ASN Bank reist naar klimaattop Glasgow om te pleiten voor houtbouw

18 oktober 2021

ASN Bank, Climate Cleanup en Gideon - Building Transition Tribes willen biobased bouwen de norm maken in Nederland. Bouwen met hout en andere natuurlijke materialen levert duurzame en betaalbare woningen en gebouwen op én draagt bij aan een beter klimaat en de biodiversiteit in ons land. Tijdens de klimaattop in Glasgow roepen we de politiek en gelijkgestemden op om met ons mee te doen.

Ook overhandigen we aan de Nederlandse klimaatgezant een nieuwe meetmethode om de klimaatimpact van houtbouw te berekenen. Daarin wordt met voorbeeldcases van tientallen bouwbedrijven duidelijk hoe houtbouw positief bijdraagt aan klimaatdoelstellingen.

Biobased bouwen en renoveren

Nederland staat voor een flinke opgave. Binnen 10 jaar willen we er zo’n 1 miljoen betaalbare woningen bij hebben en minimaal 1,5 miljoen bestaande woningen verduurzamen. Biobased bouwen en renoveren speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatpositieve samenleving met meer betaalbare woningen. Door te bouwen met bijvoorbeeld kruislaaghout vermijd je het gebruik van beton of staal die in de productie veel CO2 uitstoten, haal je CO2 uit de lucht én leg je het voor jaren veilig vast. Met de bouw van 1 miljoen houten huizen kan een kwart van de jaarlijkse uitstoot in Nederland worden vastgelegd.

Berekening opslag CO2

ASN Bank en Climate Cleanup ontwikkelden met partners uit de bouwsector de meetmethode construction stored carbon. Daarmee kan de opslag van CO2 in gebouwen eenvoudig en betrouwbaar worden vastgesteld. Zo kunnen bouwbedrijven, architecten en financiële instellingen de impact van hun (biobased) bouwproject op het klimaat berekenen. Deze impact wordt op dit moment nog niet standaard meegenomen in de wettelijk verplichte duurzaamheidstoets voor gebouwen, de Milieuprestatie Gebouwen. Doen we dat wel, dan geeft dit een stimulans aan biobased bouwen.

Beweging vergroten

Tijdens de aankomende klimaattop in Glasgow pleiten ASN Bank en partners ervoor om biobased bouwen de norm te maken.

“Nederland kan koploper worden in biobased bouwen. Dat vraagt wél om stimulerende regelgeving, zoals financieringsinstrumenten en garantieregelingen vanuit de overheid, productcertificering van biobased materialen en voorbeeldprojecten die laten zien hoe het anders kan. Ten slotte is het nodig dat we de productie flink opschalen. Om de transitie naar een duurzame bouwsector te versnellen, vragen we de politiek en gelijkgestemden uit de financiële sector en de bouwsector met ons mee te doen. Die boodschap gaan we namens een groot netwerk van klimaatondernemers en partijen uit de bouwsector in Glasgow overbrengen” vertelt Jeroen Loots, senior adviseur klimaat bij ASN Bank.

Activiteiten in Glasgow

In aanloop naar en tijdens de klimaattop staan er meerdere activiteiten op het programma.

  • Op 30 oktober reist een kleine delegatie van ASN Bank met een speciale klimaattrein naar Glasgow. De reis staat in het teken van ontmoetingen en gesprekken met de politiek, NGO’s en andere gelijkgestemden die zich inzetten voor het klimaat.
  • Op 2 november staat er een ontmoeting tussen ASN Bank en de Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon Parma op het programma. ASN Bank zal, mede namens onze partners Climate Cleanup en de Gideonsbende, het rapport Construction stored carbon aanbieden. Met ingezonden voorbeeldcases van tientallen bouwbedrijven maken we duidelijk hoe houtbouw positief bijdraagt aan het klimaat.
  • Op 4 november geven Jeroen Loots van ASN Bank en Folkert Linnemans van Bouwgroep Dijkstra Draisma een presentatie over hoe biobased bouwen het verschil maakt. Deze presentatie is onderdeel van een evenement van het ministerie van Economische zaken en Klimaat over het klimaatcommitment van de Nederlandse financiële sector.

In 2030 wil ASN Bank klimaatpositief zijn. Lees hier hoe we dat voor elkaar willen krijgen

Delen op: