Partners in duurzaamheid

Ons duurzaamheidsbeleid vormt de basis van al onze activiteiten. Het beleid heeft drie pijlers: mensenrechten, klimaat, en biodiversiteit. Alles wat we doen, toetsen we aan dit beleid. Bovendien hebben we voor elke pijler een langetermijndoel gekozen dat we in 2030 willen bereiken. Daarvoor werken we onder andere samen met zeven maatschappelijke organisaties. Want door samen te werken bereik je meer.

Dit zijn de langetermijndoelen:

  • Al onze financieringen en beleggingen zijn per saldo klimaatneutraal
  • De kledingbedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen, betalen een leefbaar loon
  • Al onze financieringen en beleggingen veroorzaken geen verlies van biodiversiteit.

Zo draag je zelf bij

Onze samenwerking met de zeven maatschappelijke organisaties is gekoppeld aan de rekening ASN Ideaalsparen en de particuliere of zakelijke ASN Creditcard. Heb je (een van) deze producten? Dan steunt ASN Bank namens jou duurzame projecten van de maatschappelijke partners. Lees hier hoe we dat doen:

De pijlers, partners en projecten op een rij

Pijler Partner Project
Mensenrechten Amnesty International Masterclasses Mensenrechten voor HBO- en universitaire studenten.
Fair Wear Foundation De Fair Wear Foundation helpt ons bij ons langetermijndoel ‘In 2030 hebben alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum een leefbaar loon ingevoerd’.
War Child War Child ontvangt een donatie waarmee het kinderen in Congo en in andere conflictgebieden helpt een toekomst op te bouwen.
Biodiversiteit Stichting Noordzee Met het project De Rijke Noordzee willen we de biodiversiteit herstellen bij elk windmolenpark op de Noordzee.
Stichting Natuur & Milieu We steunen het project Levend Water van Natuur & Milieu. Dit initiatief gaat meehelpen aan ons langetermijndoel ‘Al onze beleggingen en financieringen veroorzaken in 2030 geen nettoverlies van biodiversiteit meer’.
Klimaat WakaWaka Foundation Het project Klimaatscholen zorgt voor klimaatvriendelijke zonnestroom voor kinderen in Rwanda, terwijl kinderen in Nederland worden opgeleid tot Milieuheld.
Urgenda Urgenda gaat meehelpen aan ons langetermijndoel ‘Alle financieringen en beleggingingen van ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen zijn in 2030 volledig netto klimaatneutraal’.

ASN Jeugdsparen

Met ASN Jeugdsparen investeer je ook in de toekomst van andere kinderen. We doneren een percentage van 0,1% over het gemiddelde spaartegoed in een kalenderjaar op alle rekeningen ASN Jeugdsparen samen. Dit bedrag is minimaal € 100.000 en maximaal € 150.000 per partner en gaat naar kinderprojecten van Cordaid en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Dus samen maximaal € 300.000 per jaar in totaal. Zo steun je kinderprojecten in Nederland en Afrika zonder dat het je iets kost.

Hulp aan kansarme kinderen

Overige samenwerkingspartner

ASN Bank werkt ook samen met :

Octopus in de Noordzee

Met het project De Rijke Noordzee willen we de biodiversiteit herstellen bij elk windmolenpark op de Noordzee.

Onze ambities

Klimaatneutraal en geen verlies van biodiversiteit in 2030.

Lees meer

Organisatie

Onze missie en onze visie. Waarom doen we wat we doen?

Lees verder

Duurzaam ondernemen

Interesse in duurzaam ondernemen? Ga naar Voor de Wereld van Morgen.

Lees meer