Den Haag – 23 mei 2022

  Beleggers bij ASN Bank kunnen vanaf vandaag volgen hoe hun persoonlijke beleggingsportefeuille bijdraagt aan het beperken van klimaatverandering. Net als het financieel rendement, is nu ook het duurzaam rendement inzichtelijk in de app en op de website. De bank berekent de CO2-voetafdruk van de beleggingen en maakt een vergelijking met gemiddelde – niet duurzame – beleggingen. Deze duurzame impact van de diverse fondsen in een portefeuille telt op, waardoor de persoonlijk impact voor een belegger inzichtelijk wordt. 

  Directeur Arie Koornneef: “ASN Bank is al jaren bezig met het meten van de impact van onze financieringen en beleggen op het klimaat. Zo zijn we initiatiefnemer van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) dat inmiddels een wereldwijde standaard is voor financiële instellingen om hun klimaatimpact te berekenen. Deze methode hebben we nu gebruikt om de totale impact van de beleggingen door te vertalen naar de impact van een individuele klant. Dat is een waardevolle stap, omdat veel van onze klanten niet alleen duurzaam beleggen vanwege het financiële rendement, maar ook vanwege de duurzame impact. Ik ben blij dat we dit nu inzichtelijk kunnen maken.”

  Duurzaam rendement berekenen

  ASN Bank berekent per beleggingsfonds de CO2-voetafdruk per participatie per dag. In ieder fonds is het geld verdeeld over diverse beleggingen in bedrijven, overheden of organisaties. Van iedere belegging is de totale hoeveelheid CO2-uitstoot op jaarbasis opgevraagd. Als het gaat om opwekking van duurzame energie, zoals in het ASN Groenprojectenfonds, dan wordt er gerekend met de vermeden CO2-uitstoot op jaarbasis.

  Van de totale hoeveelheid CO2-uitstoot wordt per belegging, op basis van de hoeveelheid belegd vermogen, een deel aan het fonds toegerekend. Als het fonds bijvoorbeeld 1% van het totale bedrijfskapitaal verschaft dan wordt 1% van de CO2-uitstoot toegerekend aan het fonds. Vervolgens wordt de totale (vermeden) uitstoot per fonds teruggerekend naar de CO2-voetafdruk per participatie per dag. Voor de aandelen- en obligatiefondsen wordt vervolgens een vergelijking gemaakt met een gemiddelde niet-duurzame belegging. Het verschil is het duurzaam rendement.

  Cijfers geven inzicht in de transitie

  De bedrijven in de ASN aandelen- en mixfondsen zijn al geselecteerd op basis van het duurzaamheidbeleid. In de oliesector en zware industrie wordt niet belegd, en alleen bedrijven met goed klimaatbeleid komen in aanmerking. De uitdaging waar alle bedrijven voor staan geldt ook voor de bedrijven in de ASN fondsen: ze moeten zorgen dat hun activiteiten steeds minder CO2 -uitstoot veroorzaken. Inzicht in deze cijfers is volgens ASN Bank voor alle bedrijven en sectoren de eerste stap in een duurzame transitie.  

  Blik op de toekomst: duurzaamheid is breder dan klimaat

  Arie Koornneef: “Duurzaamheid is natuurlijk veel breder dan het tegengaan van klimaatverandering. Het gaat om een rechtvaardige verdeling tussen huidige en toekomstige generaties, en dus ook over natuur en sociale thema’s. Het inzichtelijk maken van duurzaam rendement op het gebied van klimaat zie ik dan ook als een mooi begin. In de toekomst willen we klanten ook informeren over andere aspecten van duurzaam rendement, zoals de impact van je beleggingen op mensenrechten of biodiversiteit.

  Het duurzaam rendement is voor iedereen in te zien op de beleggingspagina's van ASN Bank. Klanten kunnen hun persoonlijke duurzame rendement vinden in ASN Online Bankieren en in de app. 

  Delen op: