurzame beleggingsfondsen. Voor een antwoord op die vraag kwamen we een interessant (niet-wetenschappelijk) onderzoek tegen van Morningstar, het van origine Amerikaanse onderzoeksbureau dat over de hele wereld de prestaties van beleggingsfondsen in kaart brengt.

In dit onderzoek uit 2020 zet Morningstar de ‘succesratio’ van verschillende typen duurzame beleggingsfondsen voor 1, 3, 5 en 10 jaar op een rij. Wat blijkt? Over 10 jaar presteerde twee derde van wereldwijd beleggende fondsen als het ASN Duurzaam Aandelenfonds beter dan de niet-duurzame beleggingsfondsen. Over een periode van 5 jaar ging het zelfs om 76,9% van deze duurzame fondsen. Wederom een bevestiging dat duurzaam beleggen vaak een hoger rendement oplevert.

Invloed van duurzaamheidsscores op de koers

Dirk Gerritsen werkte in 2021 mee aan een beleggerswebinar van ASN Bank

In een recente studie onderzochten Dirk Gerritsen (zie foto) en Rients Galema (beiden verbonden aan de School of Economics van de Universiteit Utrecht) de invloed van ESG-prestaties op aandelenkoersen. In het bijzonder de wijzigingen in duurzaamheidsscores van bedrijven door rating agencies als Sustainalytics, Bloomberg en MSCI. Gerritsen en Galema kozen voor Amerikaanse aandelen (maar liefst 3.500) in de periode 2013 – 2019. Waarom Amerikaanse bedrijven? Hiervan was het data-aanbod (lees: ratings uitgedeeld door het Amerikaanse MSCI) het grootst. Deze data werd onder meer geschoond voor koersbewegingen na bijstelling van winstverwachtingen door aandelenanalisten (hiervan was al bekend dat deze invloed hebben op de koers).

In maart 2022 werkte Dirk Gerritsen mee aan een ASN Webinar voor beleggers.

Hoewel het onderzoek naar verwachting pas volgend jaar gepubliceerd wordt, vond Dirk Gerritsen het geen punt om de belangrijkste bevinding nu al met ons delen: bij een verlaging van een duurzaamheidsscore bleek de koers gemiddeld met 1,5% (over een periode van 6 maanden) te dalen. Dit effect wordt vooral gedreven door veranderingen in de score voor environment (de E in ESG). De les voor fondsbeleggers? Duurzame prestaties van bedrijven hebben invloed op koersen.

Hoe zwaar weegt duurzaam rendement voor jou?

In dit artikel hebben we een vergelijking gemaakt tussen het financiële rendement van duurzaam beleggen en dat van niet-duurzaam beleggen. Maar er is nog een andere manier waarop je duurzaam en gewoon fondsbeleggen met elkaar kunt vergelijken. Dit maken we elke dag visueel in het duurzaam rendement van de ASN-beleggingsfondsen. Beleggers kunnen het dagelijks in hun de ASN-app bekijken. Daarnaast maken geven we ook inzicht in de gezamenlijke impact van alle ASN-beleggers.

Dit artikel is gepubliceerd op 10 november 2022.

Delen op:

Dit vind je misschien ook interessant