ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Beleggen in duurzame kleine en middelgrote bedrijven

Koers 31-03-2023 € 49,63

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Stimuleren van duurzamer ondernemen

De kleine en middelgrote Europese bedrijven in dit fonds kijken – net als wij – vooruit. Doordat ze kleiner zijn, kunnen ze sneller vernieuwen. Deze bedrijven hebben vaak een sterke focus. Wij stimuleren ze hun strategie en beleid te verbreden tot alle duurzame aspecten: mens, klimaat en natuur. We beleggen voor de langere termijn – minstens drie jaar – in deze ondernemingen. Daardoor kunnen we in gesprek gaan over de mogelijkheden om nog duurzamer te ondernemen. Dat kan ook doordat er maar zo’n dertig ondernemingen in de portefeuille zitten.

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 28 februari 2023
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 0,34% 9,19% -6,68% 8,16% 5,78%
Benchmark** 2,75% 7,63% -4,48% 7,45% 4,40%

* Gemiddeld per jaar
**  Benchmark: MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index

Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na kosten vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Risico's

De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in het Essentiële-informatiedocument (pdf).

Drie redenen om in dit fonds te beleggen

1. Duurzame bedrijven stimuleren

Je belegt in kleine en middelgrote Europese bedrijven die duurzaamheid in hun kernactiviteiten nastreven – vooral maakbedrijven en IT-bedrijven. Zij zijn flexibeler dan grote bedrijven en vaak gespecialiseerd op een bepaald gebied.

2. Invloed uitoefenen

Via het fonds sporen we de bedrijven aan nog duurzamer te ondernemen. Het fonds belegt in ongeveer dertig bedrijven, in principe voor minstens drie jaar. Daardoor kunnen we echt in gesprek gaan over duurzaamheid.

3. Balans in je portefeuille

Deze belegging brengt spreiding aan in je aandelenportefeuille. Want van kleinere bedrijven verwachten we een hoger rendement – tegen een hoger risico. Zij zijn bovendien meer actief op binnenlandse markten dan wereldwijd, zoals grote ondernemingen.

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer over de invloed van de kosten op je netto rendement.

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

1,20% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,13% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank    

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Financiële selectie

De ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert de fondsbeheerder die ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Beleggen in duurzame kleine en middelgrote bedrijven

Beleg in dit fonds

,
waarmee kunnen we je helpen?