23 september 2019

Meer dan vijftig internationale financiële instellingen hebben zich vandaag aangesloten bij het van oorsprong Nederlandse klimaatinitiatief Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Met € 2,6 biljoen aan beheerd vermogen hebben zij zich gecommitteerd om de klimaatimpact van hun portefeuille te berekenen en rapporteren.

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen en -uitvoerders, van Mongolië tot Ecuador en van Zuid-Afrika tot Canada vormen samen PCAF Global. Voor de komende drie jaar heeft het initiatief als doel om de broeikasgasemissieberekening van leningen en investeringen wereldwijd te standaardiseren en meer dan 100 financiële instellingen aan te laten sluiten.

De oprichting van PCAF Global komt voort uit het PCAF Nederland initiatief uit 2015. Tijdens de klimaattop van Parijs nam ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, dit initiatief en sloten veertien Nederlandse financiële instellingen aan om de CO2-impact van hun balansen in kaart te brengen. Financials kunnen invloed uitoefenen op de CO2-voetafdruk van ondernemingen. Dat doen ze door de CO2-voetafdruk van ondernemingen mee te wegen bij hun investeringsbeslissingen en door in dialoog te gaan over de CO2-voetafdruk van ondernemingen waarin ze beleggen of die ze financieren. De PCAF-methodiek heeft uiteindelijk als doel portefeuilles te realiseren met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs.

PCAF Noord-Amerika

Eind 2018 besloot de Amalgamated Bank om PCAF ook in Noord-Amerika te starten. Een groep van twaalf Noord-Amerikaanse financiële instellingen heeft de afgelopen maanden samengewerkt om een Noord-Amerikaanse variant van de Nederlandse standaard te maken voor het berekenen van broeikasgasemissies van leningen en investeringen.

Arie Koornneef - ASN Bank

‘Elke financiële instelling die de opwarming van het klimaat serieus neemt wil weten hoe haar financieringen en beleggingen bijdragen aan klimaatverandering. Waar heeft de instelling de grootste impact, zowel positief als negatief? Wat is het effect van het eigen klimaatbeleid? De methodiek die door het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) is ontwikkeld kan op die vragen antwoord geven. Dat maakt het mogelijk effectieve strategieën te implementeren om de blootstelling aan klimaatrisico’s te verminderen en bij te dragen aan de klimaatdoelen van Parijs. ASN Bank heeft in 2015 het initiatief genomen tot de oprichting van PCAF Nederland en is buitengewoon verheugd dat dit initiatief nu ook wereldwijd zo enthousiast navolging krijgt’, aldus Arie Koornneef, directievoorzitter ASN Bank.

Peter Blom - Triodos

‘Er is geen tijd te verliezen om de klimaat crisis aan te pakken. Banken moeten nu hun verantwoordelijkheid nemen om de opwarming van de aarde binnen veilige grenzen te beperken. Met PCAF kan de financiële sector zinvolle, collectieve en wereldwijde actie ondernemen om klimaatverandering te bestrijden. Kennis van de uitstoot van hun leningen en investeringen betekent dat banken actief kunnen sturen op de klimaatrisico’s in hun balans. Ze kunnen weloverwogen beslissingen nemen die de negatieve impact beperken en de positieve impact van hun financiële beslissingen op het klimaat vergroten’, zegt Peter Blom, CEO van Triodos Bank en voorzitter van de Global Alliance for Banking on Values (GABV). ‘PCAF is een concreet, schaalbaar initiatief van de sector voor de sector, dat financiële instellingen helpt hun activiteiten te verbinden met de klimaatdoelstellingen van Parijs. Het is relevant voor alle banken, groot of klein, waar ook ter wereld.’

Kees van Dijkhuizen - ABN Amro

‘PCAF is beproefd in Nederland en levert waarde aan financiële instellingen, hun klanten en andere klimaatinitiatieven. Nu gaat PCAF wereldwijd’, zegt Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO. ‘Onze ervaring in Nederland is dat het meten en volgen van klimaatimpact concrete actie en verandering stimuleert. Bij ABN AMRO heeft PCAF ons laten begrijpen dat onze 800.000 woninghypotheken één van de gebieden is met de grootste CO2-impact. Met die kennis bevorderen we nu hypotheken die klanten stimuleren om maatregelen voor energie-efficiëntie te nemen. Zo'n klimaatactie is niet alleen goed voor het bedrijfsleven, maar is ook een plicht voor onze klanten, de planeet en toekomstige generaties.’

Bekijk welke financiële bedrijven zich hebben aangesloten bij PCAF Global