Partners in duurzaamheid

Ons duurzaamheidsbeleid vormt de basis van al onze activiteiten. Het beleid heeft drie pijlers: mensenrechten, klimaat, en biodiversiteit. Alles wat we doen, toetsen we aan dit beleid. Bovendien hebben we voor elke pijler een langetermijndoel gekozen dat we in 2030 willen bereiken. Daarvoor werken we onder andere samen met maatschappelijke organisaties. Want door samen te werken bereik je meer.

Dit zijn de langetermijndoelen:

  • Al onze financieringen en beleggingen zijn per saldo klimaatpositief;
  • De kledingbedrijven waarin de ASN Beleggingsfondsen beleggen, betalen een leefbaar loon;
  • Al onze financieringen en beleggingen hebben een positief effect op biodiversiteit.

Zo draag je zelf bij

Onze samenwerking met de maatschappelijke organisaties is gekoppeld aan de rekening ASN Ideaalsparen en de particuliere of zakelijke ASN Creditcard. Heb je (een van) deze producten? Dan steunt ASN Bank namens jou duurzame projecten van de maatschappelijke partners. Lees hier hoe we dat doen:

De pijlers, partners en projecten op een rij

Pijler Partner Project
Mensenrechten Amnesty International Masterclasses Mensenrechten voor HBO- en universitaire studenten.
Fair Wear Foundation De Fair Wear Foundation helpt bij langetermijndoel ‘In 2030 hebben alle kledingbedrijven in het ASN Beleggingsuniversum een leefbaar loon ingevoerd’.
ASN Foundation De ASN Foundation helpt duurzame initiatieven door de financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten. Dit doet zij via alle drie de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid.
Biodiversiteit Stichting De Noordzee Met het project De Rijke Noordzee willen we de biodiversiteit herstellen bij elk windmolenpark op de Noordzee.
Stichting Natuur & Milieu We steunen het project Levend Water van Natuur & Milieu. Dit initiatief helpt mee aan ons langetermijndoel ‘Al onze beleggingen en financieringen hebben in 2030 een positief effect op biodiversiteit’.
ASN Foundation De ASN Foundation helpt duurzame initiatieven door de financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten. Dit doet zij via alle drie de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid.
Klimaat Urgenda Urgenda helpt mee aan ons langetermijndoel ‘Alle financieringen en beleggingen van ASN Bank en ASN Beleggingsfondsen zijn in 2030 volledig netto klimaatpositief’.
IVN Natuureducatie Met het project Natuur in de Buurt realiseren we Tiny Forests, veranderen we tegels in groen en bevorderen we natuurinclusief bouwen. Samen met bewoners en gemeenten zorgen we voor een groene, gezonde en sociale buurt.
ASN Foundation De ASN Foundation helpt duurzame initiatieven door de financiële ondersteuning van culturele, sociale, educatieve en charitatieve activiteiten. Dit doet zij via alle drie de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid.

ASN Jeugdsparen

Met ASN Jeugdsparen investeer je ook in de toekomst van andere kinderen. We doneren een percentage van 0,1% over het gemiddelde spaartegoed in een kalenderjaar op alle rekeningen ASN Jeugdsparen samen. Dit bedrag is minimaal € 100.000 en maximaal € 150.000 per partner en gaat naar kinderprojecten van War Child en het Nationaal Fonds Kinderhulp. Over 2019 is dit samen in totaal de maximale € 300.000. Zo steun je kinderprojecten in Nederland en Afrika zonder dat het je iets kost.

Hulp aan kansarme kinderen

Overige samenwerkingspartner

ASN Bank werkt ook samen met :

Octopus in de Noordzee

Met het project De Rijke Noordzee willen we de biodiversiteit herstellen bij elk windmolenpark op de Noordzee.

Onze ambities

Klimaatpositief en een positief effect op de biodiversiteit in 2030.

Lees meer

Organisatie

Onze missie en onze visie. Waarom doen we wat we doen?

Lees meer

Duurzaam ondernemen

Interesse in duurzaam ondernemen? Ga naar Voor de Wereld van Morgen.

Lees meer