25 september 2020

Het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) presenteert vandaag tijdens de Nature for Life Hub in New York haar eerste ‘Common Ground’-rapport. Het rapport bevat een framework waarmee financiële instellingen hun negatieve en positieve impact op biodiversiteit kunnen meten. Volgens het PBAF-partnership is hiermee een belangrijke eerste stap gezet op weg naar een geharmoniseerde aanpak voor de financiële sector. De deelnemers roepen andere financiële instellingen op zich aan te sluiten en samen te werken aan biodiversiteitsherstel.

Arie Koornneef (directeur ASN Bank) presenteerde het rapport namens PBAF. “Biodiversiteit staat wereldwijd onder zware druk. En dat terwijl biodiversiteit, de variatie aan leven en ecosystemen, een levensvoorwaarde is voor mensen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat onze activiteiten en investeringen bijdragen aan de bescherming en het herstel van ecosystemen. Het framework dat wij nu presenteren biedt alle financiële instellingen de mogelijkheid hieraan mee te doen en bij te dragen aan herstel van biodiversiteit.”

Biodiversiteit footprint

Het Partnership for Biodiversity Accounting Financials is in 2019 geïnitieerd door de ASN Bank en ‘founding partners’ ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump. De uitwisseling van kennis en ervaringen door leden heeft geresulteerd in een eerste rapport met definities en uitgangspunten om de positieve en negatieve impact van investeringen op biodiversiteit te meten. Het platform geeft daarbij inzichten voor zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Financiële instellingen kunnen hiermee hun biodiversiteit footprint berekenen met als doel de bescherming en het herstel van biodiversiteit.

Oproep om deel te nemen aan PBAF

Volgens Arie Koornneef dringt de noodzaak tot biodiversiteitsbescherming en herstel steeds meer door in de financiële sector. “Steeds meer banken, verzekeraars en pensioenfondsen beseffen dat het vernietigen van biodiversiteit een groot risico vormt, ook voor investeringen. Ook de Nederlandse bank publiceerde deze zomer een rapport over dit onderwerp. Wij roepen andere financiële instellingen op zich uit te spreken voor biodiversiteitsherstel - bijvoorbeeld via de Finance for Biodiversity Pledge - en via deelname aan de PBAF over te gaan tot actie.”

Transformatie noodzakelijk voor herstel

Biodiversiteit staat aan de basis van alles wat ons en onze maatschappij in leven houdt. Een alarmerend onderzoek in 2019 door IPBES, gelieerd aan de Verenigde Naties, blijkt dat het leven en de ecosystemen op aarde in ongekend tempo worden aangetast en ons bestaan bedreigen. Ontbossing, vervuiling en klimaatverandering zijn hier onder meer belangrijke oorzaken van. Een radicale transformatie op economisch, technologisch, politiek en sociaal niveau is noodzakelijk om de verwoesting van biodiversiteit - en daarmee het uitsterven van 1 miljoen planten- en diersoorten de komende decennia - te stoppen.

Over het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF)

Het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) is in 2019 opgericht op initiatief van ASN Bank (onderdeel van de Volksbank) en ‘founding partners’ ACTIAM, FMO, Robeco, Triodos Bank en Triple Jump. De doelstelling van het partnership is om via kennisuitwisseling bij te dragen aan een geharmoniseerde aanpak voor het beoordelen en meten van impact op biodiversiteit door de financiële sector. Voor meer informatie: pbafglobal.com

Contactpersoon voor de pers

Sanne Stadler
sanne.stadler@asnbank.nl

Delen op: