Den Haag • 7 december 2023

Door de weersextremen en klimaatrampen van afgelopen jaar maken meer Nederlanders zich zorgen over het klimaat. Ook vindt 56% dat politieke partijen zich meer moeten inzetten om de klimaatproblematiek tegen te gaan. Tegelijkertijd vond slechts 14% klimaat het belangrijkste beleidsthema bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, zo blijkt uit onderzoek van ASN Bank onder 1.000 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Hoewel andere problematiek op dit moment belangrijker wordt gevonden, blijven Nederlanders zich zorgen maken om het klimaat. De overheid en andere organisaties moeten zich blijven inzetten voor systeemverandering en een duurzame toekomst, aldus ASN Bank.

Klimaat blijft belangrijk

Uit het onderzoek blijkt dat nieuws over recente weersextremen en klimaatrampen in Europa mensen bewuster maakt van klimaatverandering. De bosbranden, droogte, overstromingen en het extreme weer van afgelopen zomer zorgen ervoor dat klimaatproblematiek letterlijk en figuurlijk dichterbij komt. Dit betekent echter niet dat mensen meer milieuvriendelijke keuzes maken. Wel geeft 26% aan dat dit nieuws hun keuze voor een politieke partij beïnvloedt. Ook vindt de meerderheid van Nederland (56%) dat de politiek zich meer moet inzetten om klimaatproblematiek tegen te gaan. Klimaat wordt belangrijk gevonden, maar andere beleidsthema’s krijgen meer prioriteit: Nederlanders geven gezondheidszorg (26%) en bestaanszekerheid (21%) de hoogste prioriteit.

Hoe nu verder?

Het klimaat blijft een belangrijk thema bij de Nederlander, maar wat moet er op korte en lange termijn gebeuren voor een duurzamere toekomst? ASN Bank pleit ervoor dat de overheid en organisaties zich veel sterker inzetten. Daarbij mag naast de technische kant ook de sociale kant niet vergeten worden. “We moeten nu investeren om op lange termijn een welvarende samenleving te creëren waar iedereen van kan profiteren en die alle burgers zicht geeft op een goede toekomst. Als we de huidige economische koers voortzetten, stijgen de kosten door klimaatverandering en milieuvervuiling", zegt Piet Sprengers, Manager Duurzaamheidsstrategie en Beleid bij ASN Bank.

"Milieuvervuiling moet zwaarder worden belast en arbeid en milieuvriendelijke producten moeten juist goedkoper worden. Denk aan maatregelen zoals eerlijke beprijzing, afschaffen van fossiele subsidies en wetgeving voor ketenverantwoordelijkheid om schade aan milieu en schending van mensenrechten te voorkomen. Zo krijgen bedrijven die daar rekening mee houden een eerlijkere concurrentiepositie. Niet alleen de politiek, ook bedrijven en belangenorganisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen door te zorgen voor een duurzaam en betaalbaar aanbod voor consumenten. Het klimaatprobleem lost zich niet vanzelf op, steviger beleid en concrete stappen zijn noodzakelijk.” Aldus Sprengers.

ASN Bank neemt zelf verantwoordelijkheid door het ambitieuze langetermijndoel te stellen dat het totaal van alle beleggingen en financieringen van de bank in 2030 een netto neutraal effect hebben op klimaat en netto positief op biodiversiteit.

Delen op: