Klimaatmitigatie en adaptatie gaan hand in hand

De Nederlandse overheid heeft grote ambities voor het tegengaan van klimaatverandering. Om deze ambities te realiseren wil zij een

inrichten. Om het fonds er daadwerkelijk te krijgen, is Klimaatminister Rob Jetten gedwongen te kiezen. Grofweg is de keuze samenwerken met GroenLinks en PvdA door meer geld vrij te maken voor huishoudens en strengere regels voor de industrie of samenwerken met de Boer Burgerbeweging (BBB) door flink in te zetten op klimaatadaptatie.

Linda van Dongen

Een moeilijke keuze. Want, om de door de Europese Unie gestelde klimaatdoelen te halen en in 2050 klimaatneutraal te zijn, hebben we zowel mitigerende als adaptatiemaatregelen nodig. We moeten klimaatverandering tegengegaan door klimaatmitigatie; het zoveel mogelijk reduceren van de uitstoot van broeikasgassen naar nul. Daarnaast is klimaatadaptatie noodzakelijk, maatregelen waarmee we ons land aanpassen aan het veranderende klimaat. We hebben niet de luxe om te kiezen voor een samenwerking over links of met de BBB, maar is het zaak om de synergie tussen beiden op te zoeken.

Enkel inzetten op mitigerende maatregelen is inmiddels niet meer voldoende. In Nederland gaat de opwarming sneller dan berekend. Het gaat bij ons al naar ruim 2 graden opwarming. Hiermee is het onvermijdelijk dat het klimaat gaat veranderen. De effecten hiervan merken we in Nederland door bijvoorbeeld de droge zomers en de overstromingen in Limburg. Tegelijkertijd is het enkel inzetten op adaptatiemaatregelen ook ontoereikend. Boven de 1,5 graden temperatuurstijging nemen de mogelijkheden tot adaptatie snel af.

Het is daarom zaak te kiezen voor een langetermijnstrategie. Een strategie waarin klimaatmitigatie en -adaptatie elkaar versterken, door synergie te benutten en negatieve interacties te voorkomen.

In de IPCC-rapporten worden maatregelen genoemd waarbij deze synergie kan optreden zoals bijvoorbeeld door bosbouw. Bossen zorgen voor een natuurlijke opslag van koolstof (mitigatie) en het vasthouden van water (adaptatie). Dit werkt ook de andere kant op. Aanpassingen aan je woning om je voor te bereiden op klimaatverandering zoals een groene tuin of het opvangen van regenwater (adaptatie), verminderen vaak ook de invloed op het klimaat (mitigatie). En hoe meer klimaatverandering wordt beperkt, hoe minder adaptatiemaatregelen nodig zijn.

Kies dus voor een langetermijnvisie en bekijk hoe de synergie tussen mitigatie en adaptatie zo goed mogelijk te benutten. Alleen op die manier kunnen we bijdragen aan het beperken van de temperatuurstijging.

Blog van Linda van Dongen

Delen op: