Den Haag • 16 september 2015

De duurzame beleggingsfondsen van de ASN Bank hebben een sterk eerste halfjaar 2015 achter de rug. De omvang van de fondsen groeide tot ruim 2,2 miljard euro. Daarnaast haalden met name de aandelenfondsen positieve rendementen.

Rendement op basis van (beurs)koers in euro’s, incl. herbelegd dividend Rendement in%
1e halfjaar 2015 1e halfjaar 2014
ASN Duurzaam Aandelenfonds 18,56 5,64
ASN Duurzaam Obligatiefonds -1,92 6,66
ASN Duurzaam Mixfonds 7,09 6,35
ASN Milieu & Waterfonds 16,80 7,87
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds 15,95 2,45
ASN Groenprojectenfonds -0,28 2,77
ASN-Novib Microkredietfonds 0,42 2,71

Aandelenfondsen

Het rendement in het ASN Duurzaam Aandelenfonds werd bevorderd door het overwogen belang in Nordex, het Duitse windmolenbedrijf dat zich vooral richt op de Europese on-shoremarkt. De orderportefeuille van dit bedrijf ontwikkelde zich goed, evenals de winst en de kasstromen. De koers van het fonds steeg ook dankzij bijdragen van het Britse Rexam (producent van verpakkingen voor dranken) en het Japanse Murata (producent van elektronische componenten). De grootste negatieve bijdragen kwamen van Keurig Green Mountain, Kesko en Bekaert.

De winsten en verbeterde vooruitzichten versterkten de positieve trend in milieumarkten waarin het ASN Milieu & Waterfonds actief is. Beleggingen in bedrijven gericht op efficiënt energiegebruik in gebouwen profiteerden van het herstel in de huizenmarkt en de bouw. Dit effect werd verder versterkt doordat er in verschillende landen vernieuwde regelgeving voor efficiënt gebruik van energie is gekomen.

Omdat de gevolgen van extreem weer steeds zichtbaarder worden, krijgt klimaatverandering wereldwijd steeds meer aandacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Amerikaanse staat Californië. Daar heeft de jarenlange droogte grote gevolgen voor het milieu waardoor nieuwe technologieën voor efficiënt watergebruik levensvatbaar worden. Dat zorgt voor nieuwe beleggingsmogelijkheden.

ASN Duurzaam Obligatiefonds

Het ASN Duurzaam Obligatiefonds is uniek omdat het overheden toetst op zowel hun sociale en milieuprestaties, als op een fundamenteel financieel criterium, namelijk hun terugbetaalcapaciteit (de verhouding tussen belastinginkomsten en renteverplichtingen van een land). Het negatieve absolute rendement werd veroorzaakt doordat de rente steeg, waardoor obligatieleningen lager gewaardeerd werden. Bovendien liep het renteverschil (de spread) tussen Duitsland en andere landen in de eurozone op. Dat gold vooral voor de rente van de minder sterke landen als Ierland, Italië, Spanje en Portugal.

ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds is gericht op de financiering van projecten voor duurzame energie zoals wind- en zonne-energie en decentrale energie-installaties (warmte-koude-installaties). Het fonds richt zich sinds het eerste kwartaal van 2015 steeds meer op financieringen in de zorg. Het gaat om financieringen van verduurzaming van zorgvastgoed waarvoor een groenverklaring is afgegeven.

In de eerste helft van 2015 verstrekte het fonds in totaal leningen van in totaal € 46,0 miljoen. Daarnaast wordt er aan afspraken gewerkt om leningen van in totaal € 18,3 miljoen voor twee projecten. Een waardedaling van leningen als gevolg van een licht gestegen kapitaalmarktrente had negatieve invloed op het rendement.

ASN-Novib Microkredietfonds

Het ASN-Novib Microkredietfonds verstrekte in het eerste halfjaar van 2015 voor € 16,1 miljoen aan leningen aan microfinancieringsinstellingen (MFI’s). € 2,6 miljoen daarvan verstrekte het aan MFI’s die niet eerder een lening ontvingen van het fonds.

De top vijf van landen waar het fonds de grootste belangen heeft, is enigszins veranderd ten opzichte van vorig jaar. Nu is Cambodja het land met het hoogste percentage beleggingen van het fonds, 8,70%. Daarna volgen Ecuador (8,65%), Bolivia (7,87%), Azerbeidzjan (6,93%) en Tadzjikistan (6,28%). De beleggingen in de Kaukasus zijn afgenomen, terwijl het belang in Cambodja verder is toegenomen.

Selectie beleggingsuniversum

De ASN-fondsen beleggen in landen, ondernemingen en projecten die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de ASN Bank. In het eerste halfjaar van 2015 onderzocht de ASN Bank 192 ondernemingen. Daarvan zijn 23 ondernemingen nieuw toegelaten tot het ASN Beleggingsuniversum. In totaal voldeden 274 beursgenoteerde ondernemingen (aandelen) en 17 landen (obligaties) per 30 juni 2015 aan de duurzaamheidscriteria. Landen worden in de tweede helft van 2015 weer onderzocht.

Engagement

De ASN Bank benadert regelmatig ondernemingen waarin de fondsen beleggen met een vraag of verzoek. Hiermee spoort de bank ondernemingen aan hun beleid en praktijken op het gebied van mensenrechten, klimaat en biodiversiteit duurzamer te maken. De bank past ook engagement toe om te vragen om opheldering bij mogelijke misstanden. In de eerste helft van 2015 voerde de ASN Bank engagement met 15 bedrijven.

Bijdrage aan een klimaatneutrale bank

In 2013 formuleerde de ASN Bank haar klimaatambitie: zij wil in 2030 netto klimaatneutraal zijn met zowel haar kantoor als alle financieringen en beleggingen. Om dit te kunnen meten, ontwikkelde de bank een methode die inzicht geeft in de CO2-lasten en -baten, vergelijkbaar met een financieel baten- en lastenoverzicht. In 2030 moeten de CO2-lasten en -baten in evenwicht zijn. Per 30 juni 2015 was de doelstelling voor 69% gerealiseerd.

Ook voor de beleggingsfondsen van de ASN Bank wordt daarom gemeten hoeveel CO2 zij uitstoten. Dit gebeurt met behulp van data die onder andere worden aangeleverd door twee specialistische bureaus, Ecofys en Trucost. De totale absolute CO2-uitstoot van de fondsen van beursgenoteerde beleggingsfondsen kwam per 30 juni 2015 uit op 148.609 ton CO2. Dit is slechts 2,8% hoger dan eind 2014, terwijl het fondsvermogen met 20% is toegenomen.

Het ASN Groenprojectenfonds financiert vooral projecten die CO2-uitstoot vermijden. Daarmee levert het een positieve bijdrage aan de doelstelling van de ASN Bank. De grootste bijdrage komt van wind op land. Daarna volgt biovergisting en als derde warmte-koude-opslag (WKO). De bijdrage aan de klimaatneutraaldoelstelling van de ASN Bank door het fonds is gestegen. Dat komt mede doordat het fonds is gegroeid. Daarnaast droegen nieuwe financieringen aan Windpark Kreekkraksluis, Windpark Coevorden en Zonnedak Amstelveencollege B.V. bij aan het positieve resultaat.

Downloads

Contactpersoon

Contactpersoon pers Britt voorheen Suzy

Delen op: