ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

Beleggen met een risico dat comfortabel voelt.

Koers 27-05-2024 € 75,11

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Wil je beleggen in een goed gespreid duurzaam mixfonds met een bovengemiddeld risico en streef je naar een bovengemiddeld rendement?  Overweeg dan het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief. Je belegt dan in duurzame bedrijven, obligaties van overheden die werken aan duurzaamheid én in microkredieten.

Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

Voor wie is dit fonds geschikt?

  • Je streeft naar een bovengemiddeld rendement en accepteert een bovengemiddeld risico.
  • Je begrijpt dat je voornamelijk in aandelen belegt en accepteert het risico dat hierbij hoort.
  • Je wilt vermogensgroei realiseren op de langere termijn.
  • Je bent bereid om fondskosten te betalen voor het gemak en de deskundigheid van een fondsbeheerder.

Voor wie is dit fonds niet geschikt?

  • Je wilt garanties over de inleg of het rendement van je beleggingen.
Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 april 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 8,51% 7,01% 6,14% 2,28% 2,46%
Vergelijkingsmaatstaf 8,98% 7,36% 7,10% 3,87% 4,04%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Doel van het ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

Het financiële doel van het fonds is op lange termijn (> 5 jaar) een hoger nettorendement (na aftrek van de kosten van het fonds) te behalen dan de vergelijkingsmaatstaf (ook wel benchmark genoemd). Op korte termijn kan het rendement sterk afwijken (positief en negatief) vanwege de strikte duurzaamheidseisen bij de keuze van de beleggingen.

Balans tussen rendement en risico

Je loopt met dit fonds niet meer risico dan past bij het gekozen risiconiveau. De fondsmanager bewaakt continu de optimale rendement-risicoverdeling, die door koersschommelingen verandert. Minstens eens per maand beoordeelt deze of het nodig is de samenstelling van het fonds terug te brengen naar de oorspronkelijke verhoudingen tussen de beleggingscategorieën. Dat geeft rust.

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer in detail over de kosten van beleggen bij ASN Bank en de invloed van de kosten op je netto rendement. (aan de hand van rekenvoorbeelden)

ASN Duurzaam Mixfonds Offensief

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

0,90% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,09% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Servicekosten: deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Duurzame beleggingen

De ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert het fondsmanager de ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben. Lees meer over het ASN Beleggingsuniversum.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Beleggen met een risico dat comfortabel voelt

Beleg in dit fonds

,
waarmee kunnen we je helpen?