ASN Aflossingsvrije Hypotheek

Met een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente, geen aflossing. Aan het eind van de looptijd los je de schuld in één keer af. Een aflossingsvrije hypotheek afsluiten? Er gelden voorwaarden voor het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek. Welke voorwaarden dat zijn, hangt af van je situatie.

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Met een aflossingsvrije hypotheek betaal je per maand alleen rente, geen aflossing. Hierdoor betaal je een lager maandbedrag. Je maandlasten blijven tijdens de gekozen rentevastperiode gelijk. De schuld betaal je op het eind van de looptijd in één keer terug. Dit doe je door de schuld af te betalen met spaargeld. Of met de opbrengst van de verkoop van je huis. De kans bestaat dat de verkoop niet genoeg oplevert om je hypotheek af te lossen.

Aflossingsvrije hypotheek afsluiten

Wil je een aflossingsvrije hypotheek afsluiten? Je kunt alleen een ASN Aflossingsvrije Hypotheek afsluiten als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

Aflossingsvrije hypotheek voor je eerste woning

Je kunt de ASN Aflossingsvrije Hypotheek afsluiten voor je eerste woning. Je kunt echter niet meer dan 50% van de marktwaarde van je huis aflossingsvrij lenen. Voor het overige deel kun je een annuïtaire of een lineaire hypotheek afsluiten.

Let er wel op dat je voor het aflossingsvrije deel geen recht hebt op hypotheekrenteaftrek. Je kunt namelijk alleen profiteren van de hypotheekrenteaftrek, als je je hypotheek in maximaal 360 maanden (30 jaar) annuïtair of lineair aflost. Dat wil zeggen dat je elke maand een bedrag aan aflossing en rente betaalt. Een aflossingsvrije hypotheek voldoet niet aan deze voorwaarde.

Aflossingsvrije hypotheek oversluiten

Je kunt een aflossingsvrije hypotheek die je elders hebt lopen, oversluiten naar een ASN Hypotheek. Je nieuwe ASN Aflossingsvrije Hypotheek mag dan niet hoger zijn dan 50% van de marktwaarde van je huis.

Heb je voor 2013 een aflossingsvrije hypotheek afgesloten voor het kopen, verbeteren of onderhouden van je huis en wil je die oversluiten naar ASN Bank? Dan kun je onder voorwaarden recht hebben op hypotheekrenteaftrek. Vraag naar de voorwaarden bij de hypotheekadviseur.

Maak een afspraak

Hypotheekrente aflossingsvrije hypotheek

Als je een hypotheek afsluit kies je voor een rentevastperiode. Dit is de periode waarin de rente gelijk blijft. De afspraak maak je met de hypotheekverstrekker. De hoogte van de rente die je betaalt, hangt onder andere af van de rentevastperiode.

Voor de ASN Aflossingsvrije Hypotheek kies je uit een rentevastperiode van 1 t/m 6, 10, 15 of 20 jaar. Na afloop van de rentevastperiode wordt het rentepercentage opnieuw vastgesteld. We stellen je nieuwe maandbedrag vast op basis van de rente die dan geldt. Dit nieuwe maandbedrag kan hoger of lager worden dan het vorige maandbedrag. Kies je een nieuwe rentevastperiode voordat de vorige rentevastperiode is afgelopen? Dan moet je mogelijk een vergoeding betalen.

Hypotheekrenteaftrek

Heb je vóór 2013 een aflossingsvrij deel afgesloten voor de aankoop, de verbetering of het onderhoud van je eigen woning? Dan mag je de rente onder voorwaarden maximaal 30 jaar aftrekken. Dit wordt overgangsrecht genoemd.

Had je voor 2001 al een hypotheek? Dan gingen de 30 jaar dat je onder voorwaarden de rente mag aftrekken, in op 1 januari 2001. De aftrekbaarheid eindigt op 1 januari 2031. Als je de rente niet meer mag aftrekken, stijgen je netto woonlasten. Bedenk dus nu al of je dat straks kunt betalen. Of je aflossingsvrije hypotheek aftrekbaar is hangt af van je persoonlijke situatie. Lees meer over de voorwaarden op de site van de Belastingdienst. Of lees meer bij ASN Hypotheek en de belasting.

Rentekorting op ASN Aflossingsvrije Hypotheek

Voer je energiebesparende maatregelen door in je woning? Je kunt de ASN Aflossingsvrije Hypotheek afsluiten in combinatie met ASN Duurzaam Wonen. Je krijgt dan een rentekorting op je ASN Aflossingsvrije Hypotheek. Sluit je geen ASN Duurzaam Wonen af maar koop je een nieuwbouwwoning of een woning met energielabel A of hoger? Dan kan je ook rentekorting krijgen op je ASN Aflossingsvrije Hypotheek.

Weten wat de voorwaarden zijn? Lees meer informatie over de rentekorting.

De risico’s van een aflossingsvrije hypotheek

Er zijn verschillende risico’s verbonden aan een aflossingsvrije hypotheek. Je loopt bijvoorbeeld mogelijk een risico op een restschuld. Deze ontstaat als je aan het eind van de looptijd je hypotheek niet, of niet volledig, kunt afbetalen. Lees meer over de risico’s van een aflossingsvrije hypotheek.

Heb je vragen over de risico’s van aflossingsvrije hypotheken? Maak dan een afspraak met de hypotheekadviseur.

Aflossen aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrij betekent dat je tijdens de looptijd van de hypotheek alleen rente betaalt. Je lost dus niet af en je bouwt geen kapitaal op. Eindigt de looptijd van de hypotheek? Dan moet je de hele lening in 1 keer aflossen. Hiervoor kun je bijvoorbeeld je spaargeld gebruiken. Of, als je genoeg inkomen hebt, een nieuwe hypotheek afsluiten. Ook kun je je huis verkopen. Houd er rekening mee dat de opbrengst lager kan zijn dan het bedrag dat je moet aflossen. Je hebt dan een restschuld.

‘Aflossingsvrij’ betekent niet dat je niet mag aflossen tijdens de looptijd. Je mag per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke bedrag van een leningdeel vergoedingsvrij aflossen. Dat betekent dat je over dat bedrag geen boete betaalt.

Voorbeeld tussentijds aflossen

Stel dat je een hypotheek hebt van € 300.000. Deze bestaat uit een leningdeel van € 200.000 en een leningdeel van € 100.000. Dan mag je per kalenderjaar 10% aflossen op € 200.000 en 10% op € 100.000. Los je meer af in een kalenderjaar? Dan betaal je mogelijk een vergoeding voor het renteverlies over het bedrag dat je meer aflost.

Aflossingsvrije hypotheek tussentijds al aanpassen

Wil je je aflossingsvrije hypotheek aanpassen (ruim) voor de einddatum? Bijvoorbeeld omdat je nu niet elke maand aflost en je dat wel wilt gaan doen. Of omdat je er zeker van wilt zijn dat je je hypotheek op de einddatum hebt terugbetaald. Je kunt tussentijds aflossen. Of je hypotheek omzetten naar een lineaire of annuïteitenhypotheek.

Je aflossingsvrije hypotheek aanpassen

Voor wie is de aflossingsvrije hypotheek geschikt?

Wil je geld lenen voor de aankoop van een eigen huis, je hypotheek oversluiten of geld lenen voor verbetering of onderhoud van je eigen huis? Of heb je een huis met overwaarde en je wil deze gebruiken voor consumptieve uitgaven? Dan kan de aflossingsvrije hypotheek geschikt zijn als je:

 • bereid bent een hogere rente te betalen dan voor een annuïteiten of lineaire hypotheek
 • lage maandlasten belangrijker vindt dan het beperken van het risico op een restschuld als de woning verkocht zou moeten worden
 • voldoende inkomen of vermogen hebt om het risico van een waardedaling van het huis op te vangen
 • gedurende de looptijd niet verplicht wilt aflossen. Hierdoor betaal je over de gehele looptijd meer rente dan bij een annuïteiten of lineaire hypotheek
 • verwacht voldoende inkomen of vermogen te hebben om aan het einde van de looptijd je aflossingsvrije hypotheek te kunnen aflossen of om een nieuwe hypotheek te kunnen afsluiten
 • een hypotheek hebt van het fiscale overgangsrecht van voor 2013 en gebruik wilt maken van fiscale renteaftrek
 • een hypotheek hebt onder het fiscale recht vanaf 2013 en fiscale renteaftrek niet belangrijk vindt of een hypotheek hebt zonder recht op fiscale renteaftrek

Meer informatie vind je in de Productwijzer Aflossingsvrije hypotheek (pdf)

Wanneer kies je voor een andere hypotheekvorm?

Het kan zijn dat de aflossingsvrije hypotheek niet bij jou past en dat je beter kunt kiezen voor een andere hypotheekvorm. Bijvoorbeeld als:

 • je meer dan 50% van de waarde van je huis aflossingsvrij wilt financieren
 • je zekerheid wilt dat op de einddatum je hypotheek is afgelost
 • je door een lager pensioeninkomen of een dalend inkomen aan het einde van de looptijd geen nieuwe hypotheek kunt afsluiten
 • je niet voldoende vermogen hebt om de hypotheek op de einddatum in een keer af te lossen en dus wellicht de woning moet verkopen (met het risico op een restschuld), terwijl je in de woning wilt blijven wonen
 • je een hypotheek hebt die niet onder het fiscaal overgangsrecht van voor 2013 valt en fiscale renteaftrek wel belangrijk vindt

Gratis oriënterend gesprek

Wil je weten wat in jouw geval de beste hypotheekvorm is? Een gesprek met een deskundige adviseur kan je inzicht bieden.

Maak een afspraak

Lees meer over hypotheken

We vertellen je graag meer over hypotheken. Zodat jij je goed kunt voorbereiden. Lees meer over:

Hypotheekvormen
Hypotheekrenteaftrek
Overwaarde

, waarmee kunnen we je helpen?