Den Haag • 22 november 2023

Om de klimaatdoelstellingen in lijn met het Parijsakkoord te behalen is een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen noodzakelijk. Het verdrag is bedoeld om het gebruik van steenkool, olie en gas geleidelijk af te schaffen. ASN Bank steunt dit wereldwijde initiatief om de fossiele brandstoffen uit te faseren en een rechtvaardige energietransitie te bevorderen.

foto: Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty

Naar aanleiding van het wereldwijde initiatief heeft Triodos Bank een open brief (pdf) gestuurd naar demissionair klimaatminister Rob Jetten die ASN Bank en andere organisaties waaronder Fossielvrij Nederland, Natuur & Milieu, Milieudefensie, Oxfam Novib en Urgenda ondertekend hebben. Met deze brief pleiten we voor commitment tijdens aankomende COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten aan een dergelijk juridisch bindend, internationaal verdrag die gesteund wordt door onder andere de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europees Parlement.

Aanvulling op het Parijsakkoord

Linda van Dongen, Hoofd Klimaat bij ASN Bank: “Fossiele brandstoffen zijn de belangrijkste veroorzakers van de klimaatcrisis. Toch worden ze niet genoemd in het Parijsakkoord. Een Non-Proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen is een aanvulling op het Parijsakkoord. Het geeft kaders om te werken naar afbouw van fossiele brandstoffen en een versnelling van de duurzame energietransitie. De Nederlandse overheid moet dit verdrag steunen, pleiten voor afbouw tijdens de COP28 en hier steun voor zoeken bij andere regeringen.”

Het Fossiele Brandstof Non-proliferatie Verdrag

Het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty is een wereldwijd initiatief om de klimaatdoelstellingen in het Parijsakkoord te bereiken door middel van internationale samenwerking. Het initiatief richt zich op drie punten.

  1. Non-proliferatie: het voorkomen van het de verspreiding van kolen, olie en gas door een einde te maken aan alle nieuwe exploratie en productie.

  2. Wereldwijde ontwapening: Bestaande productie van fossiele brandstoffen uitfaseren in lijn met de 1.5C wereldwijde klimaatdoelstelling.

  3. Eerlijke transitie: De implementatie versnellen van echte oplossingen en de rechtvaardige energietransitie voor elke werknemer, gemeenschap en land.

Een hoge mate van internationale samenwerking zal nodig zijn om de proliferatie van fossiele brandstoffen te voorkomen, de bestaande voorraden en infrastructuur geleidelijk af te bouwen en een versnelde en rechtvaardige overgang naar duurzame ontwikkeling en een toekomst waarin gemeenschappen over de hele wereld kunnen bloeien, mogelijk te maken.

Net zoals de wereld vijftig jaar geleden een verdrag ter voorkoming van verspreiding van kernwapens nodig had, is het nu tijd voor een Fossiele Brandstof Non-proliferatie Verdrag.


Bankieren zonder fossiele brandstoffen

Banken investeren het geld van hun klanten. Bij ASN Bank kan je ervanuit gaan dat jouw geld duurzaam wordt belegd. Wij investeren namelijk alleen in bedrijven die respect hebben voor mens, dier en natuur. Jouw geld komt dus niet terecht in vervuilende industrieën zoals fossiele brandstoffen.

Hier lees je meer over hoe wij jouw geld duurzaam investeren.

Delen op: