15 juni 2022

  Hoe kunnen financiële instellingen hun negatieve impact op de wereldwijde biodiversiteit reduceren en werken aan biodiversiteitsherstel? Een vraag waar het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), een internationaal samenwerkingsverband van 36 banken, vermogensbeheerders en investeerders, zich al enkele jaren over buigt. Vandaag presenteert PBAF een nieuwe standaard voor financiële instellingen om de impact van leningen en investeringen op de natuur te meten. Hiermee kan iedere bank, vermogensbeheerder of pensioenfonds gericht gaan meten en sturen op bescherming en herstel van de biodiversiteit.

  Roel Nozeman (Senior adviseur biodiversiteit bij ASN Bank, oprichter en programmadirecteur van PBAF) presenteert het rapport vandaag namens de deelnemers van het samenwerkingsverband. “De biodiversiteit staat wereldwijd onder zware druk. En dat terwijl onze samenleving en economieën zeer afhankelijk zijn van de functies die de natuur ons biedt. De financiële sector heeft een cruciale rol om de schade aan de biodiversiteit te verminderen en te sturen op duurzaam gebruik, bescherming en herstel van de natuur. Het kunnen meten van onze impact op de biodiversiteit is een belangrijke voorwaarde om deze rol te kunnen vervullen. Het rapport dat wij vandaag presenteren geeft banken, vermogensbeheerders en pensioenfondsen de inzichten om hier direct mee aan de slag te gaan. Het is een uitnodiging aan alle financiële instellingen wereldwijd om met ons mee te doen en samen te bouwen aan een duurzame toekomst.”

  Stapsgewijze aanpak voor financiële instellingen

  De ‘PBAF Standaard 2022’ beschrijft aan de hand van eisen en aanbevelingen wat er nodig is om een biodiversiteit-footprint uit te voeren: een assessment voor financiële instellingen om de negatieve en positieve impact van hun leningen en investeringen (bv aandelen, obligaties en green bonds) op de biodiversiteit te meten, hierop te sturen én hierover te rapporteren. Zo kan een fondsbeheerder bijvoorbeeld inschatten met hoeveel biodiversiteitsverlies een belegging in een internationaal voedingsbedrijf gepaard gaat. Ook ontstaat er beter inzicht in de achterliggende oorzaken.

  Naast belangrijke eisen en aanbevelingen geeft de standaard uitleg over methodieken en tools die financiële instellingen kunnen gebruiken voor hun impactmeting. Innovatieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van satellietbeelden om ontbossing in kaart te brengen en het aantonen van diersoorten aan de hand van DNA-sporen in rivieren.


  De standaard is zoveel mogelijk geharmoniseerd met andere initiatieven in de financiële sector, zoals de Taskforce for Nature Related Disclosures (TNFD), het Science Based Targets Network (SBTN) en het EU Align project.

  Biodiversiteitsverlies

  Biodiversiteit, de variatie aan leven en de ecosystemen waarin dit leven voorkomt, staat aan de basis van alles wat ons en onze maatschappij in leven houdt. Recente onderzoeken tonen aan dat het leven en de ecosystemen wereldwijd in snel tempo worden aangetast. Ontbossing, de intensivering van de landbouw, overbevissing, jacht, vervuiling en klimaatverandering zijn hier belangrijke oorzaken van. Grote veranderingen op economisch, politiek en sociaal vlak zijn noodzakelijk om het uitsterven van 1 miljoen planten- en diersoorten de komende decennia te voorkomen. Dat vraagt om extra maatregelen van overheden, bedrijfsleven en de financiële sector.

  Over PBAF: op weg naar een wereldwijde standaard voor de sector

  Het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) is in 2019 opgericht door ‘founding partners’ ASN Bank (onderdeel van de Volksbank), ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump. De doelstelling van de stichting is om via kennisuitwisseling en de ontwikkeling van de ‘PBAF Standaard’ bij te dragen aan een geharmoniseerde aanpak voor het beoordelen en meten van impact op biodiversiteit door de financiële sector. Zo kan er gericht worden gestuurd op bescherming en herstel van de natuur. PBAF is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van 36 financiële instellingen uit 9 landen, met totale financiële assets van $ 8183 miljard. In 2021 is het initiatief ondergebracht in een onafhankelijke stichting. PBAF is een zuster-initiatief van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) waarbij wereldwijd inmiddels 264 financiële instellingen zijn aangesloten. Voor meer informatie: www.pbafglobal.com

  Delen op: