160 financiële instellingen roepen op tot een ambitieus internationaal verdrag om plasticvervuiling te stoppen 

Den Haag • 23 april 2024

ASN Bank heeft samen met 160 financiële instellingen het Finance Leadership Statement on Plastic Pollution ondertekend. Het is een krachtige oproep aan regeringen voor een ambitieuze overeenkomst, voorafgaand aan de vierde onderhandelingsronde over een internationaal juridisch bindend instrument om een einde te maken aan plasticvervuiling.

Verdrag tegen plasticvervuiling

Het statement vraagt specifiek dat het VN-verdrag wordt ondersteund door bindende regels en verplichtingen voor regeringen om de volledige levenscyclus van plastic aan te pakken. Dat het gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek en dat het een raamwerk creëert om alle stakeholders op één lijn te brengen met de doelstellingen ervan. Bovendien vraagt het dat het verdrag geharmoniseerde doelstellingen voor de hele productieketen van plastic opneemt en ervoor zorgt dat bedrijven de risico's en kansen op het gebied van plastic beoordelen en openbaar maken. Het benadrukt ook het belang van het bevorderen van gunstig beleid voor de transitie naar een duurzame en rechtvaardige economie die de plasticvervuiling aanpakt. Met initiatieven zoals regelingen voor uitgebreidere verantwoordelijkheid voor plasticproducenten. 

Visie op een duurzame maatschappij

Expertisecentrum Duurzaamheid van ASN Bank: "Plasticvervuiling en ongewenste vervuiling tijdens het productieproces van plastics zijn schadelijk voor de gezondheid van mensen, dieren en ecosystemen. De problemen rondom plastics raken daarmee aan alle drie de pijlers van ons duurzaamheidsbeleid. Onze visie op plastics is gebaseerd op de principes van de circulaire economie. Het Finance Statement roept onder andere op tot de mobilisatie van financiële stromen om een circulaire plasticeconomie te ondersteunen en is daarom in lijn met onze visie op een duurzame maatschappij. "

Plasticvervuiling is nauw verbonden met de ernst van klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en vervuiling. Als er geen actie wordt ondernomen, zal plastic in 2050 naar verwachting 15% van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaken. Daarnaast is plasticvervuiling duidelijk geïdentificeerd als een belangrijk probleem in de zevende doelstelling van het Global Biodiversity Framework, dat als doel heeft “het voorkomen, verminderen en werken aan het verbannen van plasticvervuiling”.

Het statement legt het verband tussen deze milieuproblemen en benadrukt de voordelen van het aanpakken van plasticvervuiling op het gebied van klimaatactie en de rechtvaardige transitie, evenals op het behoud en herstel van biodiversiteit. 

Over het Finance Statement on Plastic Pollution

Het Finance Statement on Plastic Pollution is een gezamenlijk initiatief van het UNEP Finance Initiative, de Principles for Responsible Investment, Finance for Biodiversity Foundation, Business Coalition (Ellen MacArthur Foundation/WWF), de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en CDP.  

Download het volledige statement en de lijst met ondertekenaars hier 

Delen op: