Verzekeringsklanten ASN Bank investeren in groenere leefomgeving

Den Haag • 24 november 2022

Binnen het project Kennis Natuurlijk! van Naturalis Biodiversity Center beantwoorden jonge onderzoekers kennisvragen over natuurinclusief leven, wonen en werken voor opdrachtgevers uit de maatschappij. Het programma wordt financieel ondersteund door ASN Bank, dat hiervoor 2% van de verzekeringspremie van klanten beschikbaar stelt. Deze maand presenteerde Kennis Natuurlijk! haar eerste advies aan KPN: hoe kan de telecomaanbieder glazvezel-wijkcentrales bouwen die bijdragen aan de biodiversiteit?

“De case van KPN is de eerste kennisvraag die door de onderzoekers van Naturalis is beantwoord” vertelt Patrick van den Bos, marketeer duurzaam verzekeren bij ASN Bank. “Wetenschappelijke kennis wordt zo bruikbaar gemaakt voor de praktijk, in dit geval de bouw van glasvezel-centrales. Wat voor ons een opmaat is naar de toepassing op kleine particuliere bouwwerken, zoals schuurtjes, tuinhuizen en garages. Het gevolg is dat onze leefomgeving weer wat klimaatbestendiger wordt en dat het een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit rondom het bouwwerk. Fantastisch dat onze klanten via hun duurzame verzekering aan dit mooie doel kunnen bijdragen.”

Case: groene glasvezel-wijkcentrales

KPN heeft een netwerk van glazvezel-wijkcentrales door heel Nederland liggen en kan daarom op landelijke schaal de biodiversiteit versterken. Maar hoe doe je dat in de praktijk?

“Bouwen met de natuur kan op verschillende manieren”, zegt Fleur van Duin, die als jonge onderzoeker van Naturalis betrokken was. “Allereerst kun je basiskwaliteit creëren en ruimte laten voor natuurlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de bodemkwaliteit in orde is en ruimte te laten voor natuurlijke processen en begroeiing. Daarnaast kun je voedselaanbod creëren met specifiek gekozen planten, of nestgelegenheid behouden door stengels van dode planten te laten liggen.”

De onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center ontwikkelden een gebruiksvriendelijke meetlat die duidelijke handvaten biedt hoe een glasvezelcentrale natuurinclusief kan worden gebouwd of hoe een bestaande kan worden aangepast. Het resultaat? Aan de hand van deze meetlat gaat KPN volgend jaar de eerste, nieuwe glasvezel-centrale realiseren.

Groene glasvezel-wijkcentrale van KPN

“We hadden nooit gedacht dat een glasvezel-wijkcentrale eruit kan zien als een groene oase”, vertelt opdrachtgever Daan Helming van KPN. “We zijn zeer enthousiast en zijn concrete plannen aan het maken om in mei de eerste over-the-top natuurinclusieve glasvezel-centrale in Leiden te plaatsen.”

Meetlat voor natuurinclusieve gebouwen

De ontwikkelde meetlat is overigens breder toepasbaar, dus niet alleen voor glasvezel- en trafohuisjes. Ook een willekeurige garage of schuur in de achtertuin is aan de hand van deze richtlijnen om te bouwen tot groene oase. In een volgende fase van het project zal dit nog concreter worden uitgewerkt.

Met je verzekering bijdragen aan de biodiversiteit

Sinds dit voorjaar kunnen klanten via ASN Bank een duurzame woonhuis-, inboedel en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekeringen worden aangeboden in samenwerking met a.s.r. schadeverzekeringen. In geval van schade kunnen klanten ervoor kiezen om de verzekerde spullen te laten herstellen of vervangen met refurbished materialen. De premie die klanten inleggen wordt duurzaam belegd. Daarnaast doneert ASN Bank 2% van de premie aan innovatieve duurzame projecten, waaronder Kennis Natuurlijk! van Naturalis Biodiversity Center.

Delen op: