ASN Milieu & Waterfonds

Beleggen in vernieuwende bedrijven in milieu- en watertechnologie

Nettorendement 3 jaar*: 4,46%

Nettorendement 5 jaar*: 5,53%

Fondskosten: 1,20%

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

* Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 31 juli 2020, na aftrek van de fondskosten

Beleggen in de beste oplossing

Het ASN Milieu & Waterfonds belegt wereldwijd in ondernemingen die werken aan oplossingen voor milieuproblemen. Vaak met vernieuwende technieken. Zij zijn voornamelijk actief in vier sectoren:

  • Schoon water en een schoon milieu
  • Duurzame energie
  • Verantwoorde afvalverwerking en recycling
  • Landbouw en voedsel
Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: vwd group

Nettorendement na aftrek van de fondskosten t/m 31 juli 2020
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 3,04% 7,66% 6,60% 4,46% 5,53%
Benchmark** 7,62% 21,73% 10,64% 8,98% 7,37%

* Gemiddeld per jaar
** Benchmark: FTSE Environmental Technologies 100 Index

Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Risico's

De koers van het ASN Milieu & Waterfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Drie redenen om in dit fonds te beleggen

1. Beleggen in oplossingen

Je belegt in bedrijven met vernieuwende technieken op het gebied van milieu, water en landbouw. Zij werken aan duurzame oplossingen voor klimaatverandering en het dreigende gebrek aan grondstoffen en schoon water.

2. Grondstoffen sparen

Grondstoffen worden schaarser en duurder. Je belegt in innovatieve bedrijven die minder grondstoffen verbruiken, recyclen, en afval als grondstof nemen. Met als resultaat: lagere kosten, minder CO2-uitstoot, minder afval en besparing van schoon water.

3. Beleggen in water

Je belegt in bedrijven die oplossingen bieden voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit. Zo investeer je in een mooiere toekomst.

Kosten ASN Milieu & Waterfonds

Fondskosten
1,20%
Servicekosten
0,3%
Fondskosten zijn kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds. De fondskosten worden in de koers van het fonds verrekend. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Jaarlijks betaal je kosten aan ASN Bank voor je beleggingsrekening. Deze servicekosten zijn 0,3% per jaar over het belegde vermogen, met een maximum van € 300 per jaar.

Schoon en verantwoord

Om een duurzame wereld te realiseren, moeten we nú keuzes maken. Voor het ASN Milieu & Waterfonds kiest de fondsmanager vernieuwende ondernemingen die bijdragen aan een schoner milieu en een beter klimaat. De fondsmanager analyseert ook of zij verantwoord omgaan met mens, dier en natuur.

Financiële selectie

De ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert de fondsbeheerder die ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (“ABB”). Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Beleggen in vernieuwende milieu- en watertechnologie

Beleg in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?