Bestaat 25 jaar! Tijd voor een nieuwe naam

ASN Microkredietfonds

Belegt in eerlijke kansen voor ondernemers in minder ontwikkelde landen.

Nettorendement 3 jaar*: 0,16%
Nettorendement 5 jaar*: 1,22%

Beleg in dit fonds

Fondsdocumenten

* Gemiddeld nettorendement per jaar t/m 30 augustus 2021, na aftrek van de kosten van het fonds

Nieuwe naam ASN Microkredietfonds besluit na 25 jaar succesvolle samenwerking met Oxfam Novib

De naamswijziging valt samen met het 25-jarig bestaan van het fonds, waarmee oprichters Oxfam Novib en ASN Impact Investors een cruciale bijdrage hebben geleverd aan de volwassenwording van de microkredietsector. Sinds de oprichting in 1996 is het fondsvermogen gegroeid tot ruim € 400 miljoen. Via ASN Bank beleggen ruim 13.000 klanten in dit fonds.

Lees meer over 25 jaar ASN Microkredietfonds
Lees meer over de nieuwe naam

Beleggen in eerlijke kansen

Kleine ondernemers in minder ontwikkelde landen kunnen vaak niet of nauwelijks geld lenen bij gewone banken. Microfinancieringsinstellingen (MFI’s) zijn er juist voor deze mensen. MFI’s verstrekken leningen tegen eerlijke voorwaarden aan kleine lokale ondernemers. Zo krijgen zij de kans een bedrijf op te zetten of uit te breiden. Het ASN Microkredietfonds maakt dit mogelijk doordat het ruim tachtig MFI’s financiert, in dertig verschillende landen in Zuid- en Centraal Amerika, Azië, Afrika en Oost-Europa. Met het ASN Microkredietfonds beleg je in eerlijke kansen voor ondernemers en structurele verbetering van welvaart.

Duurzame Beleggingsdoelstellingen

Naast de doelstelling om financieel rendement te behalen heeft het fonds ook duurzame beleggingsdoelstellingen. Deze meetbare doelen gaan continu gevolgd worden. We gaan je daar regelmatig over informeren. Je krijgt hiermee straks zicht op hoe je geïnvesteerde geld bijdraagt aan het bereiken van de duurzame beleggingsdoelstellingen. Door de duurzame beleggingsdoelstellingen is het fonds donkergroen (artikel 9 SFDR).

Step 1

Rendementsontwikkeling (groei per €100)

Koersverloop

Bron: Infront Financial Technology B.V.

Nettorendement na aftrek van de kosten van het fonds t/m 30 september 2021
1 maand 3 maanden 1 jaar 3 jaar* 5 jaar*
Fonds 0,51% 0,95% 3,21% 0,27% 1,25%

* Gemiddeld per jaar.

Risico's

Dit fonds belegt voornamelijk in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) via onderhandse leningen en aandelenparticipaties in het eigen vermogen van MFI’s. De waarde van je belegging kan fluctueren. Zij kan meer, maar ook minder waard worden. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie (pdf).

Beleg in dit fonds

Drie redenen om in dit fonds te beleggen

1. Jouw geld maakt impact

Met je belegging geef je mensen in minder ontwikkelde landen de kans een zelfstandig bestaan op te bouwen via een microkrediet. In 2017 bereikte het fonds ruim 17 miljoen mensen.

2. Jaar op jaar in de plus

Sinds de oprichting in 1996 heeft het fonds elk jaar een positief rendement behaald, na aftrek van fondskosten.1 Dat is uniek voor een beleggingsfonds.

1 Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.

3. Balans in je portefeuille

Microkrediet reageert anders op financiële en economische ontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Daarom spreidt het fonds de risico’s in je beleggingsportefeuille. Dat bevestigen de berekeningen van Ortec Finance, specialist in beleggingsrisico’s en -rendementen.

Kosten

De kosten van je belegging in het fonds bestaan uit de kosten van het fonds en de servicekosten van ASN Bank.

ASN Microkredietfonds

Alle kosten verrekent de fondsbeheerder in de koers. Je betaalt deze kosten dus niet apart.

Fondskosten:

2,30% (per jaar)

Transactiekosten in het fonds:

n.v.t.

Fondskosten: kosten die de fondsbeheerder in rekening brengt voor het beheer en onderhoud van het beleggingsfonds.

Transactiekosten in het fonds: kosten die de fondsbeheerder maakt voor het aan- en verkopen van beleggingen binnen het fonds.

ASN Bank

Deze kosten betaal je over het belegde vermogen.


Servicekosten (per jaar):

Tot en met € 100.000 0,30%
Over het meerdere tot en met € 500.000 0,15%
Over het meerdere boven € 500.000 0,07%

Aan- en verkoopkosten:

n.v.t.

Deze kosten betaal je voor je beleggingsrekening en zijn een percentage van het belegd vermogen.

Verantwoorde leningen

We beoordelen de MFI’s waarin het ASN Microkredietfonds belegt, op hun financiële soliditeit en hun sociale beleid. We kijken of MFI’s klanten die een microkrediet lenen, beschermen tegen te veel leningen of te grote leningen. We letten erop dat de rente niet te hoog is. De MFI’s waarin het ASN Microkredietfonds belegt, zetten zich in voor klanten die bij reguliere banken niet terecht kunnen, zoals vrouwen en boeren in afgelegen gebieden. Zo geeft het fonds kansen aan mensen die dat het meest nodig hebben.

Fondsmanagement

Dit fonds is een subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. Dit fonds wordt beheerd door ASN Impact Investors. Lees hier meer over het beheer van het fonds.

Duurzaam beleggen in microfinanciering

Beleg in dit fonds

, waarmee kunnen we je helpen?