Invloed uitoefenen

We werken aan duurzaamheid met behulp van drie instrumenten: selectie, engagement en stemmen.

Selectie van landen, bedrijven en organisaties

Het selectieproces is een van de kernprocessen waarmee we onze missie invullen. We selecteren landen, bedrijven en organisaties die in aanmerking komen voor een lening of belegging door ASN Bank of de ASN Beleggingsfondsen. Dat doen we op basis van ons duurzaamheidsbeleid. Als een land of bedrijf voldoet aan onze duurzaamheidscriteria, komt het in het ASN Beleggingsuniversum. Goedgekeurde landen worden elke 2 jaar opnieuw onderzocht, goedgekeurde ondernemingen elke 4 jaar.

Het onderzoeksproces is beschreven in een praktische handleiding:

Positief gedrag aanmoedigen (engagement)

Regelmatig benaderen we bedrijven en organisaties die we financieren of waarin de ASN Beleggingsfondsen onze fondsen beleggen, met een vraag of een verzoek. Daarmee willen we hen bewuster maken van hun duurzaamheidsprestaties en deze verbeteren. Met dit engagement zetten we duurzame ontwikkeling op de agenda. We krijgen zo meer inzicht in de keuzes waarmee bedrijven in de praktijk te kampen hebben. En bedrijven begrijpen beter wat we – namens de ASN Beleggingsfondsen en onze klanten – van hen verwachten.

Stemmen

De ASN Beleggingsfondsen stemmen op bijna alle aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin zij beleggen. Dit gebeurt wereldwijd. Het stemmen gebeurt op basis van het duurzame stembeleid dat speciaal voor de ASN Beleggingsfondsen is ontwikkeld. Zo stimuleren we de duurzame ontwikkeling van bedrijven.

Beleid klimaat

Wij beoordelen bedrijven en landen op hun klimaatbeleid en -praktijken.

Lees meer

Beleggingsuniversum

De bedrijven en landen die we selecteren, komen in het ASN Beleggingsuniversum.

Lees meer

Rapportages

Wij doen elk kwartaal verslag van hoe we stemmen en welk engagement we voeren.

Lees meer