Investering van 45 miljoen euro voor verduurzaming woningen

7 oktober 2021

In Nederland staan meer dan 8 miljoen woningen, en daar komen er steeds meer bij. Door deze woningen duurzaam te verwarmen, kunnen we het gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen en tonnen CO2-uitstoot besparen. Een van de partijen die zich inzet voor verduurzaming van de woningmarkt is warmteleverancier Eteck. De komende jaren investeert ASN Bank een bedrag van circa 45 miljoen euro in projecten van deze duurzame onderneming.

“Steeds meer gemeentes, bouwbedrijven en aannemers maken duurzame en verantwoorde keuzes in hun bouwproces. Het duurzaam verwarmen en koelen van woningen via warmte- en koude opslagsystemen is daar een mooi voorbeeld van” vertelt Ronald Zeeman, accountmanager bij ASN Bank. De afgelopen tien jaar heeft deze markt van warmtetransitie zich snel ontwikkeld. Met onze investering kan Eteck verder groeien en haar impact op het klimaat vergroten. Dat sluit aan bij onze wens om in 2030 als bank klimaatpositief te zijn.“

Warmte opwekken uit de grond

Eteck levert op meer dan 250 plaatsen in Nederland warmte of juist verkoeling via een duurzaam warmte-koude-opslagsysteem (WKO). Bij deze methode wordt energie in de vorm van warmte en koude opgeslagen in de bodem. Eteck levert aan gebiedsontwikkelingen, zoals het Floriadeterrein in Almere, of voor opzichzelfstaande bouwprojecten. Voorbeelden daarvan zijn het Stationspostgebouw in Den Haag, het Amstelstation in Amsterdam en De Bankier in Tilburg.

Nog meer projecten

De lening van ASN Bank wordt ingezet voor meerdere doeleinden. Onderdeel van de overeenkomst zijn een bouwfinanciering voor de realisatie van (de huidige) nieuwbouw- en renovatieprojecten, een groeifinanciering voor toekomstige warmteprojecten in zowel nieuwbouw als bestaande bouw en de herfinanciering van bestaande projecten.


Naast ASN Bank investeren ook Rabobank, ING en ABN Amro een geldbedrag in de warmteleverancier. In totaal gaat het om een bedrag van 225 miljoen euro.

Delen op: