Een warm huis zónder fossiele brandstoffen? Deze Voorburgse warmteleverancier maakt het mogelijk

In de rubriek ‘Gelukkig Geld’ belichten we een duurzaam project waarin ASN Bank of een van de ASN Beleggingsfondsen geld heeft geïnvesteerd. Dit keer de Voorburgse warmteleverancier Eteck, die huizen duurzaam verwarmt zónder gebruik van fossiele brandstoffen. Dat lijkt nu nog bijzonder, maar is volgens Eteck binnenkort de gewoonste zaak van de wereld. Goed voor het klimaat en onze portemonnee. ASN Bank is één van de financiers van het familiebedrijf.

2875x bekeken

Op het gebied van stroom doen we het in Nederland best goed: meer dan een kwart van onze energie is groen. Duurzame warmte, waarbij je verwarmt zonder CO2-uitstoot, blijft helaas nog achter. Ondanks dat de markt van warmtetransitie zich de afgelopen tien jaar snel heeft ontwikkeld, was in 2020 nog geen acht procent van alle Nederlandse warmte duurzaam. En dat is een groot probleem.

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen om je huis te verwarmen komt het broeikasgas CO2 vrij, en dat is slecht voor het klimaat. Om de klimaatdoelen van Europa te halen moeten we ook warmte duurzamer gaan opwekken en leveren.

Een van de partijen die zich hiervoor inzet is warmteleverancier Eteck. ASN Bank investeert de komende jaren een bedrag van circa 45 miljoen euro in deze duurzame onderneming. ‘Zo stimuleren we de overgang naar duurzame warmte en leveren we een positieve bijdrage aan het klimaat’’, vertelt Ronald Zeeman, accountmanager bij ASN Bank. ‘Daarbij heeft ASN Bank een ambitieus doel: in 2030 willen we met al onze investeringen klimaatpositief zijn.’

Let op: Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen.

Warmteleverancier Eteck

Eteck helpt woningen om van het gas af te gaan. In opdracht van gemeentes, projectontwikkelaars, woningcorporaties of VvE’s legt de warmteleverancier ondergronds warmte-koude-opslagsystemen (WKO’s) aan waarop woningen en bedrijven kunnen worden aangesloten. Dat kan zijn voor gebiedsontwikkeling, zoals het Floriadeterrein in Almere, of voor opzichzelfstaande bouwprojecten, zoals het Amstelstation in Amsterdam. ‘Steeds meer gemeentes, bouwbedrijven en aannemers maken duurzaam keuzes in hun bouwproces. Het duurzaam verwarmen en koelen van woningen is daar een mooi voorbeeld van’, zegt Zeeman.

Het Amstelstation in Amsterdam. Foto: Eteck.

Eteck is hier zelf al veel langer mee bezig. ‘In de jaren negentig kwam eigenaar Jaap van Eck tot de conclusie dat we onvoldoende onderscheidend waren’ vertelt Michiel van den Berg, CEO bij Eteck. ‘We namen een infrabedrijf en boor- en bemalingsbedrijf over waarmee we specifieke kennis in huis haalden. De aanleg van de eerste wko was al snel een feit. Daarmee werd het ons duidelijk dat we met de realisatie en exploitatie van deze duurzame warmtesystemen positieve impact konden maken en begonnen we aan onze missie om bij te dragen aan de verduurzaming van Nederland.'

Inmiddels is Eteck marktleider op het gebied van duurzame warmte.

Warmte vanuit de grond

Om woningen duurzaam te verwarmen gebruikt Eteck de kracht van de lokale natuur. Dat doen ze met warmte-koude-opslagsystemen, die warmte en koude uit de grond halen via de diepere waterlagen en warmtewisselaars. In de winter wordt voorverwarmd water uit de warme bron omhoog gepompt en met groene energie verder opgewarmd. Hiermee kan een woning, bijvoorbeeld via vloerverwarming of radiatoren, verwarmd worden en voorzien van warmtapwater. Na gebruik gaat het afgekoelde water terug de grond in. In de zomer werkt het juist andersom: het eerder opgeslagen afgekoelde water wordt omhoog gepompt om een huis te verkoelen.

