Een klacht melden

Wij stellen het op prijs wanneer je de klacht aan ons wilt melden, want dat biedt ons de kans je een oplossing te bieden en onze dienstverlening te verbeteren.

Contact opnemen met ASN bank

Wat gebeurt er daarna?

Wij handelen je klacht binnen 10 werkdagen af. Als ASN Bank niet in staat is om de klacht binnen 10 werkdagen af te handelen ontvang je hierover bericht met daarin de verwachte (nieuwe) behandelingstermijn.

Niet tevreden met de geboden oplossing?

Wanneer ASN Bank je klacht niet naar tevredenheid oplost, kun je rechtstreeks aan de directie van ASN Bank een brief richten op voorgenoemd adres t.a.v. de Directie. Je klacht wordt binnen 30 werkdagen afgehandeld.

Ben je particuliere klant en is je klacht niet opgelost?

Als de directie van ASN Bank de klacht niet naar tevredenheid oplost, kun je terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dat kan binnen een jaar na het indienen van de klacht of tot uiterlijk drie maanden nadat de directie van ASN Bank haar definitieve standpunt bekend heeft gemaakt.

Bij Kifid kunnen consumenten terecht als zij een klacht hebben over financiële dienstverlening. Kifid behandelt de klacht op een onafhankelijke en onpartijdige wijze. Kijk voor meer informatie over de procedure bij het Kifid op www.kifid.nl of neem contact op via:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257 | 2509 AG Den Haag
Telefoon: 070 - 3338 999

Heb je online een product of dienst bij ons afgesloten? Dan kun je er ook voor kiezen om de klacht in te dienen via het Europese ODR Platform voor online geschillenbeslechting. Dien je de klacht in via het Europese ODR platform, vul dan op het klachtenformulier het volgende e-mailadres in: informatie@asnbank.nl.

Je kunt je klacht natuurlijk ook direct voorleggen aan de daartoe bevoegde burgerlijke rechter.

, waarmee kunnen we je helpen?