ASN Foundation

We ondersteunen op verschillende manieren projecten en organisaties die bijdragen aan onze missie: de duurzaamheid van de samenleving bevorderen. Daarvoor hebben we in 2005 de Stichting ASN Foundation opgericht.

Ons doel met de ASN Foundation is geld beschikbaar te stellen aan organisaties die duurzame initiatieven mogelijk maken. We selecteren deze organisaties omdat zij een bijdrage leveren aan een of meer van onze duurzaamheidspijlers: mensenrechten, klimaat en biodiversiteit.

Nieuwe koers

Met ingang van 2019 werken wij jaarlijks samen met een beperkt aantal maatschappelijke organisaties in Nederland. We selecteren daarvoor organisaties die aansluiten bij onze missie en die onze klanten aanspreken. Zo willen we met het relatief kleine budget van € 300.000 maximale impact bereiken.

Per 1 november 2018 is het niet meer mogelijk een verzoek voor een donatie bij de ASN Foundation in te dienen.

Verantwoording

De ASN Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). In het jaarverslag lees je onder andere over het bestuur, financiële verantwoording en de verslaglegging van onze activiteiten. Daarnaast is hieronder ook ons ANBI Beleidsplan 2022 – 2023 te downloaden.

    Oudere verslagen