ASN Bank - Voor de wereld van morgen

ASN-Novib Microkredietfonds

ASN-Novib Microkredietfonds

Beleggen in eerlijke kansen voor ondernemers in minder ontwikkelde landen

  • Beleggen in microfinanciering voor kleine ondernemers.
  • Beleggen in ruim 30 landen wereldwijd.
  • Beleggen met een verantwoord, sociaal beleid.Beleggen in eerlijke kansen

Kleine ondernemers in minder ontwikkelde landen kunnen vaak niet of nauwelijks geld lenen bij gewone banken. Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) zijn er juist voor deze mensen. MFI’s verstrekken leningen tegen eerlijke voorwaarden aan kleine lokale ondernemers. Zo krijgen zij de kans een bedrijf op te zetten of uit te breiden. Het ASN-Novib Microkredietfonds maakt dit mogelijk doordat het ruim tachtig MFI’s financiert, in dertig verschillende landen in Zuid- en Centraal Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Met het ASN-Novib Microkredietfonds beleg je in eerlijke kansen voor ondernemers en structurele verbetering van welvaart.

Rendement

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement t/m 28 februari 2017

1 mnd. 3 mnd. 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 0,75% 0,96% 1,96% 3,22% 3,50%

* Gemiddeld per jaar

Risico’s

Dit fonds belegt voornamelijk in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) via onderhandse leningen en deelnemingen in het eigen vermogen van MFI’s. De waarde van je belegging kan fluctueren. Zij kan meer waard worden, maar ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Verantwoorde leningen

We beoordelen de MFI’s waarin het ASN-Novib Microkredietfonds belegt, op hun financiële soliditeit en hun sociale beleid. We kijken of MFI’s klanten die een microkrediet lenen, beschermen tegen teveel leningen of te grote leningen. We letten erop dat de rente niet te hoog is. De MFI’s waarin het ASN-Novib Microkredietfonds belegt, zetten zich in voor klanten die bij reguliere banken niet terecht kunnen, zoals vrouwen en boeren in afgelegen gebieden. Zo geeft het fonds kansen aan mensen die dat het meest nodig hebben.

Fondskosten

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart. De fondskosten voor dit fonds over 2016 zijn 2,30%.

Servicekosten

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over je belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Bekijk de actuele koers. Hieronder lees je de actuele ontwikkelingen van dit fonds.


Vierde kwartaal 2016 – Het fonds behaalde in het vierde kwartaal een positief rendement van 1,01%. Daarmee kwam het rendement op basis van de intrinsieke waarde over het jaar 2016 uit op 2,03%. Dit is inclusief het herbelegde dividend. Dat een positief rendement is gerealiseerd, is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de rente-inkomsten van de leningenportefeuille en opwaarderingen van de aandelenbelangen.

We keurden vijftien leningen aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s) goed, voor een totaalbedrag van € 50 miljoen. We rolden vijf leningen door en verstrekten tien nieuwe leningen. Vijf van de tien nieuwe leningen gingen naar MFI’s die nieuw zijn in de portefeuille.
De belangrijkste verschuivingen in de portefeuille zijn dat de belangen in Nicaragua zijn toegenomen van 4,6% tot 6,1%, en die in en Peru van 3,8% tot 6,5%.

Van het totale fondsvermogen was per eind december € 224 miljoen (ofwel 84%) belegd. Eind 2015 belegde het fonds 85% van het fondsvermogen. We zoeken actief naar nieuwe beleggingsmogelijkheden voor de liquiditeiten, maar met de nodige zorgvuldigheid.

Fondsmanagement

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van het ASN-Novib Microkredietfonds. De AIF-beheerder van dit fonds is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het fondsmanagement.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap