Netto positief effect op biodiversiteit in 2030

Biodiversiteit staat aan de basis van alles wat ons en onze maatschappij in leven houdt. Maar de biodiversiteit neemt momenteel snel af. Daarom wil ASN Bank zich inzetten voor behoud en bescherming van de biodiversiteit.

Please find the information in English here

Langetermijndoel

We beschermen de biodiversiteit ook door een echt positief doel voor de lange termijn. Een doel waar we samen met andere organisaties aan kunnen werken. ASN Bank zelf – 160 mensen in een kantoor – heeft nauwelijks een ecologische voetafdruk. Maar het spaar- en beleggingsgeld van onze klanten zit in ondernemingen, landen en projecten die de biodiversiteit wel belasten.

Netto positief effect

We hebben uitgerekend hoe groot het verlies aan biodiversiteit is dat onze beleggingen en financieringen veroorzaken. Aan dat verlies willen we een einde maken, we willen juist een positieve bijdrage leveren. Zodat ASN Bank in 2030 actief bijdraagt aan versterking van de natuur in Nederland en daarbuiten. Dat hebben we vastgelegd in ons doel:

Al onze beleggingen en financieringen hebben in 2030 een netto positief effect op biodiversiteit.

Oeps! Geen video

Je kunt de video over dit onderwerp niet kijken omdat je een vereiste cookie hebt uitgeschakeld. Toch zien?
Kies een andere cookie-instelling
Of kijk deze video op youtube.com

Zo werken we aan het doel

We gaan de ecologische schade van onze financieringen en beleggingen compenseren door activiteiten die de biodiversiteit vergroten. Als je die tegen elkaar wegstreept, hebben we geen negatieve invloed meer op de biodiversiteit.

Wat betekent dit voor jou?

We zorgen er nu al voor dat je via je spaargeld en beleggingen de biodiversiteit zo min mogelijk schade toebrengt. Maar de ecologische voetafdruk ervan is nog negatief. In 2030 belasten je spaargeld en beleggingen bij ASN Bank de biodiversiteit niet meer, maar draagt het zelfs bij aan verbetering.

Brede samenwerking

We werken samen met anderen aan ons doel. Deskundigen denken mee over de wetenschappelijke basis. De overheid denkt mee vanuit beleidskaders. Maatschappelijke organisaties denken mee over de praktijk. En we betrekken andere financiële instellingen erbij. Want er verandert veel meer als ook zij hun impact op biodiversiteit gaan meten en er iets aan doen. Daarom zetten we in op samenwerking, discussie en inspiratie.

Baanbrekend rapport: ‘Common ground in biodiversity’

Als concreet voorbeeld van de brede samenwerking presenteerde ASN Bank in november 2018, samen met een internationaal collectief van financiële instellingen, een baanbrekend rapport tijdens de 14e Verenigde Naties Conventie over Biodiversiteit in Egypte. In het rapport ‘Common ground in biodiversity footprint methodologies for the financial sector’ worden de gedeelde vereisten en uitgangspunten aan het maken van een biodiversiteitsvoetafdruk gepresenteerd. Dit is erg belangrijk omdat er, net zoals voor klimaat, ook voor biodiversiteit gemeenschappelijke uitgangspunten moeten komen. Pas dan kan het maken van een biodiversiteitsvoetafdruk gemeengoed worden in de financiële sector, en kunnen ook andere sectoren starten met het maken van hun berekeningen.

Documenten

Nieuwsberichten

ASN Bank in de media

, waarmee kunnen we je helpen?