ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Beleggen in duurzame kleine en middelgrote bedrijven

Nettorendement 3 jaar*: 2,10%
Nettorendement 5 jaar*: 2,90%
Fondskosten: 1,20%

Koers 14-08-2020 € 41,51

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

* Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 juli 2020, na aftrek van de fondskosten

Stimuleren van duurzamer ondernemen

De kleine en middelgrote Europese bedrijven in dit fonds kijken – net als wij – vooruit. Doordat ze kleiner zijn, kunnen ze sneller vernieuwen. Deze bedrijven hebben vaak een sterke focus. Wij stimuleren ze hun strategie en beleid te verbreden tot alle duurzame aspecten: mens, klimaat en natuur. We beleggen voor de langere termijn – minstens drie jaar – in deze ondernemingen. Daardoor kunnen we in gesprek gaan over de mogelijkheden om nog duurzamer te ondernemen. Dat kan ook doordat er maar zo’n dertig ondernemingen in de portefeuille zitten.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 juli 2020
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 1,38% 9,32% -0,28% 2,10% 2,90%
Benchmark** 1,11% 7,72% -2,38% 0,38% 3,34%

* Gemiddeld per jaar
**  Benchmark: MSCI Europe Small Cap Total Return Net Index

Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Risico's

De koers van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Drie redenen om in dit fonds te beleggen

1. Duurzame bedrijven stimuleren

Je belegt in kleine en middelgrote Europese bedrijven die duurzaamheid in hun kernactiviteiten nastreven – vooral maakbedrijven en IT-bedrijven. Zij zijn flexibeler dan grote bedrijven en vaak gespecialiseerd op een bepaald gebied.

2. Invloed uitoefenen

Via het fonds sporen we de bedrijven aan nog duurzamer te ondernemen. Het fonds belegt in ongeveer dertig bedrijven, in principe voor minstens drie jaar. Daardoor kunnen we echt in gesprek gaan over duurzaamheid.

3. Balans in je portefeuille

Deze belegging brengt spreiding aan in je aandelenportefeuille. Want van kleinere bedrijven verwachten we een hoger rendement – tegen een hoger risico. Zij zijn bovendien meer actief op binnenlandse markten dan wereldwijd, zoals grote ondernemingen.

Kosten ASN Duurzaam Small & Midcapfonds

Fondskosten
1,20%
Servicekosten
0,3%
Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Financiële selectie

De ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert de fondsbeheerder die ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (“ABB”). Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Beleggen in duurzame kleine en middelgrote bedrijven

Beleg in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?