Natuur & Milieu: Nederlandse wateren bevatten zeer giftige bestrijdingsmiddelen

Den Haag • 28 augustus 2023

Partner van ASN Bank Natuur & Milieu publiceert alarmerende resultaten over de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in Nederlandse natuur- en recreatiewateren. Het onderzoek, uitgevoerd door Centrum voor Milieuwetenschappen, toont aan dat de hoeveelheid giftige bestrijdingsmiddelen die aanwezig is in het oppervlaktewater in Nederland de milieunormen overschrijdt.

Het onderzoek keek naar de 38 meest giftige bestrijdingsmiddelen die beschikbaar zijn. In maar liefst 80% van de 153 onderzochte gebieden werden deze middelen aangetroffen. Bij 4 op de 10 wateren werd een overschrijding van de milieunormen geconstateerd. Dit brengt grote ecologische schade met zich mee. In sommige gevallen wordt de norm wel honderd keer overschreden.

Watermonsters zoeken

Geen onverwachte resultaten

De resultaten zijn alarmerend, maar niet onverwachts. Al 5 jaar werkt ASN Bank samen met Natuur & Milieu in het project 'Vang de Watermonsters'. Burgeronderzoekers testen daarbij jaarlijks de waterkwaliteit in sloten, vaarten en vennetjes bij hen in de buurt. De afgelopen 4 jaar waren de resultaten daarvan eveneens ernstig. Zo'n 80% van de gemeten wateren had een matige tot slechte kwaliteit. De verwachting is dat ook dit jaar de resultaten waarschijnlijk niet heel anders zijn. De nieuwe resultaten van het project worden in oktober bekendgemaakt.

ASN Bank steunt oproep Natuur & Milieu

Een goede waterkwaliteit is noodzakelijk voor de biodiversiteit volgens Roel Nozeman, expert Biodiversiteit bij ASN Bank. Om onze gezondheid en de Nederlandse wateren te beschermen moeten er maatregelen getroffen worden. De Europese Unie heeft richtlijnen opgesteld waaraan Nederland moet voldoen. Het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, blijkt niet effectief genoeg. Daarom steunt ASN Bank de oproep van Natuur & Milieu aan de overheid om:

  • Een toxiciteitsbelasting in te voeren.
  • De meest giftige stoffen uit te faseren.
  • Niet-toetsbare stoffen, stevig aan banden te leggen.
  • In natuurgebieden en drinkwater(beschermings)gebieden gebruik van bestrijdingsmiddelen verbieden of minimaliseren en bufferzones verbreden zodat bestrijdingsmiddelen veel minder in het water terecht komen.

Lees het volledige onderzoek op de site van Natuur en Milieu

Delen op: