Van zorgen over waterkwaliteit tot Waterparels

Resultaten derde burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’ bekend

16 november 2021

Het gaat nog steeds niet goed met de kwaliteit van kleine oppervlaktewateren in Nederland. Meer dan tachtig procent heeft een matige tot slechte kwaliteit, blijkt uit ons burgeronderzoek ‘Vang de Watermonsters’. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren. Nieuw in het onderzoek: 10 wateren die het goede voorbeeld geven, we noemen ze de Waterparels van Nederland.  

De belangrijkste bronnen van vervuiling die moeten worden aangepakt zijn: mest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw en stoffen die via het rioolwater in het milieu komen zoals medicijnresten en PFAS. De meeste vervuiling komt uit Nederland. Mest en riooloverstorten hebben direct effect op de concentratie nitraat en fosfaat, het doorzicht en de diversiteit aan waterleven. Vergelijk je de gemeten waterkwaliteit uit dit en andere onderzoeken met andere Europese landen, dan bungelt Nederland onderaan de Europese lijsten.

Waterparels

Daarnaast zijn dit jaar tien wateren geselecteerd waar het wel goed gaat met de waterkwaliteit: de Waterparels. Deze Waterparels liggen verspreid door heel Nederland in natuurgebieden, dorpen en steden, en ook  agrarische gebieden.

Goede waterkwaliteit is belangrijk voor de biodiversiteit. In en rond schoon water groeien veel soorten waterplanten en vinden watervogels, kikkers en insecten hun voedsel. Vissen kunnen er schuilen of paaien. Daarom is het belangrijk dat deze Waterparels geselecteerd zijn. Want van goede voorbeelden kan geleerd worden, om de biodiversiteit op andere plekken te verbeteren.

Over 'Vang de Watermonsters'

'Vang de Watermonsters’ is drie jaar geleden gestart door ASN Bank en Natuur & Milieu. Daarna zijn onder andere de Unie van Waterschappen en tien waterschappen aangesloten. Deelnemers meten met een online meetkit of een uitgebreidere superkit de waterkwaliteit in een klein water in hun omgeving. Ze kregen daarbij een digiverhaal cadeau over ‘Gup en de Watermonsters’, waarin kleine Gup op zoek gaat naar schoon water maar onderweg de vervuilende monsters tegenkomt.

Deze zomer brachten deelnemers in heel Nederland de waterkwaliteit in kaart van bijna 1100 kleine wateren zoals sloten, vennen, vijvers, grachten en kleine plassen. Voor het eerst deden ook meer dan 700 kinderen uit 32 klassen van het basisonderwijs mee. Zij hebben in groepjes een water bij hen in de buurt gemeten.

Meer weten over resultaten?

Op de website van Natuur & Milieu staan de resultaten van de deelnemende waterschappen en scholen. HIer kun je ook de meetmethode en alle achtergrondinformatie vinden.


Watermonsters kleurplaat

Speciaal voor de jongste wateronderzoekers zijn de Watermonsters ook als kleurplaat te downloaden.

Download de Watermonsters kleurplaat hier

Delen op: