De Eerlijke Bankwijzer en ASN Bank

Den Haag - 6 mei 2024
De afgelopen jaren heeft de Volksbank (ASN Bank, SNS, RegioBank en BLG Wonen) regelmatig een positieve score gekregen in de vergelijking van banken in de Eerlijke Bankwijzer. Zo scoorde de Volksbank in het onderzoek van mei 2023 een 9 (op een schaal van 1 tot 10) en stond zij daarmee bovenaan in een overzicht met 7 andere banken. Wat vergelijkt de Eerlijke Bankwijzer precies en welke organisatie zit er achter?

Laatste rapport

Het laatste rapport van de Eerlijke Bankwijzer werd gepubliceerd op 25 mei. Hierin staan de resultaten van het onderzoek dat door onderzoeksbureau Profundo in de periode januari-mei 2023 is uitgevoerd. In het onderzoek is nagegaan welke duurzaamheidscriteria zijn opgenomen in het krediet- en beleggingsbeleid van ABN Amro, Bunq, De Volksbank, ING Bank, NIBC, Rabobank, Triodos Bank en Van Lanschot Kempen.

Het ging hier dus om een vergelijking van beleid van de verschillende banken. Naast beleidsonderzoeken publiceert de Eerlijke Bankwijzer ook jaarlijks onderzoeken waarin wordt getoetst of banken zich in de praktijk aan hun eigen beleid houden. Dit zijn de praktijkonderzoeken en hiervan afgeleid zijn de praktijkscores van banken.

Wat zijn de toetscriteria van de Eerlijke Bankwijzer?

De Eerlijke Geldwijzer, de organisatie die de Eerlijke Bankwijzer vormgeeft, is lid van het internationale initiatief Fair Finance Guide International. De criteria waarop getoetst wordt door de Eerlijke Geldwijzer zijn gebaseerd op de methodologie van de Fair Finance Guide International.

Waarom staat ASN Bank niet apart in de Eerlijke Bankwijzer?

ASN Bank valt samen met SNS, RegioBank en BLG Wonen onder de bankvergunning van de Volksbank. In 2017 heeft de Volksbank het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank overgenomen en toegepast op al haar activiteiten. Het beleid van de Volksbank is gebouwd op drie pijlers: klimaat, mensenrechten en biodiversiteit.

Beoordeling op thema’s

De Eerlijke Bankwijzer kijkt bij de beoordeling van het beleid van de banken naar 7 thema's: belastingen, dierenwelzijn, gendergelijkheid, klimaatverandering, mensenrechten, natuur en wapens.

De drie pijlers van de Volksbank, klimaat, mensenrechten en biodiversiteit komen in de hierboven genoemde onderwerpen terug.

  • De pijler klimaat komt terug in het duurzaamheidsthema klimaatverandering.
  • De pijler mensenrechten komt bij terug bij de duurzaamheidsthema’s mensenrechten, gendergelijkheid, wapens en belastingen.
  • De pijler biodiversiteit komt terug bij het duurzaamheidsthema dierenwelzijn en natuur.

Duurzaamheidsscore ook bepaald door aanpak

De verschillen tussen de 8 vergeleken banken zijn best groot. Met name als je kijkt naar hun klanten. Zo focust de Volksbank zich (onder meer met ASN Bank) op particuliere klanten, klein-zakelijke klanten en duurzame projectfinancieringen. Deze verschillen in aanpak kunnen mogelijk van invloed zijn op de gepresenteerde scores.

Over de Eerlijke Bankwijzer

  • De Eerlijke Bankwijzer is een onafhankelijk samenwerkingsverband van vijf maatschappelijke organisaties: Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX, en World Animal Protection. Er zijn geen financiële of personele banden tussen ASN Bank en De Eerlijke Bankwijzer.
  • Het doel van de Eerlijke Bankwijzer is om inzichtelijk te maken hoe de onderzochte banken, allemaal actief in Nederland, scoren op diverse duurzaamheidsthema’s. En om hen hiermee aan te sporen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, te financieren en te beleggen.
  • De Eerlijke Bankenwijzer beoordeelde alle onderzochte banken op dezelfde manier, ongeacht onderlinge verschillen. Dus voor banken met veel grote zakelijke klanten en banken met weinig tot geen grote zakelijke klanten golden dezelfde criteria.
  • ASN Bank benut de uitkomsten van onderzoeken van de Eerlijke Bankwijzer om inzicht te geven in de beoordeling van ons duurzaamheidsbeleid.

Vacatures

Wil je werken bij de grootste duurzame bank in Nederland? Bekijk de actuele vacatures.

Lees meer

Nieuws en pers

Als je meer achtergrondinformatie wilt over ASN Bank.

Lees meer

Directie en medewerkers

De directie van ASN Bank ontvangt geen bonussen. Lees meer over het beloningsbeleid.

Lees meer