Den Haag • 10 maart 2023

Het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) werd in 2019 opgericht door zes financiële instellingen waaronder ASN Bank. Het doel: ervoor zorgen dat iedere bank, asset manager of pensioenfonds gericht gaat meten en sturen op bescherming en herstel van de natuur. Deze maand verwelkomde de stichting zijn 50ste deelnemer: BMO Financial Group uit Canada. Een mooie mijlpaal voor het internationale samenwerkingsverband. 
Tekening van een spandoek met daarop 'Partnership for Biodiversity Accounting Financials verwelcomes 50th participant

“In 2022 zagen we de aandacht voor biodiversiteitsherstel in de financiële sector verder groeien” verklaart Roel Nozeman, biodiversiteitsexpert bij ASN Bank en programmadirecteur van PBAF, de groei. “Er is een toenemend besef in de bestuurskamer dat we moeten investeren in natuurbehoud en natuurherstel, mede dankzij de succesvolle COP15 in Montreal.”

In aanloop naar en na afloop van de biodiversiteitstop eind 2022 sloten 11 financiële instellingen zich aan bij het samenwerkingsverband, waaronder pensioenfondsen en banken uit Ierland, IJsland, Zuid-Korea, Denemarken en Canada. Daarmee telt PBAF 50 deelnemers uit 15 landen.

“We voeren volop gesprekken met financiële instellingen, overheden en andere organisaties die zich inzetten voor de biodiversiteit en geven presentaties over wat PBAF wil bereiken, en waarom dat nodig is. Dat heeft er toe geleid dat de positie van PBAF in het internationale, financiële speelveld is versterkt. Dit was mede mogelijk dankzij de steun van IKEA Foundation en de inzet van alle partners en supporters.”

Nozeman: “Wij kijken er naar uit om met deze groep de volgende fase in te gaan. Die blijft in het teken staan van internationale uitbreiding van het netwerk en verfijning van onze aanpak. Daarnaast willen we de PBAF Standaard verankeren binnen het TNFD framework, de internationale aanpak die de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TFND) op dit moment ontwikkelt om te rapporteren over natuur-gerelateerde financiële risico’s.”

Een standaard voor het meten van impact

PBAF bouwt aan een geharmoniseerde aanpak voor financiële instellingen om de impact van leningen en investeringen (aandelen, obligaties en green bonds) op de biodiversiteit en de afhankelijkheid van ecosysteemdiensten te meten. ‘Zo kan iedere bank, vermogensbeheerder of pensioenfonds gericht gaan meten en sturen op bescherming en herstel van de biodiversiteit’, aldus Nozeman.

Binnen verschillende werkgroepen wisselen de PBAF-partners ervaringen uit en bespreken ze hoe een impactmeting en het meten van afhankelijkheden idealiter plaatsvindt. Een voorbeeld daarvan is dat de landbouw afhankelijk is van water en bestuiving, diensten die de natuur ons levert.

Praktische uitleg

In 2022 presenteerde het samenwerkingsverband de tweede versie van de ‘PBAF Standaard’. Deze beschrijft aan welke voorwaarden data en meetmethodes moeten voldoen om goed inzicht te geven in de impact op de natuur en de afhankelijkheid van ecosysteemdiensten. Ook geeft de standaard praktische uitleg over beschikbare methodieken en tools voor impactmetingen. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van satellietbeelden om ontbossing in kaart te brengen, het aantonen van diersoorten aan de hand van DNA-sporen in rivieren en footprint-berekeningen.

Meer weten?

Volg de voortgang van PBAF via LinkedIn of lees verder op pbafglobal.com

Michael Torrance, Chief Sustainability Officer at BMO Financial Group:

“We are keen to work with the Partnership for Biodiversity Accounting Financials, to learn from their work developing methodologies to assess biodiversity impacts. With increasing focus on biodiversity impact measurement, the Global Biodiversity Framework emerging from COP15 and the place of biodiversity in future frameworks like the ISSB, BMO is focused on evolving our approach to biodiversity, building on the work we’ve done to date to better integrate climate considerations into our business, including through the use of geospatial analysis. Biodiversity is a highly complex topic that will require a sophisticated approach from the financial sector, and we want to lean into the challenge.”

Delen op: