ASN Groenprojectenfonds

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

Uitleg risicometer

Rendement 3 jaar: -0,17%*

Rendement 5 jaar: 0,78%*

Fondskosten: 1,00%

Koers 22-06-2018 € 26,01

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

*Gemiddeld netto rendement per jaar t/m 31 mei 2018, na aftrek van de fondskosten

Groen beleggen

Het ASN Groenprojectenfonds belegt in erkende groenprojecten. Daarmee draagt het bij aan oplossingen voor het behoud en de verbetering van het klimaat, het milieu en de natuur. Het fonds financiert projecten in onder andere duurzaam bouwen, duurzame energie en decentrale energievoorzieningen. Daarmee helpt het de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Door te beleggen in het ASN Groenprojectenfonds lever je hieraan een directe bijdrage. Als particuliere belegger heb je bovendien mogelijk een belastingvoordeel.

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 mei 2018
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds -0,69% -0,57% -1,78% -0,17% 0,78%
* Gemiddeld per jaar

Risico's

Het ASN Groenprojectenfonds belegt voornamelijk in onderhandse leningen in aangewezen groenprojecten. De waarde van je belegging kan fluctueren. Zij kan meer, maar ook minder waard worden. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Kosten ASN Groenprojectenfonds

Fondskosten
1,00%
Servicekosten
0,3%

Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Groenprojecten

Het ASN Groenprojectenfonds financiert projecten die de overheid heeft aangewezen als groenprojecten. De overheid scherpt de regels voor groenprojecten voortdurend aan om vernieuwing – bijvoorbeeld op het gebied van energie en bosaanleg – te stimuleren.

Fondsmanagement

Dit is een fonds van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. is de beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. en ASN Beleggingsfondsen N.V. zijn geregistreerd bij de AFM. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Belastingvoordeel met het ASN Groenprojectenfonds

Met het ASN Groenprojectenfonds profiteer je mogelijk van een vrijstelling in box 3 en een heffingskorting.

Groen beleggen voor behoud en verbetering van klimaat, milieu en natuur

Beleg in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?