20 juli 2020

De klimaatverandering zorgt wereldwijd voor weersextremen. Soms valt er in korte tijd teveel water. Maar elders valt er veel te weinig regen en raken watervoorraden uitgeput. De waterschaarste wordt ernstiger doordat we wereldwijd steeds meer water gebruiken. ASN Bank heeft daarom beleid voor waterschaarste geïntroduceerd.

In Nederland dreigt 2020 het derde droge jaar op rij te worden. Van half maart tot begin juni viel er geen druppel regen. De buien in juni maakten dat niet goed. Het besef groeit dat ’mooi weer’ niet is wat we nodig hebben voor onze land- en bosbouwbouw, natuur, drinkwatervoorraad, en voor industrieën als bottelaars en voedingsmiddelenconcerns.

Waterschaarste neemt toe

Elders in de wereld is de situatie veel ernstiger. Zuid-Europa, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, India, Chili, Mexico en zelfs België zijn gebieden met waterschaarste. Dat wil zeggen dat de voorraad water per persoon beperkt is. Deze voorraad is niet alleen bestemd voor huishoudens, maar ook voor landbouw en industrie. Water wordt immers in vele productieketens gebruikt, vooral in de mijnbouw en metaalindustrie, olie- en gasindustrie, chemie- en verpakkingssector en nutsbedrijven.

Waarom is waterschaarste een probleem?

Waterschaarste gaat gepaard met overexploitatie en vervuiling. Als bedrijven zoveel water gebruiken dat de bevolking niet genoeg heeft, leidt dat tot ziektes, ondervoeding en sterfte. Watertekorten tasten de lokale ecosystemen en biodiversiteit aan. Deze zijn dan niet meer in staat te zorgen voor onmisbare zaken als zuiver water en frisse lucht. Dat wordt verergerd als bedrijven water lozen dat is vervuild tijdens hun productieproces.

Wat doet ASN Bank?

Banken en beleggers kunnen invloed uitoefenen op waterschaarste door eisen te stellen aan de bedrijven die ze financieren of waarin ze beleggen. ASN Bank heeft daarom beleid voor waterschaarste geformuleerd als onderdeel van haar biodiversiteitsbeleid. Zij stelt twee eisen aan bedrijven met fabrieken in gebieden waar waterschaarste heerst:

  1. Bedrijven moeten verantwoord omgaan met het aanwezige water. Ze beperken en beheersen hun watergebruik en zorgen evoor dat hun watergebruik een minimale impact heeft. In gebieden met waterschaarste doen ze dat bijvoorbeeld door maatregelen uit te voeren die volgen uit een effectrapportage. Ook houden ze rekening met de waterbehoeften van de lokale bevolking en ecosystemen.
  2. Bedrijven moeten vervuiling voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van een waterbeheersysteem. Zo’n systeem kan hergebruik van water bevorderen en lozing van vervuild water voorkomen.

Als een bedrijf productielocaties heeft in gebieden met waterschaarste maar niet voldoet aan deze eisen, investeert ASN Bank er niet in. De bedrijven die zich momenteel in het ASN Beleggingsuniversum bevinden, voldoen aan de eisen. Daarbuiten zijn echter nog veel bedrijven, juist in risicosectoren, die dringend aandacht aan hun waterbeleid moeten gaan geven.

Verder lezen

Lees meer over het biodiversiteitsbeleid

Delen op: