ASN Bank - Voor de wereld van morgen

ASN Groenprojectenfonds

ASN Groenprojectenfonds

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

  • Beleggen in erkende groenprojecten en innovatie stimuleren
  • Beleggen in oplossingen voor het klimaat
  • Mogelijk belastingvoordeel voor particulieren

Tijdelijk geen aankoop mogelijk in het ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in groenprojecten. Het fonds kwalificeert in dit kader als een ‘groene instelling’. Daardoor ontvangen de particuliere beleggers in het fonds mogelijk een fiscaal voordeel. Er worden momenteel onvoldoende groenprojecten aangeboden waarin het ASN Groenprojectenfonds de instroom kan investeren. Het fonds wordt naar verwachting in de loop van 2017 weer opengesteld voor beleggers.

Groen beleggen

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten. Daarmee draagt het bij aan oplossingen voor het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen. Daarmee helpt het de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door te beleggen in het ASN Groenprojectenfonds lever je hieraan een directe bijdrage. Als particuliere belegger heb je bovendien mogelijk een belastingvoordeel.

Rendement

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement t/m 31 maart 2017

1 mnd. 3 mnd. 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds -0,55% -0,63% -0,81% 1,27% 1,76%

* Gemiddeld per jaar

Risico’s

Het ASN Groenprojectenfonds belegt voornamelijk in onderhandse leningen in aangewezen groenprojecten. De waarde van je belegging kan fluctueren. Zij kan meer waard worden, maar ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Belastingvoordeel

Je hebt voor je beleggingen in dit fonds mogelijk een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.213 (2016); voor fiscale partners € 114.426 (2016). Hiermee bespaar je in 2016 per saldo 1,2% vermogensrendementsheffing over het deel dat is vrijgesteld. Bovendien ontvang je een extra heffingskorting van 0,7% over groene beleggingen tot een maximum van het vrijgestelde bedrag in box 3. Dit fiscale voordeel tel je bij het nettorendement van het fonds.

Voor je belastingaangifte 2016 Percentage
Heffingskorting 0,7%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3 1,2%
Totaal fiscaal voordeel maximaal* 1,9%
* De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de belegger. De overheid kan de regels voor de fiscale behandeling van beleggers veranderen.

Naast het nettorendement heb je voor je beleggingen in het fonds mogelijk een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.500 (2017); voor fiscale partners € 115.000 (2017). Hiermee bespaar je afhankelijk van je grondslag in 2017 tot mogelijk 1,617% vermogensrendementsheffing over het deel dat is vrijgesteld. Daarnaast ontvang je een extra heffingskorting van 0,7% over groene beleggingen tot een maximum van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Voor je belastingaangifte 2017 Percentage
Heffingskorting 0,7%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3 afhankelijk van de grondslag
€ 0 - € 75.000
€75.000 - € 975.000
Meer dan € 975.000

0,86%
1,38%
1,62%
Totaal fiscaal voordeel maximaal* 1,56-2,32%
* De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de belegger. De overheid kan de regels voor de fiscale behandeling van beleggers veranderen.

Groenprojecten

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Fondskosten

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart. De fondskosten voor dit fonds over 2016 zijn 1,01%.

Servicekosten

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Bekijk de actuele koers. Hieronder lees je de actuele ontwikkelingen van dit fonds aan de hand van de laatste maandberichten.

Vierde kwartaal 2016 - Het ASN Groenprojectenfonds behaalde in het vierde kwartaal een negatief rendement van 1,11%. Daarmee kwam het rendement over het jaar 2016 op basis van de intrinsieke waarde uit op 1,15%. Dit is inclusief het herbelegde dividend van € 0,15 per participatie over 2015, uitgekeerd in 2016. De belangrijkste positieve bijdrage aan het rendement kwam van de couponinkomsten van de leningenportefeuille. De stijging van de kapitaalmarktrente voor leningen met looptijden langer dan twee jaar veroorzaakte waardeveranderingen van de leningenportefeuille. Dit leverde een negatieve bijdrage aan het rendement.

Het ASN Groenprojectenfonds financierde in het vierde kwartaal drie leningen van in totaal ongeveer € 1,9 miljoen. Het fonds verstrekte onder andere een lening van € 800.000 aan Solaris Industria. Dit bedrijf uit Utrecht heeft als doel dat elk bedrijf een eigen duurzame energievoorziening krijgt. Het bedrijfsleven kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame Nederlandse samenleving. Solaris Industria realiseert grootschalige zonnepanelenprojecten met eigen financieringsmogelijkheden.

Te veel instroom

Soms is het enthousiasme voor beleggen in het ASN Groenprojectenfonds groter dan het aanbod van groenprojecten. U kunt dan tijdelijk geen participaties kopen. Ook komt het soms voor dat het tijdelijk niet mogelijk is participaties in het fonds te verkopen. Als deze uitzonderlijke situatie zich voordoet, wordt u hier als belegger over geïnformeerd.

Fondsmanagement

ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van het ASN Groenprojectenfonds. De AIF-beheerder van dit fonds is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het fondsmanagement.


© 2017 ASN Bank    |    Disclaimer    |    Privacy    |    Voorwaarden    |    Dienstenwijzer    |    Sitemap