ASN Bank - Voor de wereld van morgen

ASN Groenprojectenfonds

ASN Groenprojectenfonds

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

  • Beleggen in erkende groenprojecten en innovatie stimuleren
  • Beleggen in oplossingen voor het klimaat
  • Mogelijk belastingvoordeel voor particulieren

Tijdelijk geen aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in groenprojecten. Het fonds kwalificeert in dit kader als een ‘groene instelling’. Daardoor ontvangen de particuliere beleggers in het fonds mogelijk een fiscaal voordeel. Er worden momenteel onvoldoende groenprojecten aangeboden waarin het ASN Groenprojectenfonds de instroom kan investeren. Het fonds wordt naar verwachting in de loop van 2017 weer opengesteld voor beleggers.

Groen beleggen

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten. Daarmee draagt het bij aan oplossingen voor het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen. Daarmee helpt het de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door te beleggen in het ASN Groenprojectenfonds lever je hieraan een directe bijdrage. Als particuliere belegger heb je bovendien mogelijk een belastingvoordeel.

Rendement

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement t/m 31 mei 2017

1 mnd. 3 mnd. 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 0,12% 0,56% 0,39% 1,45% 1,80%

* Gemiddeld per jaar

Risico’s

Het ASN Groenprojectenfonds belegt voornamelijk in onderhandse leningen in aangewezen groenprojecten. De waarde van je belegging kan fluctueren. Zij kan meer waard worden, maar ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Belastingvoordeel

Je hebt voor je beleggingen in dit fonds mogelijk een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.213 (2016); voor fiscale partners € 114.426 (2016). Hiermee bespaar je in 2016 per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing over het deel dat is vrijgesteld. Bovendien ontvang je een extra heffingskorting van 0,7% over groene beleggingen tot een maximum van het vrijgestelde bedrag in box 3. Dit fiscale voordeel tel je bij het nettorendement van het fonds.

Voor je belastingaangifte 2016 Percentage
Heffingskorting 0,7%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3 1,2%
Totaal fiscaal voordeel maximaal* 1,9%
* De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de belegger. De overheid kan de regels voor de fiscale behandeling van beleggers veranderen.

Naast het nettorendement heb je voor je beleggingen in het fonds mogelijk een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.500 (2017); voor fiscale partners € 115.000 (2017). Hiermee bespaar je afhankelijk van je grondslag in 2017 tot mogelijk 1,617% vermogensrendementsheffing over het deel dat is vrijgesteld. Daarnaast ontvang je een extra heffingskorting van 0,7% over groene beleggingen tot een maximum van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Voor je belastingaangifte 2017 Percentage
Heffingskorting 0,7%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3 afhankelijk van de grondslag
€ 0 - € 75.000
€75.000 - € 975.000
Meer dan € 975.000

0,86%
1,38%
1,62%
Totaal fiscaal voordeel maximaal* 1,56-2,32%
* De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de belegger. De overheid kan de regels voor de fiscale behandeling van beleggers veranderen.

Groenprojecten

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Fondskosten

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart. De fondskosten voor dit fonds over 2016 zijn 1,01%.

Servicekosten

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Bekijk de actuele koers. Hieronder lees je de actuele ontwikkelingen van dit fonds aan de hand van de laatste maandberichten.

Eerste kwartaal 2017 – Het fonds behaalde in het eerste kwartaal van 2017 een negatief rendement van 0,63%. Het stelde voor ruim 52 miljoen euro aan nieuwe leningen zeker, waaronder twee kleinschalige windprojecten in Vlissingen en Harlingen, zonne-energieprojecten in het kader van verduurzaming van enkele bedrijven in het midden- en kleinbedrijf, en een zonnepark in Harlingen.

De grootste financiering was een lening van 40 miljoen euro voor Windpark Krammer, op de Krammersluizen in Zeeland. Het is het grootste burgerinitiatief van Nederland: de ruim vierduizend leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen voor dit windpark van 34 turbines. Met een vermogen van 102 megawatt zorgt Windpark Krammer ervoor dat de windcapaciteit in Nederland toeneemt met 2,4 procent. Het investeringsbedrag voor het gehele project bedraagt 200 miljoen euro. De opgewekte stroom wordt voor een belangrijk deel rechtstreeks geleverd aan een consortium van vier multinationals, namelijk AkzoNobel, DSM, Google en Philips. Daarmee zijn de opbrengsten van het project op de lange termijn geborgd.

Fondsmanagement

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van het ASN Groenprojectenfonds. De AIF-beheerder van dit fonds is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het fondsmanagement.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap