Realisatiefonds gelanceerd voor energiecoöperaties met duurzame plannen

Energiecoöperaties belangrijke schakel in energietransitie

17 november 2021

Steeds meer burgers slaan de handen ineen om duurzame energie op te wekken. Ze verenigen zich in een energiecoöperatie, starten een project om groene energie op te wekken en verdelen de opbrengst onder haar leden. Speciaal voor deze groep is er nu het Realisatiefonds, een gezamenlijk initiatief van koepelorganisatie Energie Samen, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), ASN Groenprojectenfonds, Rabobank en Triodos. De verwachting is dat de komende jaren zo’n 1000 duurzame energieprojecten gefinancierd kunnen worden.

Voor kleinere energiecoöperaties is het soms moeilijk om aan volledige financiering voor hun project te komen. Ze zijn afhankelijk van de eigen inbreng van de leden en krijgen daarmee hun financiering niet altijd rond. Zonde, want energiecoöperaties in Nederland zijn een belangrijke schakel in de energietransitie. Speciaal voor deze groep is er nu het Realisatiefonds.

Dit nieuwe landelijke fonds is gevuld met geld van het ASN Groenprojectenfonds, de Rabobank en Triodos dat speciaal voor kleinere projecten beschikbaar is gesteld. Met een zogenaamde Realisatielening kunnen lokale energiecoöperaties hun zonneproject financieren. Het maximaal te financieren gedeelte bedraagt 75% van het totale project, tussen de 30.000 en 1 miljoen euro.

Aanvullende geldpotjes

De Realisatielening kan gunstig worden aangeboden vanwege de (aanvullende) inkomsten uit de subsidieregeling en de eigen inbreng van de energiecoöperaties. Het Realisatiefonds helpt op die manier duurzame burgerinitiatieven om hun energieprojecten wél voor elkaar te krijgen.

Aanvraag indienen bij Energie Samen

Energiecoöperaties die op zoek zijn naar financiering kunnen een aanvraag indienen bij Energie Samen. Deze belangenbehartiger en koepelorganisatie adviseert energiecoöperaties over de financieringsaanvraag en de haalbaarheid. Daarna gaat het financieringsdossier naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), de beheerder van het Realisatiefonds. SVn beoordeelt het dossier, brengt een offerte uit en verstrekt de lening.

Meer weten?

Meer informatie over het fonds vind je op www.Realisatiefonds.nl

Delen op: