ASN Groenprojectenfonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen:

  • Je belegt in groenprojecten die substantieel bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
  • De groenprojecten zijn door de overheid erkend: hierdoor kom je mogelijk in aanmerking voor een belastingvoordeel
  • Je spreidt je geld over ruim 125 groenprojecten in duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorziening

Koers 14-06-2024 € 23,82

Fondsdocumenten

Kies je voor het ASN Groenprojectenfonds? Dan beleg je in door de overheid erkende groenprojecten. Daarmee draag je bij aan oplossingen voor het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Ook krijg je mogelijk een belastingvoordeel.

Rendement en risico ASN Groenprojectenfonds

Het ASN Groenprojectenfonds belegt je geld in door de overheid erkende groen projecten via onderhandse leningen in euro’s. Dit zijn projecten van ondernemingen, overheden, instellingen en non-profit organisaties in Nederland en het buitenland. De renteopbrengsten van de leningen vormen een belangrijk deel van het rendement van het fonds.

Het fonds spreidt je geld over verschillende sectoren, zoals duurzaam bouwen, duurzame energie (wind en zon) en decentrale energievoorzieningen in ruim 125 erkende groenprojecten. Daarnaast doet het fonds aan risicobeheersing en monitoring. De spreiding en de risicomonitoring verlagen het kredietrisico.

De ontwikkeling van de rentestand op de kapitaalmarkten heeft invloed op de waarde van het fonds. Hoe langer de gemiddelde resterende looptijd van de leningen, hoe groter het renterisico. Door actief management van de portefeuille bewaakt de Fondsmanager dat de duration van het ASN Groenprojectenfonds, dat wil zeggen de gemiddelde resterende looptijd van de leningen in de portefeuille, rond de 5 jaar ligt.

Inzicht in de actuele ontwikkelingen van het ASN Groenprojectenfonds

Belastingvoordeel met het ASN Groenprojectenfonds

Je betaalt belasting over je beleggingen als je totale vermogen uitkomt boven het heffingsvrij vermogen. Voor ASN Groenprojectenfonds geldt echter een extra vrijstelling. Behalve op de vrijstelling heb je ook recht op extra heffingskorting. Voor fiscale partners geldt een dubbele vrijstelling.

Lees op Belastingdienst.nl meer over belastingvoordeel met groene beleggingen.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 31 mei 2024
Vanaf de start* 10 jaar* 5 jaar* 3 jaar* Dit jaar
Fonds 1,99% -0,09% -0,95% -1,85% -0,32%

* Gemiddeld per jaar

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Duurzaam rendement: de impact van het ASN Groenprojectenfonds

Naast een financieel rendement in euro’s heeft je belegging ook een duurzaam rendement. Dit getal drukt de duurzame impact uit die je met je ASN Beleggingsfonds maakt.

Hoe groter de bijdrage van je beleggingen aan het beperken van de klimaatverandering, het verbeteren van mensenrechten en het beperken van het verlies aan biodiversiteit, hoe hoger je duurzaam rendement. De rekeneenheid die we gebruiken voor de klimaatverandering is kilo CO2, voor mensenrechten het aantal verstrekte microkredieten en de biodiversiteit vierkante meters.

Zo wordt het duurzaam rendement berekend

Duurzaam rendement over 2023
Belegd bedrag € 2.500 € 10.000 € 25.000
Duurzaam rendement per jaar (in kg. CO2) 1124 4495 11238
Duurzaam rendement biodiversiteit (in m2) 185 738 1845

Vergelijking co2 uitstoot

Bron: Milieu Centraal mei 2022

De groenprojecten in het fonds

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. Dit zijn projecten in duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen. Daarmee helpt het Groenprojectenfonds de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

De selectie van groenprojecten voor dit fonds

Met de tweestaps-methode heb je de zekerheid dat alle groenprojecten duurzaam zijn én beoordeeld op financieel rendement. Bij de eerste stap worden de groenprojecten getoetst aan de duurzaamheidscriteria en de impact op het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarna wordt het project op financieel rendement beoordeeld. De lijst van groenprojecten vind je terug in het meest recente jaarverslag.

Groenprojecten in het ASN Groenprojectenfonds

ASN Bank Winnaar Beste Aanbieder Duurzame Producten - Cashcow Award 2022

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

ASN Impact Investors, de fondsbeheerder van de duurzame ASN Beleggingsfondsen, heeft de Cashcow Award 2022 gewonnen in de categorie Beste Aanbieder Duurzame Producten.

Doe de fondsvergelijker om te zien welk fonds bij jou past

Ook duurzaam beleggen in een van onze fondsen? Kies een beleggingsfonds dat het beste bij je wensen en mogelijkheden past. Met onze fondsvergelijker krijg je inzicht in het verwachte resultaat van een beleggingsfonds bij een gemiddeld, zeer goed en zeer slecht scenario.

Met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of deel daarvan verliezen.

Kies een duurzaam beleggingsfonds dat bij jou past

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer in detail over de kosten van beleggen bij ASN Bank en de invloed van de kosten op je netto rendement. (aan de hand van rekenvoorbeelden)

ASN Groenprojectenfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart. Fondskosten:

1,00% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

n.v.t.

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen. Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Servicekosten: deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Lees meer over beleggingsfondsen

Meer weten over waar beleggen bij ASN Bank? Lees dan ook:

Duurzaam beleggen

Risico’s van beleggen
Beleggen en de belasting

,
waarmee kunnen we je helpen?