Waarom is de spaarrente zo laag?

De rente op spaarrekeningen daalt al langere tijd bij banken in Nederland. We kunnen ons voorstellen dat je dat vervelend vindt. Zeker bij de huidige rentestand. Op deze pagina leggen we uit waarom de rente zo laag is en waarom hij nog steeds daalt. En nu zelfs negatief wordt voor hogere spaarsaldi. Ook nu de rente laag is blijft onze intentie hoog: het spaartegoed van onze klanten investeren we op een verantwoorde, duurzame manier.

Waarom is de rente zo laag en soms zelfs negatief?

Als gezonde bank bewaken we het evenwicht tussen spaargeld en leningen. Het spaargeld dat we bewaren, lenen we bijvoorbeeld weer uit aan duurzame projecten. Of aan klanten die een hypotheek nodig hebben. En we beleggen in obligaties van landen en in duurzame ESG-obligaties.

Geld dat we niet uitlenen staat op een rekening-courant en zetten we zoveel mogelijk uit bij andere financiële instellingen. Maar dat kost ons meestal geld. En als we het bij de Europese Centrale Bank (ECB) willen stallen, dan moeten we daarvoor betalen. Omdat er nu veel gespaard wordt, zijn onze kosten hoog. Daarom is het nodig om negatieve rente te rekenen. Hoe vervelend we dat ook vinden.

   Deze factoren hebben invloed op de hoogte van de spaarrente:

   Waarom wordt de rente bij rood staan niet lager?

   ASN Bank verdient niet aan de rente bij rood staan. Ook niet nu de spaarrente zo laag is. Waar spaarrente (creditrente) voor een groot deel uit marktrente bestaat en een klein deel uit kosten, is het bij debetrente – de rente bij rood staan – precies andersom. De debetrente bestaat voor het grootste deel uit kosten. Bijvoorbeeld kosten voor kredietrisico (het risico dat iemand de lening niet terugbetaalt) en kosten die we moeten maken om te zorgen dat klanten de roodstand zoveel mogelijk aflossen. De marktrente bepaalt de debetrente maar voor een heel klein deel.

   Vaste of variabele rente

   Als je rente ontvangt dan kan de rente variabel of vast zijn.

   Variabele spaarrente

   Voor al onze betaal- en spaarrekeningen, behalve ASN Depositosparen geldt dat de rente variabel is. Variabele rente kan stijgen of dalen. Daar staat tegenover dat je je geld meestal direct kunt opnemen.

   Vaste rente

   Je rente staat vast voor een afgesproken periode, bijvoorbeeld één, vijf of tien jaar. Gedurende deze looptijd kun je je spaargeld alleen tegen bepaalde voorwaarden opnemen. Dit heet een deposito met vaste looptijd. ASN Depositosparen is daar een voorbeeld van. Tijdens de hele looptijd geldt een vast rentepercentage. De rente keren wij jaarlijks of maandelijks aan je uit.

   , waarmee kunnen we je helpen?