NBA Novib Microkredietfonds - Jaar op jaar in de plus

2. Jaar op jaar in de plus

Sinds de oprichting in 1996 heeft het fonds elk jaar een positief rendement behaald, na aftrek van fondskosten.1 Dat is uniek voor een beleggingsfonds.

1 Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.