De laatste tijd verschijnen er regelmatig verontrustende berichten in de media over ernstige mensenrechtenschendingen in de Chinese regio Xinjiang. Het vermoeden is dat veel Oeigoeren onder dwang van de Chinese autoriteiten werken in fabrieken die zonnepanelen fabriceren.

Eerder verschenen er vergelijkbare berichten over dwangarbeid in de kleding- en elektronica-industrie. Wij volgen deze berichtgeving op de voet: dwangarbeid is een van de meest grove schendingen van mensenrechten.

Lees hier hoe wij over deze situatie denken en welke stappen wij zetten om dit te veranderen

Delen op: