Dinsdag 26 juni heeft directievoorzitter Arie Koornneef de Spitsbergen Ambitie overhandigd aan de voorzitter van het klimaatberaad Ed Nijpels. Hij deed dit namens vijftien financiële instellingen
die hebben afgesproken dat zij de klimaatimpact van al hun financieringen en beleggingen gaan meten en extern gaan rapporteren. Zo willen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. ASN Bank was bij de totstandkoming van de ambitie een belangrijke aanjager.

De Spitsbergen ambitie is opgesteld door financiële instellingen die samen klimaatverandering willen tegengaan. Het is één van de vier vervolgstappen van de expeditie naar Spitsbergen die april 2018 is gemaakt door bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, energieleveranciers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

Aanjaagrol

In de ambitie committeren de instellingen zich aan het meten en extern rapporteren van de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen voor 2020. ASN Bank meet en rapporteert de klimaatimpact van haar volledige balans al veel langer. In dit traject hebben we daarom een belangrijke aanjaagrol. Ook de Volksbank meet en deelt haar klimaatimpact al.

Science Based Targets

Ook gaan de instellingen gebruikmaken van klimaatscenario-analyses en Science Based Targets. Dit zijn klimaatreductiedoelen die worden gesteld aan de hand van de wetenschap. Zo kunnen de instellingen voldoen aan de doelen in het Parijsakkoord. Lees de Spitsbergen Ambitie hier.

Arie Koornneef in het persbericht over de Spitsbergen ambitie: "De reis naar Spitsbergen heeft de urgentie voor alle deelnemers die mee waren zichtbaar gemaakt. Wat mij betreft zit de ambitie van dit commitment in het aantal partijen dat zich uitspreekt om volgens wetenschappelijke methoden de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen inzichtelijk te maken. Inzicht is de eerste stap naar actie, dat is ook de ervaring van ASN Bank. De financiële sector is in staat een groot verschil te maken. En daarmee groot bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen".

Interview

Een andere belangrijk thema in het Spitsbergen project is het verduurzamen van de bebouwde omgeving. Directeur Arie Koornneef en organisator van de Spitsbergen expeditie Bernice Notenboom waren te gast in een podcast van BNR Nieuwsradio om hierover te vertellen. Luister de podcast hier.

Delen op: