18 mei 2020

Per 19 juli 2020 wijzigen de Voorwaarden ASN Online Bankieren. Naast het actualiseren van de voorwaarden naar de huidige situatie is een belangrijk verschil dat de Voorwaarden ASN Online Bankieren voortaan gelden voor online bankieren als u inlogt via asnbank.nl én als u mobiel bankiert met de app op uw telefoon of tablet.

De voorwaarden wijzigen op de volgende punten:

1. Geactualiseerd naar huidige aanbod en inlogmethoden

De voorwaarden zijn aangepast aan de actuele en toekomstige methoden waarmee klanten inloggen op en opdrachten ondertekenen in hun persoonlijke online bankieren (Hoofdstuk 3). Wij hebben onze klanten daar eerder over geïnformeerd. Als wij in de toekomst nieuwe mogelijkheden toevoegen, informeren we onze klanten daar uiteraard ook weer tijdig over. Daarnaast is ook toegevoegd dat de voorwaarden gelden voor een nieuwe budgetfunctie die wij over enige tijd beschikbaar stellen (4.5.1) en dat online bankieren mogelijk is voor de ASN Hypotheek (4.6).

2. Samengevoegd met voorwaarden ASN Mobiel Bankieren

De voorwaarden ASN Online Bankieren en ASN Mobiel Bankieren zijn samengevoegd. De samenvoeging verandert niets aan de voorwaarden die nu al voor ASN Mobiel Bankieren gelden. Een verschil is wel dat het huidige mobiele voorwaarden document tevens een beknopte handleiding vormt voor het gebruik van ASN Mobiel Bankieren. Dat vervalt in de Voorwaarden ASN Online Bankieren, maar zal worden toegevoegd aan de Handleiding ASN Online Bankieren

3. Instant payments versnelt een overboeking

Met instant payments gaan overboekingen sneller (4.3.4). Uw geld is dan direct bij de ontvanger. Dit gaat automatisch voor de meeste overboekingen. Dit is toegevoegd aan de voorwaarden.

4. De voorwaarden zijn verruimd voor intrekken of wijzigen van een overboeking

Opdrachten met een datum in de toekomst kunnen worden ingetrokken of gewijzigd tot 21.30 uur (voorheen 15.30 uur) op de laatste werkdag voor de datum waarop we de opdracht moeten uitvoeren (4.3.5).

5. Samengevoegd met voorwaarden voor iDin

De voorwaarden voor iDin zijn opgenomen in de voorwaarden ASN Online Bankieren (Hoofdstuk 5). Het aparte voorwaarden document voor iDin komt daardoor te vervallen. Er is één wijziging aan de voorwaarden zelf: u kunt de historie van iDin voortaan 24 maanden terugzien, in plaats van 13 maanden.

    Delen op: