ASN Groenprojectenfonds

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

Uitleg risicometer

Rendement 3 jaar: -0,03%*

Rendement 5 jaar: 1,16%*

Fondskosten: 1,00%

Koers 20-02-2018 € 26,26

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld netto rendement per jaar t/m 31 januari 2018, na aftrek van de fondskosten

Groen beleggen

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten. Daarmee draagt het bij aan oplossingen voor het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen. Daarmee helpt het de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door te beleggen in het ASN Groenprojectenfonds lever je hieraan een directe bijdrage. Als particuliere belegger heb je bovendien mogelijk een belastingvoordeel.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 januari 2018
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds -1,36% -1,31% -0,18% -0,03% 1,16%
* Gemiddeld per jaar

Risico's

Het ASN Groenprojectenfonds belegt voornamelijk in onderhandse leningen in aangewezen groenprojecten. De waarde van je belegging kan fluctueren. Zij kan meer waard worden, maar ook minder waard worden of haar waarde geheel verliezen. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Kosten ASN Groenprojectenfonds

Fondskosten
1,00%
Servicekosten
0,3%

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Groenprojecten

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Fondsmanagement

Dit fonds is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de statutaire directie van de ASN Beleggingsfondsen N.V. De AIF-beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. is ACTIAM N.V. ACTIAM is als beheerder geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Belastingvoordeel met het ASN Groenprojectenfonds

Met het ASN Groenprojectenfonds profiteer je mogelijk van een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting.

Voor je belastingaangifte 2017

Open

Naast het nettorendement heb je voor je beleggingen in het fonds mogelijk een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.385 (2017); voor fiscale partners € 114.770 (2017). Hiermee bespaar je, afhankelijk van je grondslag in 2017, tussen 0,861% en 1,617% vermogensrendementsheffing over het deel dat is vrijgesteld. Daarnaast ontvang je een extra heffingskorting van 0,7% over groene beleggingen tot een maximum van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Voor je belastingaangifte 2017 Percentage
Heffingskorting 0,7%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3, grondslag € 0 - € 25.000 Vrijgesteld van heffing
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3, grondslag € 25.000 - € 100.000 0,861%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3, grondslag € 100.000 - € 1000.0000 1,38%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3, grondslag meer dan € 1.000.000 1,617%
Totaal fiscaal voordeel maximaal* 1,56-2,32%
* De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de belegger. De overheid kan de regels voor de fiscale behandeling van beleggers veranderen.

Voor je belastingaangifte 2018

Open

Naast het nettorendement heb je voor je beleggingen in het fonds mogelijk een vrijstelling in box 3 van maximaal € 57.845 (2018); voor fiscale partners 115.690 (2018). Hiermee bespaar je, afhankelijk van je grondslag in 2017, tussen 0,606% en 1,614% vermogensrendementsheffing over het deel dat is vrijgesteld. Daarnaast ontvang je een extra heffingskorting van 0,7% over groene beleggingen tot een maximum van het vrijgestelde bedrag in box 3.

Voor je belastingaangifte 2018 Percentage
Heffingskorting 0,7%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3, grondslag € 0 - € 25.000 Vrijgesteld van heffing
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3, grondslag € 25.000 - € 100.000 0,606%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3, grondslag € 100.000 - € 1000.0000 1,299%
Vrijstelling vermogensrendementsheffing box 3, grondslag meer dan € 1.000.000 1,614%

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

Beleg in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?