Netto positief effect op biodiversiteit in 2030

Biodiversiteit staat aan de basis van alles wat ons en onze maatschappij in leven houdt. Maar de biodiversiteit neemt momenteel snel af. Daarom zet ASN Bank zich in voor behoud en bescherming van de biodiversiteit.

Please find the information in English here

Langetermijndoel: netto positief effect op biodiversiteit

We hebben onszelf een positief doel gesteld voor de lange termijn. Een doel waar we samen met andere organisaties aan kunnen werken. ASN Bank zelf – met nog geen 300 mensen in één kantoor – heeft nauwelijks een ecologische voetafdruk. Maar het spaar- en beleggingsgeld van onze klanten zit in ondernemingen, landen en projecten die de biodiversiteit wel belasten, en daardoor verlies van biodiversiteit veroorzaken.

We willen verder biodiversiteitsverlies voorkomen en bijdragen aan netto-biodiversiteitswinst. Zodat we in 2030 actief bijdragen aan versterking van de natuur in Nederland en daarbuiten. Dat hebben we vastgelegd in ons doel:

Het totaal van al onze beleggingen en financieringen heeft in 2030 een netto positief effect op biodiversiteit.

Zo werken we aan het doel

We verminderen de ecologische schade van onze financieringen en beleggingen. Tegelijkertijd gaan we de biodiversiteit vergroten door bijvoorbeeld geld te steken in natuurontwikkeling, duurzame energie en circulaire economie. Als we de biodiversiteit meer vergroten dan belasten, hebben we een positieve invloed op de biodiversiteit.

Wat betekent dit voor jou?

We zorgen er nu al voor dat je via je spaargeld en beleggingen de biodiversiteit zo min mogelijk schade toebrengt. Maar de ecologische voetafdruk ervan is nog negatief. In 2030 belasten je spaargeld en beleggingen bij ASN Bank de biodiversiteit niet meer, maar dragen ze zelfs bij aan verbetering.

Brede samenwerking

We werken samen met anderen aan ons doel. Deskundigen denken mee over de wetenschappelijke basis. De overheid denkt mee vanuit beleidskaders. Maatschappelijke organisaties denken mee over de praktijk. En we betrekken andere financiële instellingen erbij. Want er verandert veel meer als ook zij hun impact op biodiversiteit gaan meten en er iets aan doen. Daarom zetten we in op samenwerking, discussie en inspiratie.

Make Nature Count: De waarde van de natuur

Het in kaart brengen van de impact van financiële instellingen op de natuur biedt zowel risico's als kansen. Het meten van de impact en het integreren van de waarde van de natuur op projectinvesteringsniveau via ecosysteemdiensten is daarbij essentieel. Maar hoe werkt dit? Wat betekent het om 'natuur positief' te zijn? En hoe sluit de economische waardering van ecosysteemdiensten aan bij snelle internationale ontwikkelingen zoals TNFD, CSRD, CSDDD en GBF?

In januari 2024 presenteerden ASN Bank en de Stichting voor Duurzame Ontwikkeling het nieuwe 'Make Nature Count 2.0' rapport.  In dit rapport gaan we dieper in op de impact van financiële instellingen op de natuur. Wat die informatie ons laat zien, en wat er nodig is om naar een natuur-en economisch positieve businesscase te komen.

Baanbrekend rapport: ‘Common ground in biodiversity’

Een mooi resultaat van de brede samenwerking is het baanbrekende rapport Common ground in biodiversity footprint methodologies for the financial sector. We hebben dit geschreven in samenwerking met een internationaal collectief van financiële instellingen. We presenteerden het rapport in november 2018 tijdens de 14e Conventie over Biodiversiteit van de Verenigde Naties.

Het rapport bevat uitgangspunten waarmee financiële instellingen hun biodiversiteitsvoetafdruk kunnen meten. Dat is de eerste belangrijke stap om deze afdruk te verminderen. Bovendien kunnen nu ook andere sectoren zulke berekeningen gaan maken.

In 2019 heeft ASN Bank met consultant CREM en PRé Sustainability gewerkt aan vervolgonderzoek, gericht op de vraag hoe een financiële instelling om dient te gaan met positieve impact en hoe deze impact berekend dient te worden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft het onderzoek gefinancierd omdat zij een grotere rol zien voor de financiële sector om bij te dragen aan bescherming en verbetering van de biodiversiteit.

Documenten

Nieuwsberichten

ASN Bank in de media

       ,
       waarmee kunnen we je helpen?