Beleggen met de ASN Doelplanner

De ASN Doelplanner geeft u in een paar eenvoudige stappen inzicht in:

 • het rendement van uw combinatie van beleggen en sparen; anders gezegd: wat kan die combinatie u opleveren?
 • welke inleg is nodig om uw doelbedrag te realiseren
 • hoeveel risico u loopt.

U leest hier meer informatie over hoe de verwachte rendementen en resultaten zijn berekend.

  De getoonde rendementen bij de keuze van uw fonds

  In de doelplanner kiest u een mixfonds. Ter ondersteuning van uw keuze ziet u bij het mixfonds het verwachte rendement voor een gemiddeld, een goed en een slecht jaar.

  De rendementen zijn berekend op basis van historische data en uitkomsten van verschillende economische scenario’s. De fondsen lopen van zeer defensief naar zeer offensief. Hoe offensiever het fonds is, hoe hoger is het gemiddelde verwachte rendement. Maar ook: hoe groter de verschillen tussen slechte en goede jaren zijn.

  Verwachte resultaten

  Welk bedrag kunt u bij elkaar krijgen en hoeveel legt u hiervoor in? Dat ziet u in de tabel en de grafiek voor een gemiddeld, een slecht en een goed scenario.

  Update doelplanner (maart 2023)

  ASN Bank laat de verwachte risico’s en rendementen van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen en sparen berekenen door Ortec Finance. Daarnaast berekent Ortec Finance de scenario’s die u terugziet in de doelplanner bij de resultaatberekening. Bij de berekeningen neemt Ortec Finance de historische rendementen van de onderliggende fondsen en sparen mee. Daarnaast maakt het een inschatting van toekomstige ontwikkelingen op basis van de uitkomsten van verschillende economische scenario’s. Ortec Finance actualiseert periodiek de verschillende economische scenario’s. Op basis van deze actualisatie zijn de verwachte risico’s en rendementen van de vijf ASN Duurzame Mixfondsen en sparen aangepast. Ook de resultaatberekeningen in de doelplanner zijn aangepast op basis van deze actualisatie.

  ,
  waarmee kunnen we je helpen?