4 augustus 2020

Het ASN-Novib Microkredietfonds is sinds 30 maart jl. tijdelijk gesloten voor verkoop. Daarnaast is de koers in het afgelopen kwartaal met 3,44% gedaald.

We leggen u graag uit welke bijzondere combinatie van gebeurtenissen de tijdelijke sluiting veroorzaakte. We vertellen welke acties de fondsbeheerder, ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB), heeft ondernomen om de belangen van de beleggers in het fonds te beschermen. Ook delen we met u wat de verwachtingen zijn voor de komende periode en waarom het helaas nog te vroeg is het fonds weer te openen voor verkoop.

Eenmalige samenloop van omstandigheden

Diverse externe partijen hebben het ASN-Novib Microkredietfonds in de portefeuilles van hun klanten opgenomen. Een daarvan wijzigde zijn beleggingsbeleid en verkocht (tijdelijk) alle belangen in het fonds. ABB was hiervan op de hoogte. Bijna tegelijk met deze verkoop barstte de coronacrisis los, wat extreme valutaschommelingen veroorzaakte op de financiële markten.

Er vonden dus tegelijkertijd twee gebeurtenissen plaats met grote invloed op de liquiditeit van het fonds: verkoop door een grote externe partij en de coronacrisis. Dit veroorzaakte een situatie binnen het fonds dat sinds de oprichting nog niet eerder is voorgekomen. ABB zag zich genoodzaakt het fonds tijdelijk te sluiten voor verkoop van participaties om zo de liquiditeit op peil houden. De kans dat dit ooit nog eens gebeurt, is overigens bijzonder klein.

Koersdaling door voorlopige voorziening

Samen met de micofinancieringsinstellingen (MFI’s) waar het fonds in belegt heeft ABB de risico’s van de coronacrisis in kaart gebracht. ABB heeft in het fonds een voorlopige voorziening getroffen: geld opzij gezet om eventuele nadelige gevolgen van de situatie op te vangen. Nadelige gevolgen kunnen zijn dat rente niet of niet op tijd kan worden betaald en dat leningen niet (op tijd) worden afgelost. Deze voorziening had effect op de waarde van het fonds, met een daling van de koers tot gevolg. Als de gevolgen van de coronacrisis uiteindelijk meevallen, valt deze voorziening (ten dele) vrij. In dat geval gaat de waarde van het fonds omhoog – en daarmee stijgt de koers.

Goed voor micro-ondernemers én beleggers

Het was nodig om enkele MFI’s uitstel te verlenen op de terugbetaling van de lening van het fonds. Daardoor kunnen de MFI’s op hun beurt de lokale ondernemers zonodig uitstel van betaling geven.

Deze versoepeling in betalingsregelingen is in het belang van zowel de micro-ondernemers als de beleggers in het ASN-Novib Microkredietfonds. Het biedt lokale ondernemers de kans hun bedrijfje weer op te bouwen of andere activiteiten te ontwikkelen waarmee ze een inkomen verdienen. Onze ervaring is dat lokale ondernemers na een crisis, zoals een natuurramp, hun activiteiten snel weer oppakken. Zij zijn erg innovatief en flexibel. Daardoor kunnen zij vaak al snel weer voldoen aan hun terugbetalingsverplichtingen.

En dat is goed nieuws voor de beleggers in het fonds. Want als de lokale ondernemers hun microkrediet terugbetalen, kunnen de MFI’s gemakkelijker hun lening aan het fonds aflossen.

Nog onzeker wanneer het fonds weer opengaat

De coronacrisis is alweer enkele maanden aan de gang. Inmiddels lijkt de invloed ervan op de terugbetaling van microkredieten en op de rentebetalingen mee te vallen. Door de rentebetalingen en de aflossingen werkt het fonds aan een gezonde buffer van contanten. Helaas is het nog te vroeg om het fonds open te stellen voor verkoop. Daarvoor zijn de omstandigheden nog te onzeker. Zodra het fonds open gaat, informeert ASN Bank de beleggers hierover.

Meer informatie vindt u in de toelichting van ASN Beleggingsfondsen Beheer B.V. (pdf).

Samenwerken geeft beste kans op positief resultaat

ABB blijft nauw samenwerken met de MFI’s in de portefeuille van het ASN-Novib Microkredietfonds. Op hun beurt werken de MFI’s samen met de lokale ondernemers aan wie zij geld uitlenen. Volgens ABB geeft dit op langere termijn de beste kansen op een positief resultaat voor alle betrokkenen, inclusief de beleggers. Bovendien past het bij het doel van het fonds: mensen in minder ontwikkelde economieën toegang te bieden tot microkredieten waarmee ze een beter leven kunnen opbouwen.

Delen op: