ASN Milieu & Waterfonds

Beleggen in vernieuwende bedrijven in milieu- en watertechnologie

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

Beleggen in de beste oplossing

Het ASN Milieu & Waterfonds belegt wereldwijd in ondernemingen die werken aan oplossingen voor milieuproblemen. Vaak met vernieuwende technieken. Zij zijn voornamelijk actief in vier sectoren:

  • Schoon water en een schoon milieu
  • Duurzame energie
  • Verantwoorde afvalverwerking en recycling
  • Landbouw en voedsel

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 28 februari 2023
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 0,69% 3,04% -0,25% 11,41% 9,40%
Benchmark** 1,22% -0,65% -4,72% 19,62% 13,23%

* Gemiddeld per jaar
** Benchmark: FTSE Environmental Technologies 100 Index

Het fonds streeft op lange termijn (langer dan 5 jaar) een rendement na kosten vergelijkbaar met de niet duurzame benchmark. De invulling van de portefeuille kan sterk afwijken van de benchmark, omdat het fonds uitsluitend belegt in bedrijven die voldoen aan strikte duurzaamheidseisen. Hierdoor kunnen de rendementen van het fonds op korte termijn (korter dan 5 jaar) zowel positief als negatief afwijken van de benchmark.

Risico's

De koers van het ASN Milieu & Waterfonds is afhankelijk van beursontwikkelingen. Daardoor kan je belegging meer, maar ook minder waard worden. Een beschrijving van de risico’s kun je nalezen in het Essentiële-informatiedocument (pdf).

Drie redenen om in dit fonds te beleggen

1. Beleggen in oplossingen

Je belegt in bedrijven met vernieuwende technieken op het gebied van milieu, water en landbouw. Zij werken aan duurzame oplossingen voor klimaatverandering en het dreigende gebrek aan grondstoffen en schoon water.

2. Grondstoffen sparen

Grondstoffen worden schaarser en duurder. Je belegt in innovatieve bedrijven die minder grondstoffen verbruiken, recyclen, en afval als grondstof nemen. Met als resultaat: lagere kosten, minder CO2-uitstoot, minder afval en besparing van schoon water.

3. Beleggen in water

Je belegt in bedrijven die oplossingen bieden voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van waterschaarste en waterkwaliteit. Zo investeer je in een mooiere toekomst.

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank. Lees meer over de invloed van de kosten op je netto rendement.

ASN Milieu & Waterfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

1,00% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

0,19% (per jaar)

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Schoon en verantwoord

Om een duurzame wereld te realiseren, moeten we nú keuzes maken. Voor het ASN Milieu & Waterfonds kiest de fondsmanager vernieuwende ondernemingen die bijdragen aan een schoner milieu en een beter klimaat. De fondsmanager analyseert ook of zij verantwoord omgaan met mens, dier en natuur.

Financiële selectie

De ondernemingen die voldoen aan onze duurzaamheidscriteria, komen in het ASN Beleggingsuniversum. Daaruit selecteert de fondsbeheerder die ondernemingen die naar zijn verwachting de beste financiële vooruitzichten hebben.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen UCITS N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Beleggen in vernieuwende milieu- en watertechnologie

Beleg in dit fonds

,
waarmee kunnen we je helpen?