Openen voor een kind (ASN Beleggingsrekening)

Voor een (klein)kind

Een minderjarige rekeninghouder samen met één wettelijke vertegenwoordiger.
Openen