Waarom is de spaarrente zo laag?

De rente op spaarrekeningen daalt al langere tijd bij banken in Nederland. We kunnen ons voorstellen dat je dat vervelend vindt. Zeker bij de huidige rentestand. Op deze pagina leggen we uit waarom de rente zo laag is en waarom hij nog steeds daalt. Terwijl de rente daalt blijft onze intentie hoog: het spaartegoed van onze klanten investeren we op een verantwoorde, duurzame manier.

Spaarrente bij ASN Bank in 2020

We willen iedereen aanmoedigen om geld achter de hand te hebben voor onvoorziene uitgaven. Daarom blijven we voor particuliere spaarklanten in 2020 minimaal een rente van 0,01% vergoeden over een bedrag tot € 25.000. Voor spaargeld boven dit bedrag tot maximaal € 100.000 is de rente minimaal 0%. Omdat de toekomst lastig te voorspellen is, gaat ASN Bank samen met de Volksbank de rentesituatie aan het einde van 2020 weer beoordelen.

Waarom daalt de spaarrente?

De spaarrente daalt om twee redenen:

 1. De rente op de geld- en kapitaalmarkt daalt.
  De inkomsten van banken zijn afhankelijk van deze rentes. De spaarrente die banken vergoeden, is vooral gebaseerd op de kort lopende geldmarktrente. Een spaarder kan zijn geld immers ieder moment opnemen. De korte rente is nog steeds extreem laag. Dat betekent dat de spaarrente nog steeds kan dalen. De verwachting is dat de spaarrente niet op korte termijn stijgt.
 2. Het aanbod van geld is groter dan de vraag.
  De hoogte van de spaarrente wordt bepaald door de vraag naar geld (om te lenen) en het aanbod van geld. Als er veel leningen verstrekt worden, hebben banken meer behoefte aan geld. Dan stijgt de rente. ASN Bank investeert je geld alleen in duurzame projecten, instellingen en activiteiten. Op dit moment is er voldoende aanbod van geld, terwijl er minder wordt geleend. Daardoor daalt de rente.

  Webinar: meer doen met je spaargeld?

  In het webinar 'Meer doen met je spaargeld?' bespreken we vragen van de beginnende belegger, bijvoorbeeld:

  • Wat is het minimale spaardeel?
  • Welke alternatieven voor sparen zijn er?
  • Hoe weet je of beleggen bij je past?
  • Hoe kun je grip krijgen op de risico’s van beleggen?

  Lees meer over het webinar

  Daarom kunnen wij je spaarrente vergoeden

  Rente is een vergoeding die je ontvangt voor het geld dat op je spaar- of betaalrekening staat. Banken kunnen rente vergoeden doordat zij spaargeld gebruiken om leningen te verstrekken aan bedrijven (bijvoorbeeld voor investeringen) of aan particulieren (bijvoorbeeld voor een woninghypotheek).

  Wie geld leent, betaalt daarvoor rente aan de bank. Een deel van die rente is nodig voor de risico’s die de bank loopt door geld uit te lenen. Een ander deel kan de bank gebruiken om aan klanten rente over het spaargeld te vergoeden. De hoogte van de rente die voor een lening wordt betaald, heeft dus invloed op de hoogte van de spaarrente.

  Deze factoren hebben invloed op de hoogte van de spaarrente:

  Waarom wordt de rente bij rood staan niet lager?

  ASN Bank verdient niet aan de rente bij rood staan. Ook niet nu de spaarrente zo laag is. Waar spaarrente (creditrente) voor een groot deel uit marktrente bestaat en een klein deel uit kosten, is het bij debetrente – de rente bij rood staan – precies andersom. De debetrente bestaat voor het grootste deel uit kosten. Bijvoorbeeld kosten voor kredietrisico (het risico dat iemand de lening niet terugbetaalt) en kosten die we moeten maken om te zorgen dat klanten de roodstand zoveel mogelijk aflossen. De marktrente bepaalt de debetrente maar voor een heel klein deel.

  Vaste of variabele rente

  Over verschillende soorten spaarrekeningen kun je verschillende soorten rente ontvangen: variabele of vaste rente.

  Variabele spaarrente

  Op al onze betaalrekeningen en spaarrekeningen, behalve ASN Depositosparen, ontvang je een variabele rente. Variabele rente kan stijgen of dalen. Daar staat tegenover dat je je geld meestal direct kunt opnemen.

  Vaste rente

  Je rente staat vast voor een afgesproken periode, bijvoorbeeld één, vijf of tien jaar. Gedurende deze looptijd kun je je spaargeld alleen tegen bepaalde voorwaarden opnemen. Dit heet een deposito met vaste looptijd. ASN Depositosparen is daar een voorbeeld van. Tijdens de hele looptijd geldt een vast rentepercentage. De rente keren wij jaarlijks of maandelijks aan je uit.

  , waarmee kunnen we je helpen?