Den Haag • 19 december 2023

Investeerders hebben onvoldoende oog voor de waardering van ecosystemen in hun financiële besluitvorming. ASN Bank ontwikkelde samen met het Foundation for Sustainable Development (FSD) een methode om de impact van investeringen op de natuur beter in kaart te brengen. Dit resulteerde in het rapport Make Nature Count 2.0, waarin twee investeringen van het ASN Biodiversiteitsfonds van ASN Impact Investors zijn geanalyseerd.

Make Nature Count is een onderzoeksrapport bedoeld om inzicht te geven in het economisch waarderen van de natuur, en de discussie aan te gaan met duurzaamheidsexperts en de financiële sector om het belang van de natuur te integreren in hun investeringsbeleid.

Investeerders negeren waarde van ecosystemen

Naar aanleiding van het rapport Make Nature Count 2.0 heeft het FD een interview met Roel Nozeman, Hoofd Biodiversiteit bij ASN Bank samen met Dirk Schoenmaker, professor Banking and Finance geplaatst. Hierin stelt Roel dat er een nieuwe definitie van economische waarde nodig is, waarin de impact van investeringen op ecosystemen moet worden meegenomen. “We doen alsof we de natuur onuitputtelijk kunnen gebruiken, terwijl iedereen ziet dat het huidige systeem niet houdbaar is”, zegt Roel. Het volledige interview is te lezen op het FD.

Vooroplopend met het meten van biodiversiteitsimpact

ASN bracht in 2015 met een nieuwe meetmethode als eerste de biodiversiteit footprint voor investeringen in kaart. Voor Make Nature Count 2.0 hebben Roel en Sytse de Jong, onderzoeker bij het Expertise Centrum Duurzaamheid van ASN Bank, in samenwerking met FSD twee investeringen van het ASN Biodiversiteitsfonds onder de loep genomen. Dit is gedaan aan de hand van gegevens uit de Ecosysteem Services Valuation Database (ESVD). Door het economisch waarderen van deze diensten, streeft ASN Bank er naar om beter inzicht te krijgen in de lokale en ‘on-the-ground’ invloed van investeringen in de natuur. Deze inzichten worden gebruikt om gericht bij te dragen aan duurzame financiële besluitvormingen.

Rapport Make Nature Count 2.0

Gebaseerd op de resultaten, komen we tot vijf belangrijke conclusies:

 1. Het waarderen van ecosysteemdiensten biedt een duidelijke taal voor due diligence en wijst de weg bij het betrekken van stakeholders.
 2. Het waarderen van ecosysteemdiensten wijst de weg bij het bepalen van de meest effectieve adaptatiestrategieën in de mitigatie hiërarchie.
 3. Balanceren van de impact; erken de waarde van regulerende ecosysteemdiensten
 4. Ecosysteem specifieke tijdshorizon; stem projectlooptijden af op de processen van de natuur
 5. Landgebruik specifieke discontovoet; pas de discontovoet aan op basis van landgebruik

  Geld is een taal die iedereen spreekt

  Het onderzoek ondersteunt ASN Bank en ASN Impact Investors als aanjagers van verandering in de financiële sector en de economie, door de discussie aan te gaan over het belang van de natuur structureel te integreren in financiële besluitvorming. Daarnaast geeft het inzicht in hoe kennis over ecosysteemdiensten en economische waardering geïntegreerd kan worden in het investeringsbeleid van ASN Bank en ASN Impact Investors

  Met het rapport willen de onderzoekers en ASN Bank ook andere financiële partijen inspireren om de economische waarde van de natuur mee te nemen in hun besluitvorming, maar zeker ook overheden. De Jong: “Zij kunnen de inzichten in de waarde van ecosysteemdiensten gebruiken om te sturen met beleid. We maken nu zichtbaar wat eerst onzichtbaar was: de waarde van natuur, uitgedrukt in geld. En geld is de taal die iedereen spreekt.”

  Webinar 10 januari 2024

  Het in kaart brengen van de impact van financiële instellingen op de natuur biedt zowel risico's als kansen. Het meten van de impact en het integreren van de waarde van de natuur op projectinvesteringsniveau via ecosysteemdiensten is daarbij essentieel. Maar hoe werkt dit? Wat betekent het om 'natuur positief' te zijn? En hoe sluit de economische waardering van ecosysteemdiensten aan bij snelle internationale ontwikkelingen zoals TNFD, CSRD, CSDDD en GBF?

  Op 10 januari presenteren ASN Bank en de Stichting voor Duurzame Ontwikkeling het nieuwe 'Make Nature Count 2.0' rapport.  In dit rapport gaan we dieper in op de impact van financiële instellingen op de natuur. Wat die informatie laat zien en wat er nodig is om naar een natuur-en economisch positieve businesscase te komen.

  Ben je geïnteresseerd? Neem dan deel aan ons online webinar, georganiseerd door ASN Bank en FSD. Ontdek de waarde van ecosysteemdiensten en hoe jouw organisatie deze kennis kan benutten “to Make Nature Count”.

  Meld je hier aan

  Delen op: