ASN Groenprojectenfonds

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

Nettorendement 3 jaar: 0,29%*

Nettorendement 5 jaar: 0,44%*

Fondskosten: 1,00%

Koers 03-07-2020 € 25,69

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 mei 2020, na aftrek van de fondskosten

Groen beleggen

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten. Daarmee draagt het bij aan oplossingen voor het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen. Daarmee helpt het de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door te beleggen in het ASN Groenprojectenfonds lever je hieraan een directe bijdrage. Als particuliere belegger heb je bovendien mogelijk een belastingvoordeel.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 mei 2020
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds -0,20% -0,27% 1,34% 0,29% 0,44%
* Gemiddeld per jaar


Belastingvoordeel met het ASN Groenprojectenfonds

Je betaalt belasting over je beleggingen als je totale vermogen uitkomt boven het heffingsvrij vermogen. Voor ASN Groenprojectenfonds geldt echter een extra vrijstelling. Behalve op de vrijstelling heb je ook recht op extra heffingskorting. Voor fiscale partners geldt een dubbele vrijstelling.

Lees op Belastingdienst.nl meer over belastingvoordeel met groene beleggingen.

Lees hier meer over beleggen en de belastingdienst

Risico's

Het ASN Groenprojectenfonds belegt voornamelijk in onderhandse leningen in aangewezen groenprojecten. De waarde van je belegging kan fluctueren. Zij kan meer, maar ook minder waard worden. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Weten hoeveel CO2 je met jouw geld kunt besparen?

Beleggen in het ASN Groenprojectenfonds vermijdt CO2-uitstoot ten opzichte van fossiele energie. Bron: Halfjaarbericht Beleggingsfondsen 2018 (pdf).

Beleg je

in het ASN Groenprojectenfonds dan bespaar je jaarlijks de CO2 van:

CO2 tool beleggen - douchen - 25 euro groenprojectenfonds
14 keer douchen
CO2 tool beleggen - luiers - 25 euro groenprojectenfonds
86 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - koffie - 25 euro groenprojectenfonds
500 koppen koffie
CO2 tool beleggen - wassen - 25 euro groenprojectenfonds
58 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - autorijden - 2.500 euro groenprojectenfonds
5.800 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - luiers - 2.500 euro groenprojectenfonds
8.550 luiers gebruiken
CO2 tool beleggen - wassen - 2.500 euro groenprojectenfonds
5.800 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 2.500 euro groenprojectenfonds
625 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - douchen - 10.000 euro groenprojectenfonds
5.450 keer douchen
CO2 tool beleggen - autorijden - 10.000 euro groenprojectenfonds
23.000 kilometer autorijden
CO2 tool beleggen - kaas - 10.000 euro groenprojectenfonds
420 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - hamburgers - 10.000 euro groenprojectenfonds
2.500 hamburgers eten
CO2 tool beleggen - vliegen - 25.000 euro groenprojectenfonds
56.000 kilometer vliegen
CO2 tool beleggen - kaas - 25.000 euro groenprojectenfonds
1.050 kilo kaas eten
CO2 tool beleggen - wassen - 25.000 euro groenprojectenfonds
58.000 keer een was draaien
CO2 tool beleggen - hamburgers - 25.000 euro groenprojectenfonds
6.250 hamburgers eten

Drie redenen om in dit fonds te beleggen

1. Behoud van klimaat, milieu en natuur

Je belegt groen om klimaat, milieu en natuur te behouden en te verbeteren. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, zonne- en windenergie en decentrale energievoorzieningen.

2. CO2-uitstoot compenseren

Je belegt in de productie van elektriciteit waarbij géén CO2 wordt uitgestoten. We kunnen meten hoeveel CO2-uitstoot het fonds vermijdt ten opzichte van fossiele energie. In 2017 was dat evenveel als de jaarlijkse uitstoot van ruim 13.000 Nederlandse gezinnen.

3. Belastingvoordeel

Naast het nettorendement heb je voor je groene beleggingen mogelijk een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting. Het maximale belastingvoordeel over dit vrijgestelde deel is - afhankelijk van de individuele omstandigheden - per 1 januari 2019: 1,28% tot 2,38%.

Kosten ASN Groenprojectenfonds

Fondskosten
1,00%
Servicekosten
0,3%

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Groenprojecten

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Fondsmanagement

Dit is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

, waarmee kunnen we je helpen?