Wijziging voorwaarden en rentepercentages zakelijke spaar-, betaal- en beleggingsrekeningen

U heeft informatie ontvangen over een wijziging in de rente en voorwaarden van uw rekening(en). Hieronder leest u meer informatie over alle wijzigingen.

Informatie over rente
Informatie voorwaardenwijzigingen
Overzicht van alle documenten die wijzigen

Rente

Op dit moment geldt voor zakelijke betaal- en beleggingsrekeningen dat de rente over het volledige geldsaldo 0% is. Voor zakelijke spaarrekeningen betaalt u kosten indien het saldo hoger is dan € 1 miljoen. In de toekomst is het rentepercentage voor alle zakelijke ASN-rekeningen afhankelijk van de hoogte van uw saldo. Hieronder ziet u welke saldoklassen er worden ingevoerd per 1 januari 2021. Het rentepercentage kan per saldoklasse variëren en geldt voor het deel van uw saldo op een rekening dat binnen een saldoklasse valt. De actuele rentepercentages en saldoklassen vindt u altijd op asnbank.nl

ASN Sparen Zakelijk, ASN Betalen Zelfstandigen, ASN Beleggingsrekening Zakelijk
Saldoklassen Rente per jaar
Per 1 januari 2021 Per 1 maart 2021
€ 0 - € 25.000 0,00% 0,00%
€ 25.000 - € 100.000 0,00% 0,00%
€ 100.000 - € 250.000 0,00% 0,00%
€ 250.000 - € 1 miljoen 0,00% -0,5%
€ 1 miljoen en hoger betalen/beleggen: 0,00%
kosten voor sparen: -0,5%
-0,5%

De rente en kosten per 1 januari 2021 zijn gelijk aan de huidige rente en kosten voor zakelijke rekeningen. Dit wijzigt per 1 maart 2021. Effectieve rente op jaarbasis. De rentes zijn variabel en kunnen wijzigen.

Rekenvoorbeeld

Stelt u heeft € 300.000 op uw spaarrekening. Op basis van bovenstaande tabel per 1 maart 2021:

  • rente over uw saldo tot € 250.000: 0%
  • rente over uw saldo boven € 250.000: -0,5% U betaalt over € 50.000 een rente van -0,5% = € 250

Per jaar betaalt u dan € 250*; dit bedrag wordt per maand verrekend op de spaarrekening.

* We gaan er in het voorbeeld vanuit dat het saldo op de rekening het hele jaar gelijk is. Door de maandelijkse verrekening kunnen afrondingsverschillen ontstaan waardoor het genoemde jaarlijkse bedrag iets hoger of lager kan uitvallen.

Voorwaardenwijzigingen per 1 januari 2021

In onderstaand overzicht ziet u de wijzigingen per rekening die meteen ingaan op de ingangsdatum van de voorwaarden. Voor zakelijk sparen zijn de meeste wijzigingen al van toepassing sinds 1 augustus 2020. Een toelichting vindt u onder het overzicht.

Wijziging ASN Sparen Zakelijk ASN Betalen Zelfstandigen Beleggingsrekening Zakelijk
Rekening
Ontvangen of betalen van rente per maand
De rente over uw positieve saldo kan ook negatief zijn
Rente per saldoklasse
Aantal rekeningen per rekeninghouder beperkt tot 1
Algemeen
Duurzaamheidsbeleid
Aanscherping gebruik van uw rekening
Aanpassing gebruik persoonsgegevens
In de toekomst contactloos betalen in het openbaar vervoer

Toelichting op de wijzigingen

Rekening

Algemeen

Wat kunnen we in de toekomst nog wijzigen?

In het Reglement Betaalrekeningen Zakelijk en het Reglement Beleggingsrekeningen Zakelijk is ook de volgende wijziging opgenomen die we in de toekomst kunnen invoeren: Heeft u meerdere zakelijke rekeningen bij ons? Dan mogen wij de rente berekenen over het totaalbedrag van de verschillende rekeningen. Voor zakelijk beleggen geldt dat we een maximum saldo voor het gelddeel van de rekening kunnen invoeren. In het Reglement Spaarrekeningen Zakelijk zijn deze mogelijkheden al per 1 augustus 2020 opgenomen. We informeren u hierover als we een of meer van deze wijzigingen gaan toepassen.

Overzicht van de documenten die wijzigen

Algemeen

Zakelijk sparen

Betaalrekening

Beleggingsrekening