Organisatie

ASN Bank is in 1960 opgericht. Met ongeveer 175 medewerkers werken we aan onze duurzame ambities en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten.

Missie

Al meer dan 55 jaar is onze missie om als bank de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Met het geld dat onze klanten ons toevertrouwen, stimuleren we duurzame vooruitgang. Zo dragen we bij aan een wereld waar mensen veilig en gezond kunnen leven en de natuur wordt beschermd, nu en in de toekomst.

Onze volledige missie en visie

Open

Missie

Ons economische handelen is erop gericht de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. We werken mee aan veranderingen die zijn bedoeld om een einde te maken aan processen waarvan de nadelige gevolgen worden verschoven naar toekomstige generaties of worden afgewenteld op het milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroepen. Daarbij verliezen we niet de noodzaak uit het oog om op lange termijn een rendement te behalen dat het gezonde voortbestaan van onze bank waarborgt. Wij beheren de middelen die onze klanten ons toevertrouwen, op een wijze die recht doet aan hun verwachtingen.

Visie

Sinds haar oprichting in 1960 streeft ASN Bank naar een duurzame, rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin mensen vrij zijn hun eigen keuzes te maken, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Een samenleving zonder armoede, waarin iedereen onderwijs kan volgen en beschikt over goede huisvesting en gezondheidszorg. Via onze visie op de samenleving laten we zien hoe we daar op de langere termijn vorm aan willen geven. Een visie is dus visueel. Zij laat een toekomst zien die we ons kunnen voorstellen. Een visie is echter geen blauwdruk. Een visie nodigt uit tot creativiteit en inspireert. Een visie is nooit klaar en geeft geen antwoord op alle vragen. Soms is ze heel realistisch en soms heel utopisch. Een visie legt geen ideeën vast, maar creëert ideeën die richting geven aan de invulling van onze missie. Als onze criteria geen antwoord geven op vragen, zoeken we antwoord vanuit onze visie.

Waarom wij duurzaam bankieren

Met geld kun je veel invloed uitoefenen om de wereld mooier te maken. Voor onszelf en voor volgende generaties. Daarom investeren wij als bank in duurzame ontwikkeling.

Wij financieren en beleggen alleen in toekomstgerichte bedrijven, sectoren en landen. Met respect voor mens, dier en natuur. Hoe meer mensen met ons bankieren, hoe meer positieve invloed wij kunnen uitoefenen op de wereld om ons heen. Klant bij ons worden is een makkelijke eerste stap. Ruim 645.000 mensen gingen je al voor.

Illustratie Over ASN Bank

Hoe wij duurzaam bankieren

Samen hebben we het vermogen om de wereld te verbeteren. Letterlijk, want onze klanten vertrouwen ons miljarden euro’s toe. Met dat geld maken wij voortdurend toekomstgerichte keuzes.
Ons duurzaamheidsbeleid geeft duidelijk aan waarin we wel of niet geld uitzetten. Met het oog op de toekomst en met respect voor mens, dier en natuur. Daarbij houden we als leidraad aan:

  • Duurzaamheid is de norm: wij hanteren strikte duurzaamheidscriteria en houden het beleid en gedrag van bedrijven en organisaties in het oog.
  • We leggen elke mogelijke financiering en belegging altijd eerst langs onze eigen duurzaamheidslat. Pas daarna maken we de financiële afweging.
  • We bieden transparante producten.
  • We zijn een bank met een laag risicoprofiel.
  • Wij zetten onze kennis en ons netwerk in om vernieuwende ideeën tot een succes te maken.

In onze duurzaamheidsverslagen leggen wij jaarlijks verantwoording af over onze activiteiten.

Wij investeren

  • wél in betaalbaar wonen, waterbeheer, onderwijs, openbaar vervoer, duurzame energie, zorg en bedrijven en landen die mensenrechten en natuur respecteren.
  • níet in olie en kolen, kinderarbeid, wapenindustrie, kernenergie en landen en bedrijven die mensenrechten schenden.

Ons succes

ASN Bank hoort al jaren bij de banken in Nederland die het hoogst scoren in de Eerlijke Bankwijzer als het gaat om thema’s als bonussen, natuur en klimaatverandering.

ASN Bank is een handelsnaam van de Volksbank N.V.

Historie

ASN Bank bestaat al sinds 1960. Een overzicht wat er in ruim een halve eeuw is gebeurd.

Lees meer

Medewerkers en directie

De directie van ASN Bank ontvangt geen bonussen. Lees meer over het beloningsbeleid.

Lees meer

Vacatures

Wil je werken bij de grootste duurzame bank in Nederland? Bekijk de actuele vacatures.

Lees meer

ASN Bos

Sinds 2015 planten we bomen in het ASN Bos om onze trouwe klanten te bedanken.

Lees meer

, waarmee kunnen we je helpen?