'We zijn techniekonafhankelijk en kijken vooral naar de mogelijkheden in de omgeving’, legt Van den Berg uit. ‘Ligt er een plas waaruit we warmte kunnen onttrekken (aquathermie)? Staat er een supermarkt die vooral koelt en een warmte-overschot heeft (restwarmte)? Of is er een groot dakoppervlak waar we panelen op kunnen plaatsen (zonnewarmte)? Die duurzaam gewonnen warmte en koude slaan we op in de bodem.’

‘De WKO's van Eteck zijn collectieve energiesystemen waarmee in één keer vele woningen worden bediend, vertelt Zeeman. ‘Maar je hebt bijvoorbeeld ook grondgebonden woningen die met individuele bodemlussen met individuele warmtepompen werken. Ook dat verzorgt Eteck als er een bepaalde mate van collectiviteit is. Juist die collectiviteit, waarbij gebouwen onderling warmte en koude uitwisselen, zorgt voor extra duurzaamheid.’

De Floating Office in Rotterdam. Foto: Eteck.

Meer duurzame warmte door de financiering

De lening die ASN Bank samen met andere banken aan Eteck heeft verstrekt wordt voor meerdere doeleinden gebruikt. Zo gaat de warmteleverancier bestaande oplossingen verder optimaliseren en nieuwe systemen voor nieuwbouwprojecten financieren. Eteck wil als organisatie vooral professionaliseren om toekomstbestendig te zijn voor verdere groei.

Van den Berg: 'De financiering zorgt ervoor dat we als organisatie onze impact kunnen vergroten, waarmee het bijdraagt aan onze duurzame missie. We hebben in Nederland ca. 7,5 miljoen woningen en gebouwen te verduurzamen. Dat is een flinke opgave, maar wij denken nog steeds dat het realistisch is als we nu doen wat vandaag mogelijk is. We moeten vaart maken en daarvoor zijn investeringen noodzakelijk. Uiteindelijk willen we ernaar toe om 1 miljoen woningen in 2050 op duurzame wijze te voorzien van warmte en koude.'

'Met onze investering kan Eteck verder groeien en haar impact op het klimaat vergroten. Dat sluit aan bij onze wens om als bank in 2030 klimaatpositief te zijn.'
Ronald Zeeman, accountmanager bij ASN Bank, was nauw betrokken bij de financiering van Eteck.

De toekomst van verwarmen

Om verdere klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele energie, zoals aardgas, terugdringen. In 2030 moet ons gasverbruik fors zijn verminderd, en in 2050 moet de hele Nederlandse verwarmingsmarkt gasloos zijn. Appartementencomplexen, bedrijfsgebouwen en woonwijken zullen van het gas af moeten. In plaats daarvan gaan we over op verwarmen met warm water en het gebruik van duurzame energie.

Het Holenkwartier in Hoorn, waar Eteck ook warmte levert. Foto: Eteck.

Zo maakt geld gelukkig

Eteck is een voortrekker in het professionaliseren van de duurzamewarmte-markt en past daardoor goed in het projectenportfolio van ASN Bank. Ook sluit de missie van het bedrijf goed aan op ons doel om in 2030 klimaatpositief te zijn. Bovendien is duurzaam verwarmen niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor de portemonnee van onze klanten. Ongeveer de helft van een gemiddelde energierekening bestaat volgens Milieu Centraal uit kosten voor verwarming, en slechts vijftien procent uit kosten voor warm water. Gaan we over op duurzaam verwarmen, dan scheelt dat dus in de portemonnee.

Dit geld maakt gelukkig
Welk geld: ASN Bank
Hoeveel: € 45 miljoen
Project: warmteleverancier Eteck
Status: loopt
Doel: meer huizen aansluiten op duurzame warmte

Dit artikel is gepubliceerd op 20 oktober 2022.

Delen op:

Dit vind je misschien ook interessant