Beleidsdocumenten duurzaamheid

Het duurzaamheidsbeleid van ASN Bank staat in beleidsdocumenten. Deze bieden praktische handvatten waarmee wij beslissingen nemen over onze beleggingen en financieringen.

Selectie

We toetsen landen, organisaties en ondernemingen waarin we beleggen of die we financieren, op basis van ons duurzaamheidsbeleid. We beoordelen hun houding en gedrag tegenover mensenrechten, klimaat en biodiversiteit. Bepaalde activiteiten sluiten we uit.

Maar duurzaamheid is ook een kwestie van positieve keuzes. Een land beoordelen we positiever als het goed scoort op onderwerpen als inkomensongelijkheid, discriminatie en corruptie. En een bedrijf als het goed zorgt voor zijn werknemers, het klimaat en het milieu.

Duurzaamheidsonderzoek in de praktijk

Wij onderzoeken of landen, organisaties en bedrijven waarin we zouden kunnen investeren, voldoen aan onze duurzaamheidscriteria. Dit onderzoeksproces staat beschreven in een praktische handleiding:

De reikwijdte van het duurzaamheidsbeleid

ASN Bank behoort samen met SNS, BLG Wonen en RegioBank tot de Volksbank. Alle merken van de Volksbank volgen ons duurzaamheidsbeleid. Wij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en invoering van dit beleid.

Beleidsdocumenten per pijler

Voor elke pijler van het duurzaamheidsbeleid – mensenrechten, klimaat en biodiversiteit – is een beleidsdocument. Deze drie documenten zijn ook in het Engels beschikbaar.

Beleidsdocumenten over sectoren en duurzame onderwerpen

De duurzaamheidscriteria voor mensenrechten, klimaat en biodiversiteit hebben op verschillende sectoren een verschillende impact. Daarom hebben wij deze pijlers nader uitgewerkt voor diverse sectoren. Ook hebben we beleid geformuleerd over onderwerpen die we belangrijk vinden, als aanvulling op het beleid van de drie duurzaamheidspijlers.

,
waarmee kunnen we je helpen?