Den Haag • 27 september 2018

Op 27 september 2018 heeft een groep Nederlandse financiële instellingen het ‘Platform Living Wage Financials’ (PLWF) gelanceerd. Dit platform is opgericht om de slechte arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Wij nemen sinds 2016 het voortouw om een leefbaar loon voor textielwerkers breed onder de aandacht te brengen.

Wij zijn initiatiefnemer van het platform. ‘Mensenrechten’ is een van de drie pijlers van ons duurzaamheidsbeleid. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor mensenrechten onder meer door ons in te zetten voor een specifiek mensenrecht: leefbaar loon, in het bijzonder in de kledingindustrie. Daarmee zetten we ons in voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties, vooral SDG 1: Geen armoede, en SDG 8: Fatsoenlijke banen en economische groei.

Platform Living Wage Financials

Het Platform Living Wage Financials is opgericht door ASN Bank, MN, Triodos IM, a.s.r., Achmea Investment Management, NN Investment Partners, Robeco en Kempen. Samen hebben zij meer dan 700 miljard euro onder beheer. Ze gebruiken hun invloed om de lonen bij de bedrijven waarin ze beleggen te verhogen, dus ‘leefbaarder’ te maken. Nu zijn die lonen vaak te laag om van te leven. Zo pakken de deelnemers samen de sociale dimensie van duurzaamheid aan. Zij hopen dat meer beleggers zich aansluiten om de impact van het platform te vergroten.

Toevoeging 23 oktober 2018: Inmiddels is kort na de lancering van het Platform ook ING als volwaardig lid toegetreden. Dit vergroot zowel de slagkracht als de positieve impact van het Platform Living Wage Financials.

Medewerkers in een kledingfabriek staan rondom een tafel met stoffen.

Wat is leefbaar loon?

Leefbaar loon voorziet in de basisbehoeften van werknemers en hun gezin. In sectoren waar veel handwerk nodig is, zoals de kleding- en schoeiselindustrie, consumentenelektronica, landbouw en detailhandel, zijn de lonen vaak lager. ‘Werknemers in lagelonenlanden kunnen hierdoor vaak niet voorzien in hun basisbehoeften zoals voeding, kleding, zorg, huisvesting en scholing. Een leefbaar loon doorbreekt de vicieuze cirkel van armoede die deze gezinnen vaak al generaties in hun greep houdt’, zegt Irina van der Sluijs, duurzaamheidsmedewerker mensenrechten bij ASN Bank. ‘Zo functioneert leefbaar loon als een katalysator, om ook kinderarbeid en excessief overwerken terug te dringen.’

Leefbaar loon meetbaar maken

De financiële instellingen van PLWF ontwikkelen samen een methodiek om leefbaar loon meetbaar te maken. Zo kunnen ze (kleding)bedrijven op dezelfde manier beoordelen en vergelijken. Op basis daarvan gaan ze in gesprek met de bedrijven. Het doel van PLWF is dat alle bedrijven op den duur een leefbaar loon voor werknemers in hun keten mogelijk maken. PLWF helpt de bedrijven hierbij. Het platform start met een focus op de kledingsector en breidt dat uit naar andere sectoren, zoals supermarktketens en landbouw.

Lees meer over leefbaar loon in de kledingindustrie

Delen op: