ASN Foundation

We ondersteunen op verschillende manieren projecten en organisaties die bijdragen aan onze missie: de duurzaamheid van de samenleving bevorderen. Daarvoor hebben we de Stichting ASN Foundation opgericht.

Ons doel met de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties die duurzame initiatieven mogelijk maken. Wij steunen projecten over de gehele wereld. De organisatie die een gift voor een project aanvraagt, moet wel in Nederland zijn gevestigd.

Dit zijn onderwerpen die we belangrijk vinden:

 • Duurzame economische ontwikkeling
 • Conservatie van ecosystemen en biodiversiteit
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Mensenrechten
 • Vrede en ontwapening
 • Stimulering van culturele ontwikkeling
 • Zorg en welzijn

Over de ASN Foundation

De ASN Foundation schenkt jaarlijks in totaal ongeveer € 300.000 aan projecten die zich met een van de bovenstaande onderwerpen bezighouden.

De ASN Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het jaarverslag lees je onder andere over ons beleidsplan, het bestuur, financiële verantwoording en de verslaglegging van onze activiteiten. Daar vind je ook alle contactgegevens.

  Oudere verslagen

  Verschil tussen sponsoring en een gift

  Als een organisatie een gift ontvangt van de ASN Foundation, dan staat daar geen tegenprestatie tegenover. Bij sponsoring hoort wel een tegenprestatie.

  Zelf een schenking doen

  Wil je bijdragen aan de vele projecten die de ASN Foundation steunt? Dan kun je een schenking doen aan deze stichting. Stichting ASN Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat een schenking fiscaal aantrekkelijk kan zijn. Je giften – van welke omvang ook – zijn welkom op rekeningnummer NL77 SNSB 0933 5689 67 t.n.v. ASN Foundation Den Haag.

  Eenmalige giften kun je aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting als zij samen meer dan 1% van je belastbare inkomen bedragen. Informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.
  Wil je periodiek schenken? Dat levert nog meer fiscaal voordeel op. Neem contact met ons op voor meer informatie. De contactgegevens vind je onderaan deze pagina.

  Een gift aanvragen

  Om een gift aan te vragen moet je de volgende documenten naar ons opsturen:

  1. Een beknopte omschrijving van je project met daarbij de totale kosten van het project. Geef ook aan of je project of organisatie gelieerd is aan een politieke partij.
  2. Het ingevulde formulier Gegevensblad voor subsidieaanvragen (pdf).
  3. Het projectplan.
  4. De projectbegroting.
  5. Een kopie-uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  6. Een kopie van een bankrekeningafschrift van je organisatie.
  7. Een overzicht van eventuele andere fondsen of organisaties waar je deze aanvraag ook hebt ingediend.

  Let op!

  We kunnen je aanvraag alleen in behandeling nemen als:

  • je de aanvraag invult in het Nederlands;
  • de correcte naam en het volledige adres van je organisatie op de kopie van het bankafschrift te zien is;
  • je alle gevraagde documenten meestuurt.

  Sponsoring

  Wij sponsoren verschillende projecten.

  Lees meer

  Publicaties

  Bekijk onze publicaties, zoals GoedGeld magazine, jaarverslagen, en verslagen over ons duurzaamheidsbeleid.

  Lees meer

  Community

  Sluit je aan bij onze community Voor de Wereld van Morgen.

  Lees meer