ASN Bank start Europees initiatief voor leefbaar loon in de kledingsector

Good clothes, Fair Pay

30 november 2021

ASN Bank wil Europese wetgeving die bedrijven verplicht een leefbaar loon te betalen aan de mensen die onze kleding maken. Om dit te bereiken zijn we een Europees Burgerinitiatief gestart. Daarvoor moeten we 1 miljoen handtekeningen verzamelen, verspreid over minstens zeven EU-landen. In de eerste maanden van 2022 gaan we het burgerinitiatief indienen, daarna start de handtekeningencampagne.

Met een Europees Burgerinitiatief heeft elke burger de mogelijkheid om directe invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van EU-beleid door de Europese Commissie. Een recht voor burgers dus, niet voor organisaties. Daarom hebben we het initiatief genomen om samen met Fair Wear Foundation en Fashion Revolution een burgercomité te vormen. Met daarin 14 burgers uit verschillende Europese landen die zich hard maken voor een leefbaar loon in de kledingsector. Zij maken het initiatief en registeren het bij de EU. Namens ASN Bank is mensenrechtenexpert Kirsten Kossen lid van het burgercomité.

Leefbaar loon is een fundamenteel mensenrecht

Mensen die onze kleding maken krijgen een leefbaar loon voor hun werk. Dat zou wat ons betreft normaal moeten zijn. Helaas verdient de gemiddelde textielarbeider in landen als Bangladesh, Vietnam en India een minimumloon of minder. Een inkomen dat te laag is om te kunnen voorzien in een goede woning, gezond eten en medische hulp of om het schoolgeld voor de kinderen van te betalen.

Een leefbaar loon is geen luxe, het is een fundamenteel mensenrecht. Daarom hebben wij in 2016 als doel gesteld dat de kledingbedrijven waar we in beleggen in 2030 moetenzorgen voor een leefbaar loon voor werknemers in hun ketens. We zetten met name onze invloed als aandeelhouder in door in samenwerking met het Platform Living Wage Financials (PLWF) bedrijven aan te spreken en actief te helpen om stappen te zetten.

Gelijkwaardig speelveld

Kirsten Kossen: “Zorgen voor leefbaar loon is complex voor bedrijven omdat het meestal gaat om mensen die niet bij het bedrijf zelf in dienst zijn, maar bij onderaannemers. Maar gelukkig merken we dat een aantal bedrijven echt aan verbetering werkt. Tegelijkertijd blijft er een grote achterhoede die weinig doet. Daardoor onstaat een ongelijk speelveld voor bedrijven. Om dat gelijk te trekken hebben we meer regels nodig op Europees niveau. Zodat niet alleen een paar koplopers goed werk doen, maar ieder bedrijf die in de EU kleding verkoopt deze zaak op orde moet hebben.’

Wil je weten wat ASN Bank nog meer doet aan leefbaar loon in de kledingsector? Op deze pagina lees je er meer over.

Delen op: