13 oktober 2022

Uit het jaarlijkse rapport van Platform Living Wage Financials (PLWF) blijkt dat Puma en H&M koplopers zijn onder beursgenoteerde kledingbedrijven in het realiseren van een leefbaar loon. ASN Bank, mede-initiatiefnemer van het platform, stelde in 2016 dat de bedrijven waarin zij belegt in 2030 alle benodigde processen geïmplementeerd moeten hebben om een leefbaar loon voor werknemers in hun ketens mogelijk te maken. Uit het onderzoek van dit jaar blijkt kleine vooruitgang bij enkele van de vijftien kledingbedrijven die door ASN goedgekeurd zijn.
Kirsten Kossen, mensenrechtenadviseur van ASN Bank is blij dat er stappen zijn gezet, maar ziet dat er nog veel moet gebeuren. “Puma is gegroeid naar de advanced categorie en Kontoor is niet meer embryonic. Dat is heel goed, en tegelijkertijd zien we ook dat er bij de rest weinig beweging in zit. Zeker met de woekerende inflatie, rampen door klimaatverandering en nasleep van Covid is het enorm belangrijk stappen te blijven zetten. De grote uitdaging is om de groep in de maturing categorie in de versnelling te krijgen.” ASN gaat daarom door met engagement: ‘door de dialoog aan te gaan kunnen we een positieve verandering teweeg brengen.’

Op weg naar een eerlijke kledingindustrie ASN Bank werkt sinds 2016 aan leefbaar loon in de kledingindustrie. Door zelf in dialoog te gaan met kledingbedrijven die goedgekeurd zijn voor de ASN beleggingsfondsen, door het initiatief te nemen tot samenwerking in Platform Living Wage Financials, en aanvullend sinds dit jaar door het starten van een EU burgerinitiatief voor leefbaar loon in de kledingsector. Omdat we zien dat wetgeving noodzakelijk is de hele sector mee te krijgen.

Uw hulp voor leefbare lonen in de kledingindustrie is zeer gewenst, onderteken ons burgerinitiatief ‘Good Clothes Fair Pay’ en help de makers van uw kleding.

Teken hier voor de makers

Over Platform Living Wage Financials

Een leefbaar loon is een fundamenteel mensenrecht. Toch ontvangen mensen in de kledingindustrie dat vaak niet. Platform Living Wage Financials heeft het haar missie gemaakt om met bedrijven hierover in gesprek te gaan en zo een positieve verandering teweeg te brengen. Sinds de oprichting in 2018 is het platform gegroeid naar een samenwerking van 19 financiële instellingen, en representeert ze samen 6.5 miljoen euro aan activa onder beheer.


PLWF is op dit moment betrokken bij 34 beursgenoteerde bedrijven in de kleding- en schoenensector, 12 voedselbedrijven en 6 bedrijven in de voedseldetailhandel. In de jaarlijkse rapporten begeleidt en beoordeelt PLWF bedrijven over het leefbaar loon in hun directe bedrijfsvoering en toeleveringsketen. Hiervoor voorziet ze criteria waarmee bepaald kan worden of bedrijven voorlopers zijn in deze kwestie of nog verder moeten groeien, waardoor bedrijven hopelijk een voorbeeld kunnen nemen aan zij die beter presteren.

In het jaarlijkse rapport 2022 zijn meer details te lezen.

Delen op: