Groene golf voor Volksbank en haar merken in Eerlijke Bankwijzer

Den Haag • 25 mei 2023

In de beleidsupdate van de Eerlijke Bankwijzer, gepubliceerd op 25 mei 2023, scoort de Volksbank op alle 7 onderzochte thema’s groen. Daarmee is de Volksbank koploper van het onderzoek. ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, is blij met dit nieuws.

Het onderzoek (pdf, 38 pagina's) bestaat uit een beoordeling van het beleid van banken op thema’s als klimaatverandering, mensenrechten, wapens, dierenwelzijn en belastingbetaling. De samenvatting van de onderzoeksresultaten vind je in onderstaande, felgekleurde tabel. Het vorige rapport werd in oktober 2020 gepubliceerd.

Jonna Tjapkes, senior adviseur duurzaamheid bij het Expertisecentrum Duurzaamheid: ‘De Eerlijke Bankwijzer is een onafhankelijke maatstaf die laat zien in hoeverre banken duurzaam bezig zijn. Het is een extra motivatie om te blijven werken aan verbetering van ons duurzaamheidsbeleid, en de uitvoering ervan. Zo stimuleert de Eerlijke Bankwijzer ons om een positieve, duurzame impact te blijven maken. En dat loont, want de Volksbank scoort sinds 2018 op alle onderzochte thema’s heel goed en krijgt in dit laatste beleidsonderzoek gemiddeld de beste score van de Eerlijke Bankwijzer.’

Waarom staat ASN Bank niet apart in de Eerlijke Bankwijzer?

ASN Bank valt samen met SNS, RegioBank en BLG Wonen onder de bankvergunning van de Volksbank. In 2017 heeft de Volksbank het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank overgenomen en toegepast op al haar activiteiten. Het beleid is gebouwd op drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit.

Wat kan beter?

Op het thema gendergelijkheid scoort de Volksbank een punt lager dan in het vorige onderzoek – maar nog steeds goed met een 7,9. Dit heeft onder meer te maken met een verandering in de onderzoeksmethodiek. Verder krijgen we dit jaar geen punt voor de professionele ontwikkelingsmogelijkheden om gelijke toegang voor vrouwen in senior functies te promoten.

Een evenredige verdeling van mannen en vrouwen over de functieschalen heen blijft een aandachtspunt voor de Volksbank. Er is vooruitgang, maar de ambitie blijft om het aandeel vrouwen in de hogere schalen te laten groeien. De doelstelling voor 2025 is om voor alle leidinggevende posities minimaal 40% mannen en minimaal 40% vrouwen te hebben.

Over de Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer is een samenwerkingsverband van vijf maatschappelijke organisaties: Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX, en World Animal Protection. Het doel van de Eerlijke Bankwijzer is om banken die actief zijn in Nederland aan te sporen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, financieren en beleggen.

Delen op